Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2022

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2022 et afkast på 3,8 pct., mens sammenligningsindekset MSCI Emerging Markets omregnet til danske kroner steg 0,7 pct. For 2022 som helhed gav afdelingen et afkast på -6,8 pct., mens sammenligningsindekset faldt 14,9 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Den ventede partikongres i Kinas Kommunistiske Parti cementerede Xi Jinpings position som Kinas ubestridte leder. At den politiske magt mere eller mindre fremadrettet vil blive udøvet af kun en enkelt mand frem for en komité blev tolket negativt af markederne. Ligeledes lykkedes det ikke at komme nærmere nogen løsning til at afbøde den nuværende ejendomskrise eller ændre på nultolerancen over for covid-19 i forbindelse med partikongressen.

Men efter gentagne gange at have genbekræftet nul-covid-politikken blev der vendt på en tallerken, idet den kinesiske regering droppede de strenge covid-19-krav ikke bare gradvist, men overraskende hurtigt. Resultatet blev en stor stigning i den økonomiske aktivitet, der dog også blev ledsaget af en eksplosion i antallet af infektioner. Markedet begyndte at prise en økonomisk genopretning ind, og de aktier, der tidligere havde været hårdest ramt, steg mest.

Det brasilianske marked var udfordret, idet det viste sig, at den nye præsident, Lula da Silva, er mere glad for indgreb end frygtet. Kongressen har således allerede vedtaget en ændring til loftet på det offentlige forbrug, som udvider rammen for næste års budget med 29 mia. dollar. Den politiske situation er ustabil.

Ser vi frem mod 2023, vil emerging markets efter vores vurdering fortsat være understøttet af en lavere værdiansættelse end de udviklede markeder samt det nylige fald i den amerikanske dollar. Hvis centralbankerne fastholder deres aggressive tilgang og sender den globale økonomi ud i en recession, kommer emerging markets også til at lide.

Men alt imens den vestlige verden fortsætter med opstramninger, går Kina i modsat retning med hensyn til penge– og finanspolitikken. Genåbningen af den kinesiske økonomi forventes også at påvirke andre virksomheder i emerging markets end de kinesiske, eksempelvis producenter af jern til fornyet byggeaktivitet i Kina.

Investeringsvalg
På landeniveau blev Indien den største positive bidragsyder til afkastet i kvartalet på trods af afdelingens undervægt i det stærke marked. Porteføljens undervægt i Saudi-Arabien tilførte også værdi, hvorimod undervægt i Taiwan såvel som aktieudvælgelsen i landet trak ned. På sektorniveau blev afkastet positivt påvirket af den finansielle sektor, mens kommunikationssektoren klarede sig ringest. På aktieniveau kom de største positive bidrag til afkastet fra tyrkiske Akbank og Sabanci, indiske Bank of Baroda og kinesiske New Higher Education, mens TSMC, Baidu og Banco Do Brasil var de største negative bidragsydere.

Udfordringen i fjerde kvartal var at forberede den defensive del af Kina- porteføljen på en potentiel genåbning af økonomien. Som resultat heraf solgte vi positioner fra i defensive selskaber som China Towers og Hollysys. Vi investerede provenuet i selskaber, der vil kunne nyde godt af en genåbning, herunder Trip.com, Health & Happiness og Vipshop.

Vi hjemtog profit i nogle af de selskaber, der havde klaret sig rigtig godt i en længere periode, herunder taiwanske Lite-On, og vi solgte nogle af de cykliske selskaber fra, herunder Kia, som efter vores vurdering vil blive hårdt ramt i tilfælde af en global recession.

Vi købte en ny position i it-serviceudbyderen HCL, der er positivt påvirket af den strukturelle efterspørgsel på digitalisering af kommercielle selskaber.

Download seneste Kvartalsnyt her.