Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2023

Afdelingen gav i første kvartal 2023 et afkast på 3,2 pct., mens sammenligningsindekset MSCI Emerging Markets omregnet til danske kroner steg 2,3 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Markederne tog særdeles godt imod det nye år og kvitterede med store kursstigninger i forventning om et begyndende konjunkturopsving som følge af Kinas genåbning. Aktier som f.eks. den brasilianske producent af jernmalm Vale og thailandske selskaber, der forventes at blive positivt påvirket af kinesiske turisters tilbagevenden til landet, red også med på bølgen. Aktiefesten sluttede dog, da de positive makrodata ikke formåede at forplante sig i selskabernes indtjeningsdynamik.

I Brasilien stormede demonstranter offentlige bygninger i hovedstaden i lighed med det, der skete efter præsidentvalget i Washington. Det lykkedes dog at få genskabt ro og orden. I Indien resulterede en negativ rapport rettet mod Adani Group i negativ markedsstemning generelt. Korrektionen var dog efter vores vurdering nødvendig som følge af høje værdiansættelser. Mexico fortsatte med at nyde godt af udsigten til friend-shoring i lyset af spændingerne mellem USA og Kina. Tyrkiet blev ramt af endnu en jordskælvskatastrofe, hvilket resulterede i en midlertidig nedlukning af aktiemarkedet. Inflationen i Tyrkiet faldt fra over 80 pct. til ca. 55 pct. i kvartalet.

På aktieniveau kom de største positive bidrag til porteføljens relative afkast fra China Mobile, Oil India og manglende position i Meituan. Aktieudvælgelsen inden for consumer discretionary tilførte mest værdi til porteføljen på sektorniveau, mens IT påvirkede porteføljen negativt pga. undervægt i TSMC. På landeniveau var aktieudvælgelsen i Kina og Brasilien positiv for porteføljen, mens undervægt i Taiwan og aktieudvælgelsen i Korea bidrog negativt til porteføljens samlede performance.

Udsigterne for emerging markets er fortsat usikre, da disse påvirkes af udviklingen i den globale pengepolitik og potentielle opjusteringer af indtjeningsestimater i virksomheder, der drager fordel af fremgangen i Kina oven på covid-19-nedlukningerne. Det er stadig uklart, hvornår Fed går over mod en såkaldt 'Fed pivot', men nogle emerging markets-lande har påbegyndt stramningerne meget tidligere end de vestlige lande, eksempelvis Brasilien, og har derfor allerede inflationen under kontrol. Emerging markets understøttes fortsat af attraktive værdiansættelser både historisk set og i forhold til de udviklede markeder.

Investeringsvalg
Vi har hjemtaget delvis profit i flere selskaber, hvor fundamentale forbedringer sakkede bagud i forhold til aktiekursen efter en periode med stærk merperformance, herunder Indian Bank of Baroda, China Mobile og den kinesiske møbelproducent Man Wah. Efter massiv merperformance og væsentlig makroøkonomisk usikkerhed forud for valget i Tyrkiet har vi solgt størstedelen af vores eksponering i landet. Ligeledes har vi solgt CSPC Pharma, som mangler en katalysator efter godkendelse af selskabets seneste covid-19-vaccine.

Vi påbegyndte en ny position i den kinesiske litiumproducent Tianqi, som har en diversificeret aktivportefølje, der er positioneret i den lave ende af den globale omkostningskurve. Efter vores vurdering vil der være et strukturelt underskud af litium i de kommende år. På købstidspunktet var værdiansættelsen efter vores vurdering meget lav og balancen stærk, og litiumpriserne ved kvartalsskiftet understøtter massive frie cash-flows.

Vi påbegyndte en ny position i den indiske producent af vandkraft NHPC, som har en stærk pipeline af nye projekter med en statsgaranteret forrentning af egenkapital på 16 pct. Yderligere købte vi brasilianske Ecorodovias til porteføljen. Landets nye regering har øget antallet af nye betalingsvejprojekter væsentligt, og som følge af relativt beskeden konkurrence forventes Ecorodovias at kunne opnå et højt afkast på investeringerne.

Download seneste Kvartalsnyt her.