Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2021

Afdelingen gav i andet kvartal 2021 et afkast på -0,5 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år faldt 0,3 pct. Afkastet for første halvår blev -2,0 pct., mens sammenligningsindekset faldt 1,6 pct. i samme periode. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

I andet kvartal fortsatte renterne i Europa lidt op, mens amerikanske statsobligationsrenter faldt lidt tilbage. Det skete til trods for, at den amerikanske centralbank, Fed, indikerede tidligere opstramning af pengepolitikken, mens den Europæiske Centralbank, ECB, ufortrødent fortsatte med massive opkøb af obligationer. Derfor kan rentefaldet i USA nok nærmere tilskrives, at den 10-årige amerikanske statsobligationsrente næsten var blevet fordoblet i første kvartal fra 0,9 pct. til 1,7 pct. og derfor faldt lidt tilbage.

Samlet set faldt den 10-årige amerikanske statsobligationsrente fra 1,75 pct. til 1,5 pct. i løbet af andet kvartal. Omvendt steg den tilsvarende 10-årige statsobligationsrente i Tyskland og Danmark fra henholdsvis -0,3 pct. og 0,0 pct. til henholdsvis -0,2 pct. og 0,1 pct.

Realkreditobligationer kom endnu engang under pres trods den moderate rentestigning. Det skyldtes, at udenlandske investorer søgte andre alternativer, og danske investorer blev presset på deres varighedsrammer. Stigende renter i første halvår betød, at den samlede renterisiko i det danske realkreditmarked steg til det højeste niveau i mere end 20 år, hvorfor en stor del af investorerne havde fokus på at nedbringe renterisiko i stedet for at købe flere obligationer. Stor omsætning på boligmarkedet gav ligeledes et øget udbud af realkreditobligationer, hvilket yderligere pressede kursen på realkreditobligationer. Samlet set tabte lange konverterbare realkreditobligationer 1,5-2 kurspoint i kvartalet, mens en 10-årig dansk statsobligation kun tabte 0,5-0,75 kurspoint.

Udvidelserne af risikopræmierne var isoleret til dansk realkredit, hvilket betyder, at de ved halvårsskiftet ser billige ud i forhold til udenlandske stats- og kreditobligationer i den mere sikre afdeling. Derfor er vi ved halvårsskiftet også positive på segmentet. Modsat realkreditobligationer faldt risikopræmier på kreditobligationerne i andet kvartal, hvilket gav en god performance.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper: statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer. Som i første kvartal kom det positive afkastbidrag i andet kvartal fra porteføljens kreditobligationer, der gav et afkast på 1,6 pct. Realkreditobligationer havde det svært og trak ned med et afkast på -0,8 pct. Vi er ikke helt tilfredse med resultatet for kvartalet, men ser en række faktorer, der bør give medvind til realkreditobligationer i andet halvår.

I andet kvartal har vi benyttet underperformance i realkreditmarkedet til at sælge nogle almindelige 30-årige konverterbare obligationer mod at købe op i nogle nye udstedelser med en lidt højre kupon og 30-års afdragsfrihed, da disse obligationer var under et relativt stort prispres. Derudover solgte vi realkreditobligationer, hvor afkastpotentialet var blevet for småt i forhold til kursrisikoen. På kreditsiden solgte vi lidt 'efterstillet gæld', der gav for lav rente, og købte i stedet ’supplerende kapital’ og ’hybrid kernekapital’ fra et par danske pengeinstitutter.

Samlet set er varigheden gennem kvartalet steget fra 4,5 til 5,2 qua rentestigning og stigende risikopræmier i realkreditmarkedet. Vi er ved halvårsskiftet optimistiske på realkreditobligationer omkring dette rente- og kursniveau og opmærksomme på at nedbringe porteføljens risiko over for yderligere rentestigninger, når der er mulighed for det.

Download seneste Kvartalsnyt her.