Klik her for at printe

Basis- og specialafdelinger

De børsnoterede afdelinger i Maj Invest er delt i to grupper med forskellig omkostningsprofil.

Basisafdelingerne er kendetegnet ved, at investor typisk vil have mindre behov for rådgivning end i specialafdelingerne. Bemærk, at afdelingerne ikke er uden risiko, og særligt i afdeling Makro må investor forvente betydelige kursudsving. Basisafdelingerne udgør en stor del af en almindelig pensionsopsparing i vores opsparingsprofiler.

Specialafdelingerne har højere risiko eller mere specialiserede investeringsstrategier end basisafdelingerne, og investor vil derfor oftere have behov for individuel rådgivning. Specialafdelingerne betaler formidlingsprovision til samarbejdsbankerne.

Formidlingsprovisionen udgør årligt 0,20 procent i Maj Invest Grønne Obligationer og 0,75 procent i de øvrige specialafdelinger. Formidlingsprovisionen er bankernes betaling for at rådgive kunderne om risiko, skat og andre individuelle forhold i forbindelse med investering. Basisafdelingerne betaler ikke formidlingsprovision.

Afdelinger i den billigste halvdel
Tabellen viser, at omkostningerne ved at vælge Maj Invest er lavere end eller på det typiske niveau i branchen generelt målt ved medianen for den tilsvarende kategori i Investeringsfondsbranchens statistikker.

Omkostningerne er opgjort som de gennemsnitlige årlige omkostninger i procent for en investor, der holder sin investering i syv år. Dette omkostningstal kaldes ÅOP og kan sammenlignes på tværs af alle danske investeringsforeninger. ÅOP indeholder ikke de indirekte handelsomkostninger, som kan ses under vores afdelinger i fanebladet 'Administration'.

Årlige omkostninger i procent, ÅOP, hos Maj Invest og konkurrenterne

Specialafdelinger Maj Invest Median for branchen
Danske Aktier 1,25 1,42
Vækstaktier 1,36 1,56
Value Aktier 1,56 1,56
Value Aktier Akkumulerende 1,56 1,56
Value Aktier SRI+ 1,60 1,56
Emerging Markets Value 1,89 2,05
Global Sundhed 1,49 1,56
Grønne Obligationer 0,54 0,92
Kontra 1,56 i.m.
Basisafdelinger Maj Invest Median for branchen
Danske Obligationer 0,26 0,47
Globale Obligationer 0,38 0,92
High Income Obligationer 0,73 0,88
Pension 0,58 1,45
Makro 0,99 1,45
Note: Estimeret ÅOP for 2021 som den fremgår af Årsrapport 2020 side 18. Branchens median for sammenlignelige afdelinger er opgjort den 16. februar 2021 af FinansDanmark. Omkostningsestimaterne for foreningens afdelinger opdateres i løbet af året. De aktuelle estimater fremgår af dokumentet Central Investorinformation og oversigtssiderne under fanebladet 'Administration'.

Afdeling Kontra er et særligt produkt, der arbejder på en anden måde end mere traditionelle blandede afdelinger som f.eks. afdeling Pension. Derfor er omkostningerne vanskelige at sammenligne med medianen for blandede afdelinger. Omkostninger for W-andelsklasser fremgår under den enkelte andelsklasse.