Klik her for at printe

Omkostninger

Der er store forskelle på, hvor meget det koster at investere. Det er for eksempel generelt billigere at investere i obligationer end i aktier. Men der er også store forskelle på prisen hos de forskellige investeringsforeninger, pensionsordninger og andre opsparingsprodukter.

De fleste afdelinger i Maj Invest ligger i den billigste halvdel af sammenlignelige investeringsforeninger i Danmark. Derfor kan du trygt vælge Maj Invest uden at komme til at betale for meget. Med vores basisafdelinger har vi skærpet priserne yderligere. Her er det vores mål at have nogle af de laveste priser, der tilbydes privatpersoner på det danske marked. Det, der virker som små forskelle i omkostninger, kan have stor betydning for en investering, der løber over en længere periode. Har du en lang tidshorisont kan forskellen blive endog meget stor.

Forskel på ½ og 1½
Maj Invest Pension er et godt eksempel. Afdelingen er et naturligt udgangspunkt for pensionsopsparing, og de årlige administrationsomkostninger var 0,50 pct. i 2022. Det er almindeligt, at pensionsopsparinger koster 1,50 pct. eller mere andre steder.

Kurverne viser, hvordan en opsparing på 1.000.000 kr. udvikler sig efter omkostninger, hvis afkastet før omkostninger er 4,2 pct. Søjlerne viser, at forskellen i løbet af få år kan betyde en rejse, og over en årrække svarer forskellen til prisen på en ny bil.

Note: Ved et markedsafkast på 4,2 pct. før omkostninger. Markedsafkastet er ud fra en forudsætning om et aktieafkast på 6,9 pct. og et obligationsafkast på 2,4 pct. og en allokering mellem de to områder på henholdsvis 40 og 60 pct. Der er set bort fra skat og omkostninger til genivestering af evt. udbytte.

Se omkostningerne i de enkelte afdelinger her.