Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2023

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2023 et afkast på 7,3 pct. Sammenligningsindekset, der består af danske statsobligationer, steg 4,8 pct. For 2023 som helhed har afdelingen givet et afkast på 10,2 pct., mens sammenligningsindekset er steget 5,8 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Efter at de globale obligationsrenter steg pænt i tredje kvartal, var dynamikken helt anderledes i fjerde kvartal, hvor obligationsrenterne faldt markant. Faldet i de globale obligationsrenter skyldtes en kombination af lavere end forventede inflationstal, lave PMI’er for både service- og fremstillingserhverv samt en vending i retorikken fra såvel Fed som ECB. Frem for at tale om yderligere renteforhøjelser og 'higher for longer' gik retorikken mere på rentefald i 2024, hvor Fed signalerede tre rentesænkninger på hver 0,25 procentpoint. Markedet er dog (som sædvanlig) et stykke længere fremme, og i både USA og Europa prisede markedet tættere på 1,5 procentpoint i rentesænkninger ind på begge sider af Atlanterhavet.

Således faldt den 10-årige tyske statsobligationsrente fra 2,8 pct. til 2,0 pct. i kvartalet efter kortvarigt at have været omkring 3 pct. i oktober. Den tilsvarende amerikanske statsobligationsrente faldt fra 4,6 pct. til 3,9 pct. i kvartalet efter at have været over 5 pct. medio oktober.

Siden obligationsrenterne for alvor begyndte at falde omkring medio/slut oktober, var der resten af året en meget positiv stemning på de finansielle markeder, hvor både aktier, kreditobligationer, emerging markets-obligationer m.v. generelt alle klarede sig godt med udsigt til lavere centralbankrenter i 2024. Det interessante spørgsmål er naturligvis, om den bedste periode ligger bag os eller foran os. Såfremt obligationsrenterne skal forblive lave eller falde yderligere, kræver det nok en egentlig recession for, at centralbankerne kan levere de rentesænkninger, som markedet p.t. indpriser. Det bør som udgangspunkt være mere negativt for aktier, kreditobligationer og emerging markets-obligationer, end den bevægelse vi har set de sidste måneder af 2023.

I lyset af de store rentefald mod slutningen af året reducerede vi porteføljens rentefølsomhed fra 6,9 år til 6,2 år. Såfremt rentefaldet fortsætter i 2024, vil vi formentlig reducere varigheden yderligere.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer overordnet set i fire aktivklasser i obligationsmarkedet. Sikre statsobligationer, realkreditobligationer, kreditobligationer og emerging markets-obligationer.

Givet de markante globale fald i obligationsrenterne havde afdelingen pæne afkast på alle segmenterne. De højeste afkast kom fra sikre statsobligationer, realkreditobligationer og emerging markets-obligationer, mens afdelingens virksomhedsobligationer gav et lidt lavere afkast.

Gående fremad forventer vi fortsat, at det højeste afkast vil komme fra de mere højtforrentede dele af porteføljen (emerging markets- og kreditobligationer), mens porteføljen af sikre stats- og realkreditobligationer vil virke bedst, hvis markedet får indtryk af, at centralbankerne for alvor begynder at sænke renterne, og en recessionsfrygt tiltager.

Vender vi blikket mod 2024, så er det svært at se en gentagelse af afdelingens høje afkast fra 2023. Såfremt obligationsrenterne skal falde tilsvarende, så vil det formentlig kræve, at recessionsfrygten for alvor kommer til at præge markederne, hvor især virksomhedsobligationer kan få det lidt sværere. Vores hovedforventning er fortsat, at der ikke kommer recession i USA, hvilket bør betyde et opadgående pres på især de amerikanske statsobligationsrenter.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.