Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2021

Afdelingen gav i andet kvartal 2021 et afkast på 2,9 pct., mens sammenligningsindekset MSCI Emerging Markets omregnet til danske kroner steg 4,1 pct. Afkastet for første halvår blev 12,2 pct., mens sammenligningsindekset steg 10,8 pct. i samme periode. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Emerging markets-aktier steg generelt i kvartalet, dog uden den stærkt opadgående tendens fra forrige kvartal, hvor markedet blev løftet på baggrund af vaccineudrulninger og generel økonomisk fremgang. Siden april har markederne haft fokus på inflation, nærmere bestemt om stigningen i inflationen er af forbigående karakter eller mere strukturel i sin natur. Mens investorer har brugt måneder på at prise stigende inflation ind på baggrund af et accelererende økonomisk opsving, indikerede Fed i juni villighed til at lægge låg på inflationen med rentestigninger, når beskæftigelsen når et tilfredsstillende niveau. Som reaktion herpå så vi en ny korrektion i de cykliske aktier, mens vækstaktier, herunder kinesiske internetaktier, stabiliserede sig. Feds plan blev efterlignet af centralbanker i Brasilien og Rusland, der begge hævede renten i juni. I Tyrkiet nåede liraen et nyt lavpunkt, efter præsident Erdogan vakte efterspørgslen efter en lavere rente til live igen på trods af aktuel høj inflation. Indien stod over for en massiv anden bølge af Covid-19 med et dagligt antal nysmittede, der stod for op mod 40 pct. af de nysmittede globalt set. Dette havde en negativ effekt på det indiske aktiemarked, hvor specielt banker blev hårdt ramt.

Den største drivkraft for markedet fremadrettet relaterer sig til den økonomiske fremgang oven på recessionen forårsaget af Covid-19. Men det er ikke kun et spørgsmål om stigende efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser, men også, som nævnt oven for, om stigningen i inflationen er forbigående eller mere strukturel i sin natur. Hvis inflationen er et resultat af fremgang i efterspørgslen, vil det være positivt for aktiemarkedet og særligt for valueaktier. Hvis det derimod primært er et resultat af flaskehalse på udbudssiden, vil der højst sandsynligt være tale om en kortvarig effekt på aktiemarkederne, indtil disse flaskehalse forsvinder. Selvom inflationen er et resultat af stigende efterspørgsel, skal stigningen finansieres ved hjælp af højere lønninger og/eller en udvidelse af de private kreditter. I emerging markets-landene er der stor forskel på vejen til økonomisk fremgang grundet de meget forskellige måder at håndtere krisen på.

Investeringsvalg
Tidligt i kvartalet klarede de cykliske aktier sig godt i lyset af den globale økonomiske fremgang. Dette ændrede sig dog, da Fed senere i kvartalet indikerede villighed til eventuelt at lægge låg på inflationen. Porteføljens cykliske eksponering via sektorovervægt i materialer og energi bidrog positivt til afkastet, mens blandt andet overvægt i den finansielle sektor arbejdede imod os, da de amerikanske renter begyndte at falde. Forbrugsrelaterede vækstaktier genvandt styrke, mens bankerne blev ramt af en fladere rentekurve. På aktieniveau bidrog selskaberne Chinasoft og Sinopec Engineering med flotte afkast, mens den negative påvirkning primært kom fra selskaber, der ikke er i porteføljen.

Vi har fastholdt porteføljens bias mod valueaktier, og ændringer i løbet af kvartalet skyldes derfor primært aktiespecifikke risici og nye muligheder i markedet. Vi har solgt kinesiske Justbon og geninvesteret provenuet i Aoyuan Healthy Living. Ligeledes har vi solgt indiske HDFC, som de seneste par år har klaret sig bedre end den finansielle sektor generelt. I stedet har vi købt en position i brasilianske Banco Santander Brasil, der har formået at forbedre sin indtjening på trods af svære makroøkonomiske betingelser i Brasilien. Vi frasolgte ligeledes koreanske E-Mart og investerede provenuet i Fila Korea (sportstøj og golfbolde). Mens sportstøj er cyklisk af natur, giver golfbolde et stabilt frit cash flow, som understøttes af yderligere genåbning. Vi har indledt positioner i kokskulproducenten Shougang Fushan og kæden af stormagasiner Liverpool, som er klar til genåbningen af økonomien og er ved at udvide sin onlinetilstedeværelse. Der er gradvist hjemtaget profit i selskaber som TSMC og Mediatek.

Download seneste Kvartalsnyt her.