Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2023

Afdelingen gav i tredje kvartal 2023 et afkast på 1,8 pct., mens sammenligningsindekset MSCI Emerging Markets omregnet til danske kroner steg 0,2 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Emerging markets sluttede september måned i negativt territorie. Selvom de kinesiske aktier klarede sig bedre, er den svage kinesiske vækst og manglende regeringsindgreb med til at sprede en negativ stemning i den asiatiske region.

I Tyrkiet hævede centralbanken den toneangivende rente 5 procentpoint til 30 pct. Selvom der er tale om en stigning på 20 procentpoint siden maj og et afgørende skridt mod en normalisering af pengepolitikken, er det stadig ikke nok i forhold til inflationen. De seneste data indikerer prisstigninger i omegnen af 60 pct. over de seneste 12 måneder. Dette står i skarp kontrast til andre emerging markets-lande, som hævede renten tidligt og derfor nu er i en position, hvor de kan introducere lempelser, eksempelvis i Brasilien.

I kvartalet bidrog aktieudvælgelsen i Indien og Brasilien positivt til afkastet. I Indien var ekponeringen mod banker positiv for porteføljen, idet den finansielle sektor drager fordel af den stærke økonomiske vækst. I Brasilien kom det største positive bidrag til afkastet fra Petrobras, der nyder godt af højere oliepriser. På sektorniveau blev porteføljens relative afkast mest positivt påvirket af undervægt inden for materialer, hvor vi i det store hele har undgået de aktier, der har klaret sig dårligt. Porteføljen blev ramt af manglende eksponering mod kinesiske internetselskaber som PDD samt af positioner i Hello Group og Vipshop.

Flere faktorer kan efter vores vurdering komme til at påvirke markedet positivt, eksempelvis pengepolitiske lempelser særligt i lande med afdæmpet vækst, hvor pengepolitik tidligt er blevet anvendt i inflationskampen. Værdiansættelserne understøtter fortsat emerging markets, særligt i Kina, hvor markedet klarer sig bedre på trods af svag vækst og geopolitiske spændinger. Hvis den amerikanske dollar mister noget af sin styrke, vil emerging markets blive positivt påvirket. En yderligere stigning i olieprisen vil understøtte de olieeksporterende lande såsom Brasilien, hvorimod det vil få en modsatrettet effekt på inflationen for nettoimporterende lande såsom Indien og Tyrkiet.

Investeringsvalg
Generelt øgede vi i kvartalet eksponeringen mod defensive positioner og reducerede risikoen i Kina uden at opgive afdelingens mindre overvægt i landet, som vi fortsat tror vil være understøttet af værdiansættelserne og i mange tilfælde stærke cashflows. Samtidig fortsatte vi med at hjemtage profit i selskaber, der havde vist en meget stærk kursudvikling og efter vores vurdering var løbet fra fundamentalerne.

Vi øgede eksponeringen mod China Mobile, som tog markedsandele fra private udbydere i sin cloud-forretning. Vi solgte lidt fra i afdelingens position i Ping An og afhændte China Merchants Bank. Det reducerer indirekte porteføljens eksponering mod den kinesiske ejendomssektor, hvor der er stor risiko for, at regeringen vil forsøge at reallokere den samlede gældsbyrde på en måde, som kan komme til at ramme finanssektoren bredt set. Vi købte igen op i Sasol, som vi tidligere havde solgt fra på højere kursniveauer.

Selvom vi fortsat vurderer, at Mexico vil blive positivt påvirket af ’friend-shoring’ i kølvandet på de vedvarende spændinger mellem USA og Kina, hjemtog vi det sidste profit i Coca-Cola Femsa og El Puerto Liverpool. Vi påbegyndte positioner i indiske Power Grid og kinesiske CGN, idet vi anså begge forsyningsselskaber for defensive vækstmuligheder. Vi har forventninger om, at elforbruget kommer til at vokse hurtigere end BNP i begge lande, og at begge selskaber vil kunne drage fordel af regeringens målsætninger inden for den grønne omstilling.

Download seneste Kvartalsnyt her.