Klik her for at printe

Basis- og specialafdelinger

De børsnoterede afdelinger i Maj Invest er delt i to grupper med forskellig omkostningsprofil.

Basisafdelingerne er kendetegnet ved, at investor typisk vil have mindre behov for rådgivning end i specialafdelingerne. Bemærk, at afdelingerne ikke er uden risiko, og særligt i afdeling Big Picture må investor forvente betydelige kursudsving. Basisafdelingerne udgør en stor del af en almindelig pensionsopsparing i vores opsparingsprofiler.

Specialafdelingerne har højere risiko eller mere specialiserede investeringsstrategier end basisafdelingerne, og investor vil derfor oftere have behov for individuel rådgivning. Specialafdelingerne betaler formidlingsprovision til samarbejdsbankerne.

Formidlingsprovisionen udgør årligt 0,20 procent i Maj Invest Grønne Obligationer og 0,75 procent i de øvrige specialafdelinger. Formidlingsprovisionen er bankernes betaling for at rådgive kunderne om risiko, skat og andre individuelle forhold i forbindelse med investering. Basisafdelingerne betaler ikke formidlingsprovision.

Afdelinger i den billigste halvdel
Tabellen viser, at omkostningerne ved at vælge Maj Invest er lavere end eller på det typiske niveau i branchen generelt målt ved medianen for den tilsvarende kategori i Investeringsfondsbranchens statistikker.

Omkostningerne er opgjort som de realiserede administrationsomkostninger i 2023. Administrationsomkostningerne kan ses under vores afdelinger i fanebladet 'Administration'. Investors omkostninger ved at købe og sælge investeringsbeviser indgår ikke. Jo længere en investering holdes, jo mindre betyder disse.

Årlige administrationsomkostninger i procent hos Maj Invest og konkurrenterne

Specialafdelinger Maj Invest Median for branchen
Danske Aktier 1,26 1,28
Vækstaktier 1,38 1,43
Value Aktier 1,46 1,43
Value Aktier Akkumulerende 1,44 1,43
Globale Aktier non fossil 1,50 1,43
Emerging Markets Value 1,59 1,58
Planet & People 1,43 1,43
Grønne Obligationer 0,55 0,71
Basisafdelinger Maj Invest Median for branchen
Danske Obligationer 0,25 0,38
Globale Obligationer 0,37 0,71
Globale Obligationer Akkumulerende 0,40 0,71
High Income Obligationer 0,66 0,72
Pension 0,51 1,20
Big Picture 0,81 1,20
Note: Median for branchen er opgjort den 7. februar 2024 ud fra FinansDanmarks statistik over sammenlignelige afdelinger. Tabellen er fra Årsrapport 2023 side 19. Omkostningsestimaterne for foreningens afdelinger opdateres i løbet af året. De aktuelle estimater fremgår af dokumentet Central Information og oversigtssiderne under fanebladet 'Administration'.