Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2023

Afdelingen gav i andet kvartal 2023 et afkast på 0,8 pct. Sammenligningsindekset, der består af danske statsobligationer, faldt 0,4 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Obligationsrenterne er generelt steget en smule i løbet af andet kvartal. Især de kortere obligationsrenter er steget, mens de længere obligationsrenter ikke er steget i samme omfang. Generelt er obligationsrenterne i USA steget mere end i Europa. Det kan tilskrives et større rentefald i marts i USA, som konsekvens af bankuroen, der synes at være gået i glemmebogen nu. Den primære årsag til de højere korte obligationsrenter er fortsat udmeldinger fra Federal Reserve og ECB, der begge forventer yderligere renteforhøjelser. Samlet set er de 2-årige statsobligationsrenter i USA og Tyskland steget henholdsvis 0,9 procentpoint og 0,5 procentpoint til henholdsvis 4,9 pct. og 3,2 pct. De tilsvarende 10-årige statsobligationsrenter er steget 0,4 procentpoint og 0,1 procentpoint til henholdsvis 3,8 pct. og 2,4 pct. Begge er fortsat langt under styringsrenten fra Fed og ECB.

Grunden til de fortsat aggressive udmeldinger fra centralbankerne er en fortsat for høj kerneinflation og et stramt arbejdsmarked, der skaber bekymring for høj lønvækst, der kan medvirke til at (kerne)inflationen ikke falder hurtigt nok til at centralbankerne kan ånde lettede op. De væsentligste drivers for obligationsmarkederne i de kommende måneder er derfor nøgletal, der kan betrygge centralbankerne i at enten 1) kerneinflationen begynder at falde mere end de forventede og/eller 2) tegn på at arbejdsmarkedet opblødes.

Det er dog væsentligt at hæfte sig ved, at på trods af noget højere centralbankrenter, så er de lange obligationsrenter ikke steget særligt meget. Det betyder løst sagt, at obligationsmarkedet fortsat forventer, at jo mere de hæver renten på den korte bane, jo mere skal renten sættes ned igen på et senere tidspunkt.

Vi fastholder strategien med en rentefølsomhed i den højere ende, ved halvårsskiftet omkring 6,6 år. Det er marginalt højere end ved indgangen til kvartalet.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i sikre statsobligationer, realkreditobligationer, kreditobligationer og emerging markets-obligationer. Afkastet var positivt trods faldende statsobligationsrenter. Generelt har de sikre stats- og realkreditobligationer givet et mindre negativt afkast, mens der er positive afkast på porteføljens virksomheds- og emerging markets obligationer.

Der var betydelige forskelle i afkast på tværs af de forskellige aktivklasser, hvor især afkast på lange obligationer udstedt i EM-valutaer var meget positive. Vi øgede porteføljens eksponering mod netop dette segment i andet halvår 2022 og primo 2023, da vi forventede, at EM-landene snart var færdige med renteforhøjelser, hvilket kunne betyde fald i de lange obligationsrenter. Denne strategi har været yderst fordelagtig og især i seneste kvartal, hvor denne del af porteføljen har givet et afkast på knap 7 pct.

Porteføljen af virksomhedsobligationer har givet et afkast på lidt over 3 pct. i kvartalet, mens de danske realkreditobligationer, der udgør omkring halvdelen af porteføljen, gav et negativt afkast på 1 pct.

Gående fremad forventer vi ved halvårsskiftet fortsat, at det højeste afkast vil komme fra de højtforrentede dele af porteføljen (EM- og kreditobligationer), mens porteføljen af sikre stats- og realkreditobligationer vil virke bedst, når markedet får indtryk af, at centralbankerne er færdige med at hæve renterne.

Download seneste Kvartalsnyt her.