Klik her for at printe

2020

30. dec. 2020 Prospekt for afdeling Grønne Obligationer december 2020

Opdateringen af prospektet skyldes en sænkelse af rådgivningssatsen, hvilket samtidig betyder en opdatering af ÅOP.

23. dec. 2020 Suspension af handel 23. december 2020 - ophævet

Handel med følgende afdelinger er genoptaget.

23. dec. 2020 Suspension af handel 23. december 2020

Handel med følgende afdelinger er i øjeblikket suspenderet.

22. dec. 2020 Fejl i NAV den 21. december 2020

I nedenstående andelskasser har der i tidsrummet 9:37-11:48 d. 21. december 2020 været offentliggjort fejlagtige NAV-værdier.

15. dec. 2020 Suspension af handel 15. december 2020 - ophævet

Handel med følgende afdelinger er genoptaget.

15. dec. 2020 Suspension af handel 15. december 2020

Handel med følgende afdelinger er i øjeblikket suspenderet.

7. dec. 2020 Prospekt for afdeling Makro december 2020

Opdateret prospekt for Maj Invest Makro

7. dec. 2020 Ny administrerende direktør i IFS SEBinvest A/S

Bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S har ansat Lise Bøgelund Jensen som ny administrerende direktør.

30. nov. 2020 Forventede udbytter for 2020 - for unoterede andelsklasser

Forventede udbytter opgjort pr. 26. november 2020 og dato for udbetaling.

30. nov. 2020 Forventede udbytter for 2020

Forventede udbytter opgjort pr. 26. november 2020 og dato for udbetaling.

23. nov. 2020 Ophævelse af suspension af handel med beviser i foreningens afdelinger 23 nov 2020

Suspension af handel med beviser i følgende afdelinger ophæves hermed.

23. nov. 2020 Suspension af handel med beviser i foreningens afdelinger 23 nov 2020

Handel med beviser i en række afdelinger er suspenderet grundet tekniske problemer.

30. sep. 2020 Ændring i ledelse IFS SEBinvest A/S

Peter Kock har opsagt sin stilling som administrerende direktør i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (”IFS SEBinvest A/S”).

29. sep. 2020 Bestyrelsesændring i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest sept. 2020

Ændring i ledelsen hos foreningens investeringsforvaltningsselskab.

2. sep. 2020 Suspension af handel 2. september 2020 ophævet

Der igen åbent for handel.

2. sep. 2020 Suspension af handel 2. september 2020

Handel med beviser i følgende afdelinger er suspenderet grundet tekniske problemer.

27. aug. 2020 Halvårsrapport 2020

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har på et bestyrelsesmøde d.d. godkendt halvårsrapporten for første halvår 2020.

13. aug. 2020 God mellemtid for Vækstaktier

Maj Invest Vækstaktier har givet gode afkast siden den nye strategi blev etableret for tre år siden. Afdelingen placerer en del af porteføljen i små og mellemstore virksomheder.

28. jul. 2020 Opdaterede prospekter i alle afdelinger 28. juli 2020

Opdaterede prospekter for alle afdelinger, juli 2020.

7. jul. 2020 Opdateret prospekt for Danske Aktier 7. juli 2020

Hermed offentliggøres opdateret prospekt for afdeling Danske Aktier KL som følge af ændring i afdelingernes risikoklassificering.

30. jun. 2020 Fejl i NAV den 29. juni 2020

I andelsklassen Maj Invest Danske Aktier, ISIN DK0060005171, har der den 29. juni 2020 i tidsrummet 10.24 – 10.46 været offentliggjort en fejlagtig NAV.

29. jun. 2020 Offentliggørelse af vedtægter

I forlængelse af Finanstilsynets godkendelse af de på den ordinære generalforsamling vedtagne vedtægtsændringer, offentliggøres hermed de nu gældende vedtægter.

24. jun. 2020 Offentliggørelse af børsprospekt samt formue og investorer, Grønne Obligationer

Maj Invest Grønne Obligationer får første handelsdag som børsnoteret fredag den 26. juni 2020.

22. jun. 2020 Offentliggørelse af prospekter 22. juni 2020

Opdaterede prospekter for afdelingerne Value Aktier KL, Value Aktier Akkumulerende KL samt Value Aktier SRI+ KL

19. jun. 2020 Tegning i Maj Invest Grønne Obligationer

Afdeling Maj Invest Grønne Obligationer KL fik samlet tegning på 314 mio. kr. fra 48 investorer.

15. jun. 2020 Opdaterede prospekter i alle afdelinger 15. juni 2020

Opdaterede prospekter for alle afdelinger, juni 2020.

12. jun. 2020 Ændring af tillæg og fradrag 12. juni 2020

Ændring af midlertidige indløsningsfradrag midlertidigt for afdelingerne i Investeringsforeningen Maj Invest.

25. maj 2020 Ændring af tillæg og fradrag 26. maj 2020

Ændring af midlertidige indløsningsfradrag midlertidigt for afdelingerne i Investeringsforeningen Maj Invest.

4. maj 2020 Maj Invest Kontra - stabile afkast

Maj Invest Kontra har givet positive afkast i første kvartal 2020, men også på lang sigt kan det give mening at kombinere traditionelle porteføljer med aktier og obligationer med et produkt som Maj Invest Kontra.

20. apr. 2020 Fra udbudschok til efterspørgselschok

I økonomisk forstand udgjorde covid-19-krisen i starten et udbudschok, men nu er der tale om et efterspørgselschok.

16. apr. 2020 Ændring af tillæg og fradrag 17. april 2020

Ændring af midlertidige indløsningsfradrag midlertidigt for afdelingerne i Investeringsforeningen Maj Invest.

16. apr. 2020 Forstår aktiemarkedet coronakrisen?

Er coronakrisen i aktiemarkedet fuldt forstået? Sådan spørger administrerende direktør Jeppe Christiansen fra foreningens investeringsrådgiver Fondsmæglerselskabet Maj Invest i en ny artikel.

15. apr. 2020 Forløb af ordinær generalforsamling 2020

Investeringsforeningen Maj Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling.

2. apr. 2020 Midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag 2. april

Ændring af midlertidige indløsningsfradrag midlertidigt for afdelingerne i Investeringsforeningen Maj Invest.

24. mar. 2020 Børspause i Maj Invest 24. marts 2020

Børspause i Maj Invest.

19. mar. 2020 Derfor kan handlen suspenderes

Foreningen skal sikre, at handel sker til kurser, der afspejler de underliggende værdier.

19. mar. 2020 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Bestyrelsen opfordrer til at medlemmer i stedet for personligt fremmøde i videst muligt omfang udøver deres stemmerettigheder ved at anvende stemmeblanket eller afgive fuldmagt til bestyrelsen.

19. mar. 2020 Midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag 19. marts 2020

På grund af usikkerhed og usædvanlige markedsforhold hæves emissionstillæg og indløsningsfradrag midlertidigt for afdelingerne i Investeringsforeningen Maj Invest.

18. mar. 2020 Børspause i Maj Invest 18. marts 2020

Børspause i Maj Invest.

17. mar. 2020 Børspause i Maj Invest 17. marts 2020

Børspause i Maj Invest.

16. mar. 2020 Finansmarkeder i chok – det er ikke en finanskrise

De globale finansielle markeder er blevet ramt af et coronachok. Når man tænker over, hvor mange fagpersoner med viden om medicin og sygdomme, der igennem mange år har advaret mod virusepidemier, kan det undre, at investorerne (og politikere) ikke har været bedre forberedt.

16. mar. 2020 Børspause i Maj Invest 16. marts 2020

Børspause i Maj Invest.

13. mar. 2020 Information om COVID-19 beredskab i Investeringsforeningen Maj Invest

Maj Invest er fuld funktionsdygtig i den vanskelige situation, som hersker med COVID-19 i øjeblikket.

13. mar. 2020 Børspause i Maj Invest 13. marts 2020

Børspause i Maj Invest.

12. mar. 2020 Børspause i Maj Invest 12. marts 2020

Børspause i Maj Invest.

9. mar. 2020 Børspause i Maj Invest 9. marts 2020 ophæves

Børspausen ophæves

9. mar. 2020 Børspause i Maj Invest 9. marts 2020

Der er i dag, mandag den 9. marts, børspause i Maj Invest og de fleste andre danske investeringsforeninger.

2. mar. 2020 Offentliggørelse af årsrapport 2019

Børsmeddelelse

2. mar. 2020 Årsrapport 2019

Læs Årsrapport 2019 for Investeringsforeningen Maj Invest.

20. jan. 2020 Reviderede udbytter for 2019 - for unoterede andelsklasser

Reviderede udbytter for 2019 for unoterede andelsklasser.

20. jan. 2020 Reviderede udbytter for 2019

Udbytter for 2019 til udbetaling.

14. jan. 2020 Skattemæssige ultimokurser for 2019

Foreningens skattemæssige ultimokurser for 2019.

10. jan. 2020 Forventede udbytter for 2019, opdateret

Forventede udbytter for 2019 opgjort pr. 31. december 2019.

10. jan. 2020 Forventede udbytter for 2019 - for unoterede andelsklasser, opdateret

Forventede udbytter for 2019 opgjort pr. 31. december 2019 for unoterede andelsklasser.

6. jan. 2020 Finanskalender 2020

Finanskalender for 2020 for Investeringsforeningen Maj Invest.