Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2022

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2022 et afkast på 4,9 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år faldt 1,2 pct. For 2022 som helhed gav afdelingen et afkast på -10,5 pct., mens sammenligningsindekset faldt 12,9 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Danske obligationsrenter fortsatte med at stige i fjerde kvartal. Den Europæiske Centralbank, ECB, hævede ligeledes renten to gange med henholdsvis 0,75 og 0,50 procentpoint til 2 pct. ECB overraskede dog markedet ved mødet i december. Her varslede de flere stramninger i 2023, end markedet havde forventet, hvilket førte til betydelige stigninger i de europæiske obligationsrenter fra medio december. Markedet forventer nu, at ECB vil hæve den ledende europæiske rente til ca. 3,5 pct. i løbet af 2023.

Fjerde kvartal var endnu et volatilt kvartal for danske realkreditobligationer. I oktober og november gav konverterbare fastforrentede obligationer pæne afkast, da investorerne fik risikoappetitten tilbage i forventning om mindre aggressive centralbanker fremadrettet. Samtidig var låntagerne stadig købere i det konverterbare marked, hvilket var understøttende faktor. Konverterbare endte samlet set i fjerde kvartal med at gøre det markant bedre end sammenlignelige statsobligationer.

På trods af at konverterbare i fjerde kvartal har gjort det godt, så vurderer vi stadig, at deres prisfastsættelse er attraktiv set i historisk kontekst. Dog er der risiko for, at den hjælpende hånd fra låntagerne vil forsvinde, i takt med at de skrå konverteringer aftager, efterhånden som de fleste husejere har konverteret deres lån, og renterne på de variabelt forrentede obligationer stiger, når centralbankerne hæver styringsrenterne. Derfor finder vi også, at fleksobligationer i dag er lige så attraktive som konverterbare, når man tager højde for den underliggende risiko.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper: statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer. De danske realkreditobligationer, der udgør over halvdelen af porteføljen, gav i fjerde kvartal et afkast på 5,2 pct. Til sammenligning gav Nykredits realkreditindeks i samme periode et afkast på 4,8 pct. De positive afkast skyldes i høj grad en reversering af de store spændudvidelser, der var i segmentet i tredje kvartal. Lavkuponer, som stadig fylder mest i det konverterbare segment i rentespændstermer, ligger faktisk på omtrent samme niveau som ved indgangen til 2022. Danske realkreditobligationer er fortsat attraktivt prisfastsat, og med renteniveauer i størrelsesordenen 3-5 pct. er der en del at stå imod med, hvis renterne skulle stige yderligere. I takt med at konverterbare obligationer har performet, har vi i fjerde kvartal øget afdelingens andel i fleksobligationer fra 5 til 11 pct.

I starten af fjerde kvartal havde afdelingen omtrent 20 pct. placeret i finansielle kreditobligationer, som generelt har klaret sig godt i fjerde kvartal. Afdelingens eksponering mod kreditobligationer gav i fjerde kvartal et afkast på 3,1 pct. målt i danske kroner.

I lyset af hvor meget obligationsmarkedet ved årsskiftet indpriser af renteforhøjelser fra ECB, så er der efter vores vurdering god risk/reward i at positionere sig til faldende obligationsrenter. Vi har derfor fastholdt den høje varighed i afdelingen, som ved udgangen af december var på 5,9.

Download seneste Kvartalsnyt her.