Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2022

Afdelingen gav i første kvartal 2022 et afkast på -4,1 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år faldt 4,2 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Første kvartal har været voldsomt i enhver henseende. Markante rentestigninger, Ruslands invasion af Ukraine, underperformance i realkredit og inflationstal, der nærmer sig tocifrede årsrater i visse europæiske lande. Der har været nok af begivenheder til at sætte enhver obligationsinvestor under pres de seneste tre måneder.

Den høje og tiltagende inflation har snart fået alle de store centralbanker til at agere og hæve renten – eller i hvert fald klargøre til at hæve renten. Tendensen med stigende inflation er blevet forstærket oven på Ruslands invasion af Ukraine, da en meget stor del af den europæiske energiimport kommer fra netop Rusland. Den Europæiske Centralbank har således hen over første kvartal givet markedet indikationer på, at de forventer at hæve renten i andet halvår 2022, og perioden med negative renter kan være passé inden årsskiftet. Det har sendt de danske og europæiske obligationsrenter op. Således er renten på den toneangivende 10-årige danske statsobligation steget 0,06 pct. til 0,80 pct. hen over kvartalet. I samme periode er den 5-årige flekslånsrente steget fra 0,18 pct. til 1,24 pct.

Den lange realkreditrente er også steget markant. Ved udgangen af 2021 var den toneangivende 30-årige realkreditobligation, 1,5 pct. 2053, omkring kurs 98. Ved udgangen af første kvartal var kursen ca. 90, og den toneangivende obligation har nu en kupon på 3 pct. og handler lige omkring kurs 100. Så realkreditrenterne er ligeledes steget markant i kvartalet.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper: statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer. I første kvartal var der negative afkast på alle tre segmenter. Kreditobligationer gav kun et beskedent negativt afkast, da rentefølsomheden på disse er begrænset.

Blandt både realkredit- og statsobligationer har afkast været lave og i størrelsesordenen -7 pct. En del af dette er dog blevet modvejet af afdelingens brug af bl.a. obligationsfutures til varighedsstyring. Disse futures har samlet givet et positivt afkastbidrag på næsten 2 pct., hvilket skal ses i sammenhæng med de store negative afkast på især realkreditporteføljen.

Hen over kvartalet har vi ikke ændret væsentligt på afdelingens portefølje. Varigheden er gennem kvartalet øget fra 4,2 til 5,6, hvilket primært skyldes højere varighed på porteføljen af konverterbare realkreditobligationer. Samlet set er risikoen i porteføljen dog ikke ændret væsentligt.

På trods af et pænt tab i porteføljeværdi grundet rentestigningerne er vi beherskede optimister på konverterbare realkreditobligationer og forventer en fin relativ performance fra disse i resten af 2022. Det er værd at hæfte sig ved, at med et renteniveau omkring 3 pct. er der væsentligt mere at stå imod med, såfremt renterne skulle fortsætte med at stige.

Download seneste Kvartalsnyt her.