Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2022

Afdelingen gav i tredje kvartal 2022 et afkast på -0,6 pct., mens sammenligningsindekset faldt 0,2 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over mindst tre år.

Tredje kvartal begyndte fornuftigt for virksomheds- og emerging markets-obligationer med positive afkast og faldende kreditspænd i juli måned ansporet af en optimisme i markedet med hensyn til, at inflationen snart ville begynde at falde, og at centralbankernes renteforhøjelser dermed ville blive holdt i ave. Men i august og september kunne inflationstallene ikke helt understøtte denne forventning, og centralbankerne fortsatte med at hæve styringsrenterne betydeligt samt havde en ”høgeagtig” retorik vedrørende fremtidige renteforhøjelser. Dette betød, at statsrenterne steg, og at frygten for en recession steg, med negative afkast og stigende kreditspænd i august og især i september til følge.

Globale investment grade-obligationer gav i kvartalet et afkast på -6,5 pct., og globale high-yield-obligationer gav et afkast på -2,5 pct., begge målt i dollar. Dollaren blev dog også styrket med 6,9 pct. over for danske kroner i kvartalet, så i danske kroner var afkastene positive på trods af det pressede marked i august og september. Selvom kreditspændene bevægede sig meget i hver måned, var de samlet set over hele kvartalet stort set uændrede.

Emerging markets-obligationer i hård valuta gav et afkast på -4,5 pct. målt i dollar, men kreditspændet over kvartalet var igen nærmest uændret, så det var alene rentestigninger, der trak indekset ned. Obligationer i lokal valuta gav et afkast på -5,0 pct. målt i dollar. Her steg de lokale statsrenter faktisk mindre end statsrenterne i USA og Europa, muligvis fordi styrings- og statsrenter i emerging markets allerede i høj grad er steget i forventning om stigende renter i USA. Til gengæld faldt samtlige valutaer i indekset mod dollar, med ungarske forint som den hårdest ramte valuta.

Selv om det er nogle hårde måneder, og obligationerne i porteføljen bliver markeret markant ned i pris, mener vi, at kreditværdigheden i porteføljen fortsat er fornuftig. Vi forventer ved kvartalsskiftet at fastholde positioneringen med størst vægt til high-yield og emerging markets, især også fordi den effektive rente for mange af porteføljens obligationer og porteføljen som helhed nu er på et relativt højt niveau, over 9 pct.

Investeringsvalg
Porteføljens virksomhedsobligationer gav samlet set et afkast i kvartalet på -0,4 pct. målt i danske kroner. Det var de europæiske high-yield-obligationer, der gav det dårligste afkast, dels på grund af at subordinerede finansielle obligationer havde et svært kvartal, men også fordi porteføljen blev ramt på valutaen på obligationerne i norske kroner. Europæiske investment grade-obligationer gav også negative afkast, mens obligationerne i dollar gav positive afkast både inden for high-yield og investment grade, primært på grund af en væsentlig dollarstyrkelse i kvartalet.

Porteføljens emerging markets-obligationer gav i kvartalet et afkast på 2,9 pct. målt i danske kroner. Her gav obligationer i bl.a. brasilianske real, dominikanske pesos og mexicanske pesos de højeste afkast, især de førstnævnte med et tocifret positivt afkast. De dårligste afkast kom fra porteføljens ungarske obligationer i euro.

Porteføljens valutaafdækning, primært af dollar, trak ned i afkastet i dette kvartal med et negativt afkastbidrag på -1,6 procentpoint.

Vi har ikke lavet specielt mange handler i kvartalet, og overordnet set fastholder vi en uændret risikoprofil med en 60-40-fordeling mellem virksom-hedsobligationer og emerging markets-obligationer og med størst vægt på high-yield inden for virksomhedsobligationer.

Download seneste Kvartalsnyt her.