Klik her for at printe

Kort om skat

Maj Invest har afdelinger med forskellige profiler, hvor du kan investere pensionsopsparing eller almindelig fri opsparing.

Du bør være opmærksom på, at der kan gælde forskellige skatteregler, alt efter hvilken afdeling du vælger, og alt efter om du investerer pensionsmidler eller frie midler.

Skattereglerne skal ses sammen med dine personlige forhold. Det gælder især ved investering af almindelig fri opsparing, hvor din samlede beskatning skal ses i sammenhæng med anden kapitalindkomst, anden aktieavance samt renteudgifter og renteindtægter.

Vi kan svare på konkrete spørgsmål, men ikke give dig generel skatterådgivning. Ring på 33 38 73 33 eller send en mail til info@majinvest.dk.

Hvad er forskellen på pensionsmidler og frie midler?
Pensionsmidler er de penge, du lægger til side til din alderdom, og som du kan trække fra i skat efter nærmere regler. Frie midler – eller almindelig fri opsparing - er den del af din formue, der ikke er placeret i pensionsordninger eller lignende ordninger med krav om tidsmæssig binding. Når du sparer op, skal du være opmærksom på, at der er væsentlige skattemæssige forskelle mellem de to opsparingsformer. Som udgangspunkt er der skattefordele ved at vælge en pensionsordning, hvis du først skal bruge din opsparing, når du går på pension. Læs mere om skattereglerne her:

Skat for investeringer gennem selskaber og under virksomhedsskatteordningen
Selskaber betaler selskabsskat og er lagerbeskattede. Det sker ved årlig beskatning af kursavancer og -tab samt udbytter. Evt. kursgevinster er skattepligtige, uanset om de er realiserede eller ej. Alle afdelinger i Maj Invest beskattes ens, når der investeres via et selskab.

Virksomhedsskatteordningen
Er du selvstændigt erhvervsdrivende, og har du valgt virksomhedsskatteordningen, skal du være opmærksom på, at ikke alle investeringsforeningsafdelinger er velegnede på grund af skattereglerne. For den del af overskuddet, du har valgt at lade blive i virksomheden under virksomhedsskatteordningen, er det kun muligt at investere i en akkumulerende afdeling, hvis man ønsker en løsning via en investeringsforening. Beskatningen sker efter lagerprincippet.

I Maj Invest er afdelingerne Kontra Strategier, Big Picture og Net Zero 2050 akkumulerende. Afdeling Value Aktier findes ligeledes i akkumulerende udgave.