Klik her for at printe

Forstå omkostningerne

Når du køber et investeringsforeningsbevis, accepterer du samtidig at betale en del af foreningens omkostninger. Du betaler omkostninger tre gange.

  • Når du køber investeringsforeningsbeviser, betaler du (nogle gange) emissionstillæg. Det betyder, at kursen på investeringsforeningsbeviset er højere end bevisets indre værdi. Tabellen viser, hvor meget du højst kan komme til at betale i emissionstillæg. Emissionstillægget dækker foreningens udgifter til at udstede nye investeringsbeviser. 

  • Mens du har investeringsforeningsbeviset, betaler du en del af foreningens løbende udgifter til administration og værdipapirhandel. Administrationsomkostningerne fremgår af tabellen 'Administration'. Se link nedenfor. Alle afkast er oplyst, efter administrations- og handelsomkostningerne er betalt.

  • Når du sælger dine investeringsforeningsbeviser, betaler du (nogle gange) indløsningsfradrag. Det betyder, at du får en lavere kurs end bevisets indre værdi. Tabellen viser, hvor meget du højst kan komme til at betale i indløsningsfradrag. Indløsningsfradraget dækker foreningens omkostninger ved at sælge de underliggende aktier og obligationer for at indløse dine investeringsbeviser.

Fælles for alle omkostningerne er, at de ikke bliver opkrævet på en særskilt regning. Omkostningerne er fraregnet i de oplyste afkast og i de kurser, du får tilbudt ved handel.

Du kan også læse vores gode råd om omkostninger.

Administrationsomkostninger samt højeste tillæg og fradrag ved køb og salg kan ses i fanebladet 'administration' her for de enkelte afdelinger og andelsklasser.

Læs mere om forskellen på basis- og specialafdelinger.