Klik her for at printe

2021

27. dec. 2021 Opdaterede prospekter for alle afdelinger 27. december 2021

Opdaterede prospekter for samtlige afdelinger. Prospekterne er opdateret i henhold til EU's Taksonomiforordning.

22. dec. 2021 Finanskalender 2022

Generalforsamling holdes den 21. april 2022.

8. dec. 2021 Høje udbytter og automatisk geninvestering

Når udbytterne udbetales, falder kursen på investeringsbeviserne tilsvarende. Som investor betyder det, at en væsentlig del af kursværdien udbetales kontant som udbytte for flere afdelinger i Maj Invest.

25. nov. 2021 Forventede udbytter for 2021 - for unoterede andelsklasser

Forventede udbytter for 2021 for Investeringsforeningen Maj Invests unoterede andelsklasser.

25. nov. 2021 Forventede udbytter for 2021

Forventede udbytter for 2021 for Investeringsforeningen Maj Invests
børsnoterede og udloddende afdelinger og andelsklasser.

19. nov. 2021 Offentliggørelse af vedtægter november 2021

Godkendte vedtægter november 2021.

13. okt. 2021 Kvartalsnyt: Flaskehalse øger pricing power

Vi har på det seneste set en afmatning af konjunkturen i en række lande. Det skyldes dels mangel på komponenter og arbejdskraft, dels stigende smittetal i tredje kvartal...

1. sep. 2021 Afdeling Emerging Markets bliver til Emerging Markets Value

Maj Invest Emerging Markets har siden begyndelsen af 2019 haft en valueorienteret tilgang til udvælgelse og sammensætning af porteføljen.

1. sep. 2021 Prospekt Emerging Markets Value KL september 2021

Navneændring fra Emerging Markets til Emerging Markets Value. 

24. aug. 2021 Halvårsrapport for første halvår 2021

Halvårsrapport for første halvår 2021.

10. aug. 2021 Offentliggørelse af vedtægter august 2021

Opdaterede vedtægter. Ændringerne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling i april 2021. 

9. jul. 2021 Kvartalsnyt: Inflationsudviklingen er det store spørgsmål

Under radarhøjde på markederne er de kræfter, der har drevet de seneste årtiers vedvarende fald i inflationsraterne, aftaget markant.

15. jun. 2021 Nye skatteregler for afdelinger med danske aktier

Som investor betyder det alt andet lige en lidt højere samlet skattebetaling, når udloddende investeringsforeninger investerer i danske aktier.

4. jun. 2021 Maj Invest Danske Aktier: Ny aktiechef – samme strategi

Ingen ændringer. Samme strategi. Men en fornyelse af teamet.

31. maj 2021 Fejl i indre værdi 27. maj 2021 for Kontra og Globale Obligationer

NAV var for lav i tidsrummet 9:45-10:04 for de to afdelinger.

27. apr. 2021 Ansvarlige investeringer i Maj Invest - artikel 8

Følgende afdelinger har et særligt fokus og er klassificeret som bæredygtige (’article 8’). Øvrige afdelinger er klassificeret efter 'article 6'.

27. apr. 2021 Offentliggørelse af prospekter april 2021

Opdaterede prospekter for alle afdelinger.

26. apr. 2021 Forløb af ordinær generalforsamling 2021

Investeringsforeningen Maj Invest har den 26. april 2021 afholdt ordinær generalforsamling.

26. apr. 2021 Refinitiv Lipper Fund Award

Maj Invest Globale Obligationer vinder Refinitiv Lipper Fund Award som 2021 Winner Nordics i kategorien Bond Global LC.

6. apr. 2021 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Bestyrelsen opfordrer til at medlemmer i stedet for personligt fremmøde i videst muligt omfang udøver deres stemmerettigheder ved at anvende stemmeblanket eller afgive fuldmagt til bestyrelsen.

12. mar. 2021 Prospekt for High Income Obligationer marts 2021

Opdateringen indeholder regnskabstal for 2020 samt ændring af emission/indløsningssatserne.

12. mar. 2021 Prospekt for Global Sundhed KL marts 2021

Opdateringen indeholder regnskabstal for 2020 samt ændring af screeningkriterierne for produkter relatereret til produktion af tobak.

12. mar. 2021 Offentliggørelse af prospekter marts 2021

Opdaterede prospekter for 12 af 14 afdelinger.

11. mar. 2021 Ændring af tillæg og fradrag i High Income Obligationer marts 2021

Afdelingen vil dermed ikke længere have midlertidigt forhøjede satser som udmeldt ved meddelelse af den 28. januar 2021.

11. mar. 2021 Offentliggørelse af årsrapport 2020

Fondsbørsmeddelelse

11. mar. 2021 Årsrapport 2020

Meget er allerede sagt og skrevet om året 2020; et år, som få vil glemme. Her på disse sider vil vi tillade os alene at se på året som investorer, i respekt for at øvrige emner behandles bedre af andre.

10. mar. 2021 Ansvarlige investeringer i Maj Invest

Følgende afdelinger har et særligt fokus, som gør, at vores forventning er, at en eller flere af afdelingerne bliver klassificeret som bæredygtige.

2. mar. 2021 Finanskalender 2021 - opdateret

Ordinær generalforsamling flyttes til 26. april 2021.

24. feb. 2021 Suspension af handel 24. februar 2021 - ophævet

Den midlertidige suspendering er ophævet.

24. feb. 2021 Suspension af handel 24. februar 2021

Handel med beviser i følgende afdelinger er suspenderet grundet tekniske problemer.

26. jan. 2021 Anvendte kurser ved automatisk geninvestering 2020

For investorer, der har valgt at gøre brug af automatisk geninvestering i forbindelse med udbetaling af udbytter for 2019 (udbetalt 2020), er følgende kurser (indre værdi) anvendt.

26. jan. 2021 Anvendte kurser ved automatisk geninvestering 2021

For investorer, der har valgt at gøre brug af automatisk geninvestering i forbindelse med udbetaling af udbytter for 2020 (udbetalt 2021), er følgende kurser (indre værdi) anvendt.

21. jan. 2021 Meddelelse om reviderede udbytter for 2020 - for unoterede andelsklasser

Forventede udbytter opgjort pr. 31. december 2020 og dato for udbetaling.

21. jan. 2021 Meddelelse om reviderede udbytter for 2020

Endelige og reviderede udbytter for 2020 og dato for udbetaling.

18. jan. 2021 Prospekt for Grønne Obligationer januar 2021

Hermed offentliggøres opdateret prospekt for afdeling Grønne Obligationer.

12. jan. 2021 Forventede udbytter for 2020 - for unoterede andelsklasser - opdateret

Forventede udbytter opgjort pr. 31. december 2020 og dato for udbetaling.

12. jan. 2021 Forventede udbytter for 2020 - opdateret

Forventede udbytter opgjort pr. 31. december 2020 og dato for udbetaling.

7. jan. 2021 Skattemæssige ultimokurser for 2020

Foreningens skattemæssige ultimokurser for 2020.

7. jan. 2021 Finanskalender 2021

Ordinær generalforsamling holdes 20. april 2021.

4. jan. 2021 Suspension af handel 4. januar 2021 - ophævet

Handel med beviser i følgende afdelinger er genoptaget.

4. jan. 2021 Suspension af handel 4. januar 2021

Handel med beviser i følgende afdelinger er suspenderet grundet tekniske problemer.