Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2021

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2021 et afkast på -2,1 pct., mens sammenligningsindekset MSCI Emerging Markets omregnet til danske kroner steg 0,6 pct. For 2021 som helhed gav afdelingen af afkast på 7,5 pct., mens sammenligningsindekset steg 4,8 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

I Tyrkiet førte to rentesænkninger på 1 procentpoint efterfulgt af en stigning i minimumslønnen på 50 pct. til et kollaps i valutaen, idet inflationen fortsatte med at stige. Og med estimeret 1.000 russiske soldater optrappede Rusland spændingerne ved den ukrainske grænse.

I Chile blev venstrefløjskandidaten Gabriel Boric valgt som ny præsident. Han ville bl.a. gennemføre en skattereform og nedlægge private pensionsordninger. Det kinesiske aktiemarked var fortsat presset på grund af den regulatoriske fokus på 'new economy'-selskaber samt de enormt høje gældsniveauer for kinesiske ejendomsudviklere.

Med førnævnte valg af den tidligere studenterleder Gabriel Boric som ny chilensk præsident har endnu et latinamerikansk land vendt sig i retning af populisme. Den latinamerikanske region er ved årsskiftet ikke længere så attraktiv, og det blev i 2021 tiltagende svært at finde attraktive investeringsemner. Andre steder i emerging markets så det ud til, at markedet var i stand til at håndtere de økonomiske konsekvenser af Omikron, selvom der stadig var en vis usikkerhed relateret til, hvor lang tid virus vil fortsætte med at påvirke økonomien.

Efter nylig underperformance oplever emerging markets i slutningen af 2021 højere værdiansættelser sammenlignet med især de udviklede markeder. Rabatten på valueaktier relativt til det brede aktiemarked var ved årsskiftet dog fortsat tæt på et historisk højt niveau.

Investeringsvalg
Undervægt i Brasilien bidrog positivt til porteføljens relative performance, mens overvægt i Rusland påvirkede afkastet negativt. Porteføljen blev positivt påvirket af undervægt i kinesiske internetaktier, der stadig er underlagt regulatorisk fokus. På aktieniveau klarede kinesiske Hollysys sig ringest. Selskabets grundlæggere tilbød at købe minoritetsejere ud til en væsentlig højere pris end aktiekursen, men ledelsen tog ikke imod tilbuddet og skiftede uden forklaring revisor, hvilket af markedet ansås som værende forbundet med øget corporate governance-risiko. Mediatek, Samsung Electronics og Cathay Financial bidrog alle positivt til afkastet.

Thai Beverage blev tilføjet porteføljen; et selskab med et bredt produktudbud, der dækker de fleste ASEAN-lande. Afdelingen købte også en position i den russiske fødevaredetailhandler Magnit, der høstede frugten af operationelle forbedringer. Ligeledes etablerede vi en position i Kia, der efter vores vurdering havde en fornuftig værdiansættelse på købstidspunktet på trods af udfordringer med at kunne levere på efterspørgslen på biler, hvilket førte til øget pricing power.

Vi reducerede afdelingens position i Hollysys og hjemtog ligeledes profit i Rusland på grund af stigende risiko som følge af konfliktoptrapningen ved den ukrainske grænse. Vi frasolgte positioner i de cykliske selskaber Korean Hyundai Engineering, Lonking og Fila Korea, der i alle tre tilfælde ikke leverede på den forventede indtjeningsforbedring.

 

Download seneste Kvartalsnyt her.