Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2022

Afdelingen gav i første kvartal 2022 et afkast på -0,8 pct., mens sammenligningsindekset MSCI Emerging Markets omregnet til danske kroner faldt 4,9 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Den altoverskyggende begivenhed i første kvartal var Ruslands invasion af Ukraine, der blev efterfulgt af sanktioner fra Vesten og stigende råvarepriser. De russisske aktier faldt massivt, og mens handel i de fleste amerikanske depotbeviser (ADR) er suspenderet, er det lokale marked atter genåbnet på et noget trykket niveau.

De lande, der er nettoimportører af olie og gas, blev hårdest ramt, herunder Tyrkiet, hvis hovedinflationstal steg til 61 pct. Der var fortsat store udsving i de kinesiske internetaktier. Først kom de under pres som følge af en kinesisk økonomi, der havde sat farten ned, restriktioner i forlængelse af en 'nul Covid-19'-politik og uformindsket regulatorisk granskning. Aktiesalget blev efterfulgt af en skarp vending, efter den kinesiske regering tilkendegav sin støtte til aktiemarkedet og regulatoriske lempelser i relation til internetselskaberne.

Aktieudvælgelsen i Kina blev den klart største bidragsyder til kvartalets merafkast i forhold til sammenligningsindekset. Porteføljen blev positivt påvirket af undervægt i internetaktier samt overvægt i aktier, som i det nuværende miljø med langsommere økonomisk vækst leverede stærke frie cashflows og højere indtjening, eksempelvis olieselskabet CNOOC. Banker som Standard Bank of South Africa klarede sig også godt. De største negative bidragsydere kom fra positionerne i Rusland. Selvom vi havde skåret ned på vores oprindelige overvægt før invasionen, havde den resterende mindre overvægt stor betydning i lyset af de kraftige kursfald.

Udsigterne er i høj grad afhængig af politiske beslutninger i relation til krigen i Ukraine såvel som de store centralbankers reaktion på den globalt stigende inflation. Det igangværende geo- samt pengepolitiske skifte giver mulighed for øgede investeringer i energiuafhængighed og kampen mod klimaforandringer. Samtidig er der en risiko for, at der vil ske færre anlægsinvesteringer inden for andre områder, ligesom forbrugerefterspørgslen kan blive svagere, når inflationen bider fra sig, og de finanspolitikse stimuli fra Covid-19 gradvist trækkes tilbage. Vi søger efter selskaber til porteføljen, der enten drager fordel af investeringer i grøn energi eller kan levere indtjeningsvækst i en tid med ugunstig penge– og finanspolitik.

Investeringsvalg
Porteføljens positioner i Kina blev reduceret som følge af den generelle økonomiske opbremsning og risikoen for yderligere nedgang som følge af Covid-19-restriktioner. Derfor blev også den resterende position i China Railway Construction solgt.

Der blev tilføjet en ny position i Indian Bank of Baroda. Indtjeningsvæksten var stærk, fordi sektoren havde passeret bunden af cyklen, hvilket betød en forbedret kvalitet i låneporteføljen og stærk efterspørgsel efter kredit fra private husholdninger og virksomheder.

Efter kraftige kursfald blev der købt marginalt op i allerede eksisterende positioner i kinesiske internetaktier.

Vi reducerede porteføljens overvægt i russiske aktier som følge af geopolitiske risici, der blev til virkelighed med Ruslands invasion af Ukraine.

Vi hjemtog profit i Aspen, en sydafrikansk leverandør af sundhedsydelser, og Tongyang Life Insurance i Sydkorea. Vi solgte ud af kinesiske A-Living på grund af en stor stigning i tilgodehavender uden en plausibel forklaring.

Download seneste Kvartalsnyt her.