Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2024

Afdelingen gav i første kvartal 2024 et afkast på 1,0 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år, der består af danske statsobligationer, faldt 0,2 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Første kvartal bød på større bevægelser på det danske obligationsmarked. Drivkrafterne bag dette var økonomiske nøgletal for den globale økonomi, som viste sig mere robust end ellers antaget. Dette udfordrede forventningerne til umiddelbare rentenedsættelser fra centralbankerne. Renten på den 10-årige danske statsobligation var i første kvartal tilnærmelsesvis uændret og lå ved første kvartals afslutning fortsat på 2,3 pct., mens renten på den tilsvarende 2-årige statsobligation steg fra 2,4 pct. til 2,7 pct.

Det danske realkreditmarked har i første kvartal været præget af lav omsætning og lav udstedelse. Den lave udstedelse er en naturlig følge af den lave boligomsætning, som vi har set gennem hele første kvartal. Dette, kombineret med en høj risikoappetit blandt investorerne, har blandt andet været medvirkende til, at merrenten på danske realkreditobligationer i forhold til sammenlignelige statsobligationer overordnet set er faldet siden efteråret 2023. Derfor har prissætningen på danske realkreditobligationer også ændret sig, hvor flere segmenter nu er gået fra at være billige i både absolutte og relative termer til en mere neutral prissætning.

Særligt flekslånsobligationer ser i vores optik mindre attraktive ud end tidligere. Den lave udstedelse af lange flekslånsobligationer, som vi så i 2022 og 2023, er fortsat i første kvartal 2024. Låntagerne ønsker ikke at låse renten på deres lån på de høje niveauer, som vi har set de seneste halvandet år, hvilket har bidraget til, at kreditspændet på flekslånsobligationer løbende er kørt ind.

Investeringsvalg
Det største positive afkastbidrag kom fra afdelingens beholdning i konverterbare obligationer, herunder særligt højkuponer. Dernæst gav afdelingens beholdning i kreditobligationer også et signifikant positivt afkastbidrag.

På trods af at enkelte undersegmenter ser mindre attraktive ud end tidligere, så er vi stadig grundlæggende konstruktive på realkreditobligationer, hvor de absolutte renteniveauer fortsat er høje set i et historisk perspektiv.

Vi erkender, at der er en risiko for, at kreditspændet vil køre ud igen. Det kan f.eks. ske, hvis den gode stemning på de finansielle markeder vender, så risikoaktiver som aktier og kreditobligationer taber. Dette kan medføre en udvidelse af kreditspændet på danske realkreditobligationer. Et større rentefald, som vil gøre det markant billigere for låntagerne at låne penge til boligkøb, vil også kunne udvide kreditspændet gennem en øget udstedelse. Til sidst vil en uventet og markant stigning i inflationen samt medfølgende rentestigninger også kunne få kreditspændet til at udvide sig. Sidstnævnte er dog ikke vores hovedscenarie.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.