Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2022

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2022 et afkast på 4,2 pct. Sammenligningsindekset, der består af danske statsobligationer, faldt 1,2 pct. For 2022 som helhed gav afdelingen et afkast på -6,2 pct., mens sammenligningsindekset faldt 12,9 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

De globale obligationsrenter steg yderligere i fjerde kvartal. I forhold til tidligere på året var der dog tale om relativt beskedne stigninger i de amerikanske obligationsrenter, mens de danske og europæiske obligationsrenter steg en del mere end de amerikanske.

Centralbankerne fortsatte deres stramning af pengepolitikken, og den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hævede renten to gange i kvartalet med henholdsvis 0,75 og 0,50 procentpoint til 4,25-4,5 pct. Den Europæiske Centralbank, ECB, hævede ligeledes renten to gange af 0,75 og 0,50 procentpoint til 2 pct. ECB overraskede dog markedet ved mødet i december. Her varslede de flere stramninger i 2023, end hvad markedet havde forventet, hvilket førte til betydelige stigninger i de europæiske obligationsrenter fra medio december. Markedet forventer nu, at ECB vil hæve den ledende europæiske rente til ca. 3,5 pct. i løbet af 2023, mens forventningen er, at Federal Reserve vil hæve renten til 5 pct. i løbet af foråret 2023 og allerede mod slutningen af 2023 begynde at sænke renterne en smule igen.

Årsagen til de markante renteforhøjelser og stigende obligationsrenter i året var den høje og stigende inflation. Centralbankerne kunne dog finde lidt tryghed i, at inflationen ved årsskiftet ser ud til at aftage og falde. I Europa fik vi det første fald i inflationen siden sommeren 2021. Inflationen er dog ved årsskiftet fortsat over 10 pct. mange steder, og der skal nok gå lidt tid med fortsat fald i inflationen, inden centralbankerne vil stoppe renteforhøjelserne. De store renteforhøjelser fra centralbankerne skal resultere i en afmatning i økonomierne, der bør medføre aftagende inflationspres. Det betyder formentlig, at centralbankerne på et tidspunkt i 2023 kan stoppe renteforhøjelserne, hvilket sandsynligvis vil sende obligationsrenterne nedad. I lyset af de relativt høje renteniveauer ser obligationer som aktivklasse mere interessante ud end på noget andet tidspunkt det seneste årti.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer overordnet set i fire aktivklasser i obligationsmarkedet. 'Sikre' statsobligationer, realkreditobligationer, kreditobligationer og emerging markets-obligationer. Generelt har porteføljen i fjerde kvartal givet høje positive afkast på trods af de generelle stigninger i statsobligationsrenterne i især Europa. Dette skyldes dels, at porteføljen til en vis grad har været positioneret mod stigende europæiske statsobligationsrenter, men især at porteføljen af realkreditobligationer, kreditobligationer og emerging markets-obligationer alle har givet pæne positive afkast.

De danske realkreditobligationer, der udgør ca. halvdelen af porteføljen, gav i fjerde kvartal et afkast på 4,5 pct. Afkastet skyldes i høj grad en reversering af de store spændudvidelser, der var i segmentet i tredje kvartal. Danske realkreditobligationer er fortsat attraktivt prisfastsat, og med renteniveauer i størrelsesordenen 3-5 pct. er der en del at stå imod med, såfremt renterne skulle stige yderligere.

Også porteføljen af kredit- og emerging markets-obligationer gav flotte afkast i kvartalet. Porteføljen af emerging markets-obligationer gav små 4 pct. i afkast, og porteføljen af kreditobligationer gav knap 3 pct. Begge segmenter er fortsat attraktive pga. relativt høje basisrenter og pæne kreditspænd.

Grundet de store rentestigninger mod slutningen af kvartalet er afdelingens varighed øget fra 5 år til 6,3 år. I lyset af de højere renter er afdelingens fremadrettede afkastpotentiale forbedret betydeligt.

Download seneste Kvartalsnyt her.