Klik her for at printe

Det leder vi efter

Her investerer Maj Invest UCITS ETF Defence & Cybersecurity

Hovedparten af porteføljen i Maj Invest UCITS ETF Defence & Cybersecurity investeres i forsvarsindustrien, mens der også er fokus på selskaber inden for it-sikkerhed. Også her er opmærksomheden skærpet i de senere år. Virksomheder og myndigheder har oplevet langvarige og dyre hackerangreb, og derfor investerer både private selskaber og andre organisationer i produkter, der kan forhindre angreb eller mindske skaderne i forbindelse med angreb. Endelig investerer afdelingen i selskaber inden for sikkerhed. Afdelingens investeringsområde er beskrevet her.


Defence

Forsvarssektoren vil de kommende 10-15 år nyde godt af stigende efterspørgsel drevet af øgede forsvarsbudgetter. Danmark og en række europæiske lande vil løfte deres forsvarsbudget til NATOs mål om 2 procent af BNP, hvilket alene i dansk kontekst betyder investeringer for 18 milliarder kroner årligt.

Vores tyske naboer vil oprette en fond på svimlende 100 milliarder euro (745 milliarder kroner). Også USA, med et i forvejen gigantisk forsvarsbudget, vil i de kommende år investere yderligere.

Afdelingen investerer alene i selskaber hjemmehørende i NATO-lande.


Forsvarsudgifter i procent af BNP


Cybersecurity

Stigende datamængder og afhængighed af digitale løsninger på snart sagt alt har de seneste år gået hånd i hånd med et stigende antal cyberangreb. Angrebene er i den grad blevet hyppigere og typisk også mere skadelige. Fokus på bl.a. sårbarhed for de ramte virksomheder og de meget høje omkostninger, der er forbundet med angreb, er også steget.

Cybersikkerhed handler om at forstå og bygge systemer, hvor data, netværksinfrastruktur og selve systemerne er beskyttet mod digitale angreb, nedbrud eller datalæk.

Blandt andet analysehuset Global Markets Insights forventer en vækst i dette på 10 pct. om året frem til 2030. Det vil betyde, at markedet går fra 300 mia. dollar årligt til næsten 600 mia. dollar årligt.


Globale cybersecurity-udgifter, mia. dollar


 

En mindre del af porteføljen kan også investeres inden for sikkerhed. Læs mere om fordelingen mellem de enkelte områder her.