Klik her for at printe

Virksomheds-skatteordningen

Afdelinger under virksomhedsskatteordningen

Afdelingerne Big PictureKontra Strategier, Net Zero 2050 og Value Aktier Akkumulerende er alle akkumulerende (lagerbeskattede) og kan bruges under virksomhedsskatteordningen.

Lagerbeskatning betyder, at du hvert år beskattes af årets afkast, ligesom du har fradrag for eventuelle tab. Det er uden betydning, om afkastet eller tabet er realiseret. Når du investerer midler gennem virksomhedsskatteordningen, skal afkastet (kursstigningen) medregnes i virksomhedens overskud. Tilsvarende vil du kunne fratrække et kurstab i virksomhedens overskud. Afkastet beskattes på samme måde som virksomhedens overskud.

Der er ikke automatisk indberetning til SKAT, og du skal selv huske at medtage oplysningerne på selskabets selvangivelse.

Midler under virksomhedsskatteordningen må ikke placeres i andre afdelinger.