Klik her for at printe

Organisation og bestyrelse

Investeringsforeningen Maj Invest er ejet af medlemmerne. Foreningen har en bestyrelse, men ingen ansatte. Bestyrelsen har valgt at trække på anerkendte kompetencer både til administration af foreningen og til porteføljerådgivning fra en række virksomheder.

Medlemmer
Alle, der har investeret penge i Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest), er automatisk medlem af foreningen. Bestyrelsen for Maj Invest vælges på generalforsamlingen.

Porteføljeforvalter
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Fondsmæglerselskabet Maj Invest) er porteføljeforvalter for Maj Invest og står for den daglige porteføljeforvaltning af alle Maj Invests afdelinger.

Investeringsforvaltningsselskab
Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S udfører en række administrative og investeringsmæssige opgaver i forbindelse med den daglige drift af foreningen.

Depotbank
Den danske filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB har til opgave at udføre en lang række kontrolopgaver for at sikre medlemmernes opsparing.

Revisor
Ernst & Young er valgt som revisor for Maj Invest.

Tilsyn
Investeringsforeningen Maj Invest er under tilsyn af Finanstilsynet. Det er den offentlige myndighed, der også fører kontrol med bl.a. banker og forsikringsselskaber.