Klik her for at printe

Skatteregler for pensionsopsparing

Det årlige afkast, du opnår ved at investere pensionsmidlerne på en kapital- eller ratepension, bliver beskattet med 15,3 pct. Skattereglerne er meget enkle. I det årlige afkast indgår renter, udbytter og både realiserede og urealiserede gevinster (og tab). Selv om du gennem året har fastholdt dine investeringer, bliver kursstigninger indregnet i afkastet.

Hvis du et år har haft et negativt afkast på din pensionsordning, kan dette "skatteunderskud" fremføres og indregnes i skattegrundlaget for de kommende år.

Se også, hvilke regler der gælder for fradrag ved indbetaling og regler for udbetaling af pensionsordninger eller læs mere om pension med Maj Invest.