Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2023

Afdelingen gav i andet kvartal 2023 et afkast på 4,4 pct., mens sammenligningsindekset steg 0,5 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over mindst tre år.

Andet kvartal har til dels, især for virksomhedsobligationers vedkommende, været præget af en stille og rolig normalisering og aftagende frygt efter bankuroen i marts. Derudover var kvartalet overordnet set præget af stigende renter i den korte ende i både USA og Europa på baggrund af fortsatte renteforhøjelser fra centralbankerne og en retorik, der antydede flere rentestigninger forude. De længere renter steg dog kun meget svagt eller faldt, og ligger ved halvårsskiftet stadig væsentligt lavere end de korte renter. Det indikerer, at markedsforventningen stadig er, at styringsrenterne skal sættes væsentligt ned på et tidspunkt.

For virksomhedsobligationer var udviklingen samlet set positiv med et fald i kreditspænd for både investment grade- og high yield-obligationer. Kreditspændet for sidstnævnte faldt markant med 0,6 procentpoint, hvilket nok især kan tilskrives en normalisering efter stigningerne i kreditspænd under bankuroen i marts. Afkastet lå på 0,1 pct. og 1,7 pct. målt i dollar for henholdsvis investment grade og high yield. Dollaren blev svækket med 0,7 pct. overfor danske kroner, hvilket trak afkastene lidt ned set med danske øjne.

Emerging markets-obligationer (EM) gav et afkast på 1,8 pct. målt i dollar for obligationer i hård valuta og 1,1 pct. for obligationer i lokal valuta. Det var især latinamerikanske lande, der trak op i indeksets afkast med tocifrede afkast for flere af disse, mens asiatiske lande trak ned. Det ser ud til, at inflationen er ved at toppe for flere af de latinamerikanske lande. Da styringsrenterne generelt er høje, ser det ud til, at der er rum til rentenedsættelser snart, hvilket markedet har priset ind i form af fald i de lokale statsrenter. Østeuropa nød også godt af denne tendens.

Set ved halvårsskiftet fastholdes positioneringen med størst vægt til high yield-obligationer og EM. Især for EM vurderer vi, at der stadig er et godt potentiale, idet de nominelle og reale renter ved halvårsskiftet stadig ligger højt, selv efter de realiserede stigninger.

Investeringsvalg
Afdelingens virksomhedsobligationer gav i kvartalet et afkast på 3,0 pct. målt i danske kroner. Afdelingens AT1-obligationer (Additional Tier 1, subordinerede obligationer fra banker) rettede sig efter faldene i marts måned og viste pæne kursstigninger. Derudover gav andre subordinerede obligationer også fornuftige afkast. Obligationer udstedt i norske kroner trak ned i afkastet efter en svækkelse af den norske krone med ca. 3,2 pct. overfor danske kroner.

Emerging markets-obligationerne i porteføljen gav i kvartalet et afkast på 8,2 pct. målt i danske kroner. Afkast blev især trukket op af afdelingens obligationer i colombianske pesos, brasilianske real og peruvianske sol, som alle gav tocifrede afkast på baggrund af både faldende statsrenter og styrkede valutaer. Derudover bidrog også Mexico, Den Dominikanske Republik og Polen til afkastet. Sydafrikanske obligationer var den væsentligste negative bidragsyder i dette kvartal, primært på grund af en svækket valuta.

I løbet af kvartalet har vi solgt Polen helt ud efter væsentlige rentefald, som betød, at landet ikke længere var helt så interessant. Eksponeringen mod Sydafrika blev øget svagt efter de relativt markante fald sidst i kvartalet. Endelig har vi indenfor virksomhedsobligationer øget investment grade-andelen svagt. Overordnet set blev afdelingens risikoprofil ikke ændret. Porteføljen har ved halvårsskiftet størst vægt til high yield og EM.

Download seneste Kvartalsnyt her.