Kvartalsnyt - 4. kvartal 2017

31. december 2017

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2017 et afkast på -1,0 pct., hvilket er mindre tilfredsstillende og lavere end sammenligningsindekset Merrill Lynch Global High Yield, der omregnet til danske kroner faldt med 0,7 pct.

Årets fjerde kvartal var et stille kvartal, og ser man overordnet på obligationsmarkederne, er der ikke meget nyt at berette om. Det var stort set de samme emner, der dominerede markederne med fokus på politik, især præsident Trumps skattereform, og pengepolitik fra de to store centralbanker Fed og ECB. Ser man på udviklingen af de sikre obligationsrenter endte de europæiske renter kvartalet mere eller mindre uændret, hvorimod de amerikanske renter steg lidt (mest i den korte ende). Den samme tendens dominerede også risikoobligationer, hvor det primært var renterne på de amerikanske kreditobligationer, der steg. På trods af de stigende renter blev de fleste kreditpræmier, med undtagelse af de europæiske high yield-obligationer, indsnævret i løbet af kvartalet, og den overordnede risikoappetit, der dominerede finansmarkederne i løbet af tredje kvartal, prægede også årets sidste kvartal.

Som det har været tilfældet i årets tre foregående kvartaler, blev dollar også svækket i fjerde kvartal, og endte kvartalet med at tabe 1,5 pct. mod kroner. For hele 2017 blev dollar svækket med 12,2 pct. Det påvirkede især det afkast, man som dansk investor fik fra amerikanske virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer i både dollar og lokal valuta. Herudover havde norske og svenske kroner det lidt svært i løbet af fjerde kvartal og påvirkede dermed også afkastet negativt på virksomhedsobligationer udstedt i de to valutaer.

De fortsat lave absolutte renteniveauer og de lave kreditpræmier betyder, at det fremtidige afkastpotentiale ved udgangen af kvartalet er forholdsvis begrænset. Derfor er fokus i porteføljen stadig mere på at begrænse risikoen frem for at købe mere risiko, hvilket vi ikke mener, man bliver betalt godt nok for. Ved udgangen af kvartalet så vi stadig mest værdi i emerging markets-obligationer i lokal valuta. Ved udgangen af fjerde kvartal fyldte aktivklassen ca. 41 pct. af den samlede portefølje.

Investeringsvalg
Afkastet i fjerde kvartal var på -1,0 pct. Afkastet blev igen trukket ned af svækkelsen i dollar. Virksomhedsobligationerne gav samlet -0,4 pct. i afkast i fjerde kvartal. Det var de europæiske investment grade-obligationer og high yield-virksomhedsobligationer, der klarede sig bedst og gav et afkast på hhv. -0,2 pct. og 0,4 pct. De amerikanske investment grade-obligationer og high yield-virksomhedsobligationer klarede sig mindre godt, hvilket primært skyldes svækkelsen i dollar. De to aktivklasser gav et afkast på hhv. -1,0 pct. og -1,2 pct. Emerging markets-obligationerne i lokal valuta gav et afkast på -1,7 pct. i fjerde kvartal.

De obligationer, der klarede sig bedst i kvartalet, var de dominikanske, russiske og indiske obligationer, der gav et afkast på hhv. 6,2 pct., 2,2 pct. og 1,4 pct. Det samlede afkast blev dog trukket ned af de argentinske og mexicanske statsobligationer, der gav et afkast på hhv. -9,6 pct. og -10,0 pct. De to lande har været i kraftig modvind på det seneste og kæmper med hver deres udfordringer. Argentina har bl.a. været i modvind som følge af den store efterspørgsel på dollar, der har været lokalt i landet hen mod årsafslutningen, og det har gjort den argentinske peso svagere. Mexico var på den anden side presset af de udfordrende forhandlinger, der ved kvartalets udgang stadig var i gang vedr. en evt. fortsættelse af NAFTA-aftalen. Pga. den svækkede dollar bidrog afdækningen af dollar positivt med 0,2 pct. til det samlede afkast i kvartalet. Der var ved udgangen af kvartalet afdækket ca. 15 pct. dollar i porteføljen ud af en samlet eksponering på 28 pct.

Download seneste Kvartalsnyt.