Klik her for at printe

Selskaber - APS og A/S

Skatteregler for virksomheder

Ønsker du at investere midler i et aktieselskab eller anpartsselskab, indgår udbytter og kursgevinster (og tab) i selskabsindkomsten. Beskatning sker efter lagerprincippet. Alle afdelinger i Maj Invest kan benyttes.

Kontakt din bank, en af vores samarbejdsbanker eller Fondsmæglerselskabet Maj Invest for mere information.