Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2024

Afdelingen gav i første kvartal 2024 et afkast på 7,0 pct., mens sammenligningsindekset MSCI Emerging Markets omregnet til danske kroner steg 4,8 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

I starten af året var markederne negativt påvirket af Kina, indtil regeringen annoncerede tiltag om at tilføre 278 mia. dollar fra kinesiske statsejede selskabers reserver til at opkøbe kinesiske aktier og understøtte markedet. Nyheden førte til massive opkøb for at lukke korte positioner, og markedet nåede foreløbigt bunden.

Den kinesiske regering præsenterede et vækstmål på 5 pct. for 2024, hvilket kan blive svært at nå, da 2023 var positivt påvirket af perioden efter covid-19. Indtjeningsudmeldinger fra kinesiske virksomheder gav et meget blandet billede, og ejendomssektoren viste fortsat ingen tegn på bedring. I Korea blev et ventet initiativ introduceret, som dog uden at gå i detaljer viste regeringens indsats for at øge afkastet på de stærkt undervurderede koreanske virksomheder. Den politiske baggrund for initiativet var det kommende parlamentsvalg, og at en relativt høj andel af aktierne ejes af koreanske privatinvestorer. Initiativet ligner delvist det, vi har set i Japan, og vil sandsynligvis føre til højere udbytteudbetalinger, aktietilbagekøb og annullering af egne aktier.

I Tyrkiet formåede regeringspartiet AKP under præsident Erdogan ikke at opnå flertal ved lokale valg i landets fem største byer. Dette var et stort tilbageslag for Erdogan og meget overraskende, da han udøver skarp kontrol med de tyrkiske medier og retssystemet. Valgnederlaget skyldtes i vid udstrækning den ugunstige økonomiske situation, hvor voldsom inflation fik den tyrkiske centralbank til at hæve sin ledende rente med 5 procentpoint til 50 pct.

Vi ser p.t. de bedste muligheder i emerging markets i Korea og Kina, hvor aktierne generelt understøttes af lave værdiansættelser. I Kina kan forventningen om en cyklisk genopretning af indtjeningen påvirke aktiekurserne positivt, mens en sejr til den siddende regering ved det kommende valg i Korea vil kunne sætte skub i et initiativ, der tvinger virksomhederne til at øge udbytter og påbegynde aktietilbagekøb. En sejr til oppositionen vil dog kunne besværliggøre denne proces. Alt imens de makroøkonomiske forhold i Indien fortsat er gunstige, forventes der at være fokus på profithjemtagning, indtil værdiansættelserne normaliseres.

Investeringsvalg
På trods af undervægt blev Taiwan den største bidragsyder til porteføljens relative performance i første kvartal på grund af en fordelagtig aktieudvælgelse. Hon Hai klarede sig bedst, efter selskabet fik nye ordrer i hus i relation til AI-servere. Aktieudvælgelsen i Indien, Brasilien og Korea skabte også værdi til porteføljen. Yderligere var der positive bidrag fra en række andre aktier, herunder det philippinske konglomerat GT Capital samt olieproducenter som Oil India og kinesiske CNOOC. Aktieudvælgelsen inden for forbrugssektoren bidrog negativt til porteføljeafkastet. Det kinesiske e-handelsselskab Alibaba underperformede, og ligeledes bidrog porteføljens eksponering mod sydafrikanske Standard Bank og indiske HDFC Bank negativt til den relative performance.

I løbet af kvartalet hjemtog vi profit i en række positioner, der har klaret sig godt, men hvor aktiekurserne havde overhalet fundamentalerne, herunder det indiske energiselskab NHPC, det indiske lægemiddelselskab Glenmark det koreanske stålselskab Posco. Vi solgte ligeledes investeringen i brasilianske Fleury og købte nye positioner i Kangwon Land og Korea Gas, som begge er statsejede koreanske selskaber. Ifølge vores vurdering handlede begge selskaber til meget lave værdiansættelser med tanke på, at de bør blive positivt påvirket af den koreanske regerings igangsatte initiativer til at øge aktionærværdien. Ligeledes investerede afdelingen i ICICI Bank, som er en indisk bank med en bred indlåns- og kapitalbase, der giver banken mulighed for at udvide sin udlånsportefølje og tage del i den stærke økonomiske vækst i Indien.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.