Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2022

Afdelingen gav i andet kvartal 2022 et afkast på -5,2 pct., mens sammenligningsindekset MSCI Emerging Markets omregnet til danske kroner faldt 5,8 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Mens inflation og rentestigninger har reduceret nutidsværdien af selskabernes fremtidige indtjening og cash flow for særligt vækstaktier, så har svagere udsigter for global vækst, med risiko for et stagflationsscenarie, været det hovedtema, som aktiemarkederne har rettet ind efter. Mod slutningen af kvartalet blev cykliske aktier og selv energisektoren solgt fra i stort omfang. På den anden side var der positive nyheder om covidsituationen i Kina, og genåbning af blandt andet Shanghai og Beijing understøttede derfor det kinesiske aktiemarked.

Tech-sektoren nød relativ fordel af recessionsfrygten, da markedet forventede, at centralbankerne vil være mindre tilbøjelige til at stramme pengepolitikken i tilfælde af recession. Det var også værd at bemærke, at profitable selskaber inden for sektoren outperformede selskaber, hvor indtjeningen først forventes at materialisere sig længere ude i fremtiden.

Vi holder fortsat øje med den makroøkonomiske udvikling i de forskellige lande. Tyrkiet er et godt eksempel på et land, hvor en utraditionel pengepolitik har resulteret i et fortsat ødelæggende fald for den tyrkiske lira.

Mens markedet har haft rigelig tid til at indprise inflationsudviklingen, så var en global recession ikke i priserne ved kvartalsskiftet. Det er et kompliceret billede med modsatrettede effekter, hvor en recession kan dæmpe inflationen.

Inflationen har de fleste steder i verden udviklet sig hurtigere end renterne, og der må forventes en fortsat strammere pengepolitik. Mens store dele af verden strammer pengepolitikken, løsnes den sammen med finanspolitikken i Kina, hvor værdiansættelsen er relativt lav i en global kontekst. Det kan vise sig at være en god investeringsmulighed, men covidsituationen og den indenlandske efterspørgsel skaber samtidig usikkerhed hos investorerne.

Investeringsvalg
Vi har så vidt muligt forsøgt at beskytte porteføljen mod inflation og svagere vækst. Vi har tilføjet selskaber i lande, der fortsat er i gang med at genåbne efter covid-19, og hvor indenlandske vækstdrivere kompenserer for et svagere billede globalt set. Malaysiske Genting og mexicanske Coca Cola Femsa i Mexico blev tilføjet porteføljen. Samtidig reducerede vi gradvist positioner i selskaber og sektorer, der har mere negativ eksponering mod stigende renter og svagere vækst. Vi hjemtog gradvist profit i banker såsom taiwanske Yuanta eller sydafrikanske Standard Bank. Flere selskaber med skuffende indtjening blev solgt fra, herunder West China Cement.

Porteføljens positive relative performance i kvartalet skyldes en række selskaber, der hver især bidrog positivt til det samlede afkast, herunder indonesiske Jardine Cycle & Carriage og China Resource Pharma. Visse af porteføljens positioner i den finansielle sektor faldt tilbage efter en længere periode med outperformance.

Relativt set blev porteføljeafkastet hårdest ramt af undervægt i et segment af kinesiske internetaktier, som enten er underskudsgivende eller handler til meget høje multipler. De outperformede dog de tilsvarende globale selskaber, i takt med at covidrestriktionerne blev ophævet. Porteføljens overvægt af finansaktier bidrog negativt til afkastet, da markedet begyndte at indprise et scenarie med lavere udlånsvækst. Porteføljens undervægt i Indien, hvor det er vanskeligt at finde attraktivt prissatte aktier, bidrog positivt til performance.

Download seneste Kvartalsnyt her.