Klik her for at printe

Opsparingsprofil 5

Maj Invest Opsparingsprofil 5 til frie midlerSom investor bør man sammensætte sin investering, så den afspejler ens risikovilje og tidshorisont.

Tag testen og brug oversigten for at finde den rette opsparingsprofil.

Opsparingsprofil 5 er for investorer med enten meget høj risikoappetit eller meget lang tidshorisont for investeringerne. Investor må acceptere store udsving i depotværdien som et middel til at nå målet om et højt gennemsnitligt afkast.

Læs mere om de øvrige opsparingsprofiler eller se, hvordan opsparingsprofil 5 kan bruges til pensionsmidler og frie midler.

 

pension   frie midler