Basis- og specialafdelinger

Afdelingerne i Maj Invest er delt i to grupper med forskellig omkostningsprofil.

Basisafdelingerne er kendetegnet ved, at investor typisk vil have mindre behov for rådgivning end i specialafdelingerne. Bemærk, at afdelingerne ikke er uden risiko, og særligt i afdeling Makro må investor forvente betydelige kursudsving. Basisafdelingerne udgør en stor del af en almindelig pensionsopsparing i vores opsparingsprofiler.

Specialafdelingerne har højere risiko eller mere specialiserede investeringsstrategier end basisafdelingerne, og investor vil derfor oftere have behov for individuel rådgivning. Specialafdelingerne betaler formidlingsprovision til samarbejdsbankerne.

Formidlingsprovisionen udgør årligt 0,75 procent og er bankernes betaling for at rådgive kunderne om risiko, skat og andre individuelle forhold i forbindelse med investering. Basisafdelingerne betaler ikke formidlingsprovision.

Alle afdelinger i den billigste halvdel
Tabellen viser, at omkostningerne ved at vælge Maj Invest er lavere end det typiske niveau i branchen generelt målt ved medianen for den tilsvarende kategori i Investeringsfondsbranchens statistikker.

Omkostningerne er opgjort som de gennemsnitlige årlige omkostninger i procent for en investor, der holder sin investering i syv år. Dette omkostningstal kaldes ÅOP og kan sammenlignes på tværs af alle danske investeringsforeninger.

Årlige omkostninger i procent, ÅOP, hos Maj Invest og konkurrenterne

  Type Maj Invest Median for branchen
Danske Aktier Special 1,49 1,73
Vækstaktier Special 1,63 1,76
Value Aktier Special 1,66 1,76
Value Aktier Akkumulerende Special 1,69 1,76
Emerging Markets Special 2,12 2,26
Global Sundhed Special 1,64 1,76
Kontra Special 1,51 1,46
       
Danske Obligationer Basis 0,29 0,58
Globale Obligationer Basis 0,42 1,01
High Income Obligationer Basis 0,78 0,87
Pension Basis 0,64 1,46
Makro Basis 0,94 1,46
Note: Branchens median dækker alle danske investeringsforeninger og er opgjort den 2. marts 2017 af Investeringsfondsbranchen, IFB.

Afdeling Kontra og afdeling Makro er særlige produkter, der arbejder på en anden måde end mere traditionelle blandede afdelinger som f.eks. afdeling Pension. Derfor er omkostningerne i de to afdelinger vanskelige at sammenligne med medianen for blandede afdelinger.