Kvartalsnyt - 4. kvartal 2017

31. december 2017

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2017 et afkast på -0,5 pct. Afkastet er mindre tilfredsstillende og lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset Bloomberg DK Gov 1-10, der faldt 0,1 pct. Afdelingens afkast bør altid ses over en periode på minimum tre år.

Der er ikke sket noget epokegørende på obligationsmarkederne i fjerde kvartal. På trods af at renterne er steget en anelse, er de stadig meget lave, og i et længere perspektiv kan ændringerne i fjerde kvartal ikke betegnes som andet end små krusninger. Det mest interessante er, at de korte amerikanske renter er steget med næsten 0,5 procentpoint, således at renten på en 2-årig nu er knap 2 pct. Til sammenligning handler den 10-årige til knap 2,5 pct. i rente. Dermed er forskellen mellem korte og lange renter på det laveste niveau i mange år.

En del bruger forskellen mellem de lange og korte renter som en indikator for sandsynligheden for en recession. I dette tilfælde er det nok nærmere et udtryk for en kontinuerlig stor global efterspørgsel efter obligationer og en forventning om, at den amerikanske centralbank ikke for alvor vil hæve renterne. Tankevækkende er det dog, at inflationen langt de fleste steder i verden har været stigende igennem 2017, uden at det har haft en markant betydning for de globale renteniveauer. Centralbankerne er stadig i stand til at fastholde jerngrebet om obligationsmarkederne, og man kan ikke undgå at være en smule bekymret for, hvad der vil ske, såfremt de mister kontrollen.

I Europa er de korte renter stadig negative, og udsigterne til, at det ændrer sig snart, er desværre forholdsvis begrænsede. Styringsrenterne vil forblive lave længe endnu. Dog skal man være opmærksom på, at vi i 2018 kommer i en situation, hvor der vil blive udstedt flere statsobligationer, end der bliver opkøbt af Fed, BOJ og ECB. De seneste tre år har centralbankerne opkøbt mere, end der er blevet udstedt. Det kan måske kombineret med en fortsat stigende inflation være det, som kan sende renterne i vejret i 2018. Vi har i hvert fald lov til at håbe.

Investeringsvalg
Afkastet på -0,5 pct. i fjerde kvartal var lige som de foregående to kvartaler negativt påvirket af valutakursudviklingen. Renset for valutakursudvikling var afkastet +0,5 pct. Valutakursafdækningen bidrog positivt med 0,1 pct.

Det er primært investeringerne i sikre og risikable statsobligationer, der er udstedt i fremmed valuta. Størstedelen af realkreditobligationerne er udstedt i danske kroner. Derfor er det også normalt statsobligationerne, som varierer mest i afkast, både når det går godt, og når det går skidt. Fjerde kvartal var ikke fantastisk og med et afkast på -1,8 pct., var det statsobligationerne, der trak ned. Disse udgjorde ved udgangen af kvartalet samlet set 25 pct. af porteføljen fordelt på nogenlunde lige mange sikre og risikable statsobligationer. Afkastet var omtrent det samme for begge kategorier.

Realkreditobligationerne gav et mindre positivt afkast drevet af en fortsat indsnævring af kreditspændet på danske realkreditobligationer, men delvist modvirket af svagt stigende renter gennem fjerde kvartal. Virksomhedsobligationerne, som udgjorde ca. 18 pct. af porteføljen ved udgangen af kvartalet, gav et afkast på -0,3 pct. Generelt steg kreditpræmierne en anelse i fjerde kvartal, men igen var det primært valutakurserne, som var den afgørende faktor.

Download seneste Kvartalsnyt.