Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2024

Afdelingen gav i første kvartal et afkast på 1,8 pct., mens sammenligningsindekset steg 1,0 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over mindst tre år.

Den vigtigste udvikling i første kvartal set med en obligationsinvestors øjne var nedskalering af de meget optimistiske forventninger til rentenedsættelser i 2024 fra Fed og ECB, primært som følge af stærkere end forventede økonomiske nøgletal fra USA for især arbejdsmarkedet. Ved udgangen af marts er der således ”indpriset” 3 rentenedsættelser fra Fed i 2024 sammenlignet med 6 rentenedsættelser ved starten af året. For ECB forventes der nu 3,5 rentenedsættelser mod 6,5 tidligere. Dette har betydet stigende statsrenter, hvor den toneangivende tiårige amerikanske statsrente er steget fra 3,9 pct. til 4,2 pct., og den tyske tiårige statsrente er steget fra 2,0 pct. til 2,3 pct.

For virksomhedsobligationer har den tilsyneladende robuste økonomi ført til faldende kreditspænd på trods af de stigende statsrenter. For globale investment grade-obligationer faldt kreditspændet 0,15 procentpoint, mens afkastet i kvartalet var -0,8 pct. målt i dollar. For globale high yield-obligationer faldt kreditspændet med ret markante 0,37 procentpoint, og afkastet var 1,4 pct. målt i dollar. Dollaren steg over for danske kroner med 2,3 pct., hvilket trak afkastene op for en dansk investor.

Emerging markets-obligationer i hård valuta gav et afkast på 1,8 pct. målt i dollar, og kreditspændet faldt ret markant med 0,37 procentpoint. Emerging markets-obligationer i lokal valuta gav det svageste afkast i kvartalet på -2,1 pct. målt i dollar. Årsagen var først og fremmest en gennemsnitlig svækkelse af valutaerne i indekset, hvilket nok primært var en følge af de ændrede forventninger til styringsrenterne i de udviklede økonomier.

Ved udgangen af kvartalet var kreditspænd generelt under deres langsigtede gennemsnit, mens de effektive renter stadig var fornuftige. F.eks. lå globale high yield-virksomhedsobligationer på en gennemsnitlig effektiv rente på 7,5 pct. Vi fastholder bl.a. af denne årsag størst vægt til emerging markets- og high yield-obligationer, men fastholder også en vis allokering til investment grade til at afbalancere porteføljen i tilfælde af ”bølgeskvulp” på markederne.

Investeringsvalg
Afdelingens virksomhedsobligationer gav et afkast i kvartalet på 3,1 pct. målt i danske kroner. Det bedste segment var high yield-obligationer denomineret i dollar, som både gav fornuftige afkast i lokal valuta og blev yderligere løftet af en dollarstyrkelse. På obligationstyper var det subordinerede obligationer, der gav de bedste afkast, især udstedelser fra finanssektoren.

Afdelingens emerging markets-obligationer gav i kvartalet et samlet afkast på 1,8 pct. målt i danske kroner. Obligationer i hård valuta gav et afkast på 5,7 pct., mens obligationer i lokal valuta gav et afkast på 0,2 pct. Afkastet på sidstnævnte blev i kvartalet trukket ned af obligationer i brasilianske real og sydafrikanske rand, primært på grund af stigninger i de lokale renter. Til gengæld trak obligationer i mexicanske pesos op i afkastet.

Afdelingens valutaafdækning trak også ned i afkastet i kvartalet med 0,33 procentpoint, primært dollarafdækningen på grund af en styrket dollar.

I løbet af kvartalet øgede vi afdelingens eksponering mod emerging markets med 3 procentpoint til 36 pct., primært via reduktion af kontanter. Den samlede fordeling på lande og den samlede risikoprofil er dog nogenlunde uændret. Virksomhedsobligationer udgjorde i slutningen af marts 58 pct., hvilket er stort set uændret i forhold til i starten af kvartalet, og der er ikke ændret nævneværdigt på fordelingen mellem investment grade og high-yield.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.