Klik her for at printe

Basis- og specialafdelinger

De børsnoterede afdelinger i Maj Invest er delt i to grupper med forskellig omkostningsprofil.

Basisafdelingerne er kendetegnet ved, at investor typisk vil have mindre behov for rådgivning end i specialafdelingerne. Bemærk, at afdelingerne ikke er uden risiko, og særligt i afdeling Makro må investor forvente betydelige kursudsving. Basisafdelingerne udgør en stor del af en almindelig pensionsopsparing i vores opsparingsprofiler.

Specialafdelingerne har højere risiko eller mere specialiserede investeringsstrategier end basisafdelingerne, og investor vil derfor oftere have behov for individuel rådgivning. Specialafdelingerne betaler formidlingsprovision til samarbejdsbankerne.

Formidlingsprovisionen udgør årligt 0,75 procent og er bankernes betaling for at rådgive kunderne om risiko, skat og andre individuelle forhold i forbindelse med investering. Basisafdelingerne betaler ikke formidlingsprovision.

Afdelinger i den billigste halvdel
Tabellen viser, at omkostningerne ved at vælge Maj Invest er lavere end det typiske niveau i branchen generelt målt ved medianen for den tilsvarende kategori i Investeringsfondsbranchens statistikker.

Omkostningerne er opgjort som de gennemsnitlige årlige omkostninger i procent for en investor, der holder sin investering i syv år. Dette omkostningstal kaldes ÅOP og kan sammenlignes på tværs af alle danske investeringsforeninger. ÅOP indeholder ikke de indirekte handelsomkostninger, som kan ses under vores afdelinger i fanebladet 'Administration'.

Årlige omkostninger i procent, ÅOP, hos Maj Invest og konkurrenterne

  Type Maj Invest Median for branchen
Danske Aktier Special 1,24 1,51
Vækstaktier Special 1,34 1,60
Value Aktier Special 1,51 1,60
Value Aktier Akkumulerende Special 1,55 1,60
Value Aktier SRI+ Special 1,62 1,60
Emerging Markets Special 2,01 2,07
Global Sundhed Special 1,45 1,60
Kontra Special 1,51 1,45
       
Danske Obligationer Basis 0,26 0,45
Globale Obligationer Basis 0,38 0,91
High Income Obligationer Basis 0,72 0,82
Pension Basis 0,57 1,45
Makro Basis 0,82 1,45
Note: Estimeret ÅOP for 2020 som den fremgår af Årsrapport 2019 side 16. Branchens median for sammenlignelige afdelinger er opgjort den 17. februar 2020 af FinansDanmark.

Afdeling Kontra er et særligt produkt, der arbejder på en anden måde end mere traditionelle blandede afdelinger som f.eks. afdeling Pension. Derfor er omkostningerne vanskelige at sammenligne med medianen for blandede afdelinger. Omkostninger for W-andelsklasser fremgår under den enkelte andelsklasse.