Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2020

Afdelingen gav i tredje kvartal 2020 et afkast på 0,9 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år steg 0,2 pct. Dog bør afdelingens afkast altid ses over en periode på minimum tre år.

Tredje kvartal bød på relativ lav volatilitet på rentemarkedet, små stigninger i USA, generelle fald i Europa og et lidt mere blandet billede i Asien. De mest sikre obligationer handlede inden for snævre intervaller, hvor den amerikanske 10-årige rente steg med beskedne 0,02 pct. i tredje kvartal til 0,68 pct. Den tyske 10-årige statsobligationsrente handlede inden for -0,40 pct. til -0,55 pct., men faldt 0,07 pct. hen over kvartalet og sluttede i -0,52 pct. Den danske rente fulgte den tyske og sluttede ultimo september i -0,41 pct.

De 30-årige konverterbare realkreditobligationer fortsatte med at klare sig godt både absolut og relativt. Kursmæssigt steg de med 1,2-1,5 kurspoint, mens den 10-årige statsobligation måtte nøjes med en kursstigning på 0,5 kurspoint, og risikopræmierne til statsobligations- og swapkurven kørte pænt ind. Det var særligt i august, at vi så rigtigt god relativ performance, hvilket både skyldes lidt højere risikovillighed generelt, men også at vi kom hen over opsigelsesfristen for konverteringer kombineret med serieskift. Når opsigelsesfristen slutter, falder udbuddet normalt betydeligt og serieskiftet gav investorer en sidste chance for at få fat i 30-årige obligationer med løbetid til 2050 via udstedelsen. Serieskift gør det normalt også mindre attraktivt for låntagerne at optage lån i nye serie grundet lavere kurs og lav cirkulerende mængde, men kursstigninger i september betød, at den nye 1’53 kom tæt på kurs 100.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper: statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer.

I tredje kvartal var der igen et pænt positivt bidrag fra realkreditobligationer og kreditobligationer. Samlet set har de europæiske rentefald i tredje kvartal sammen med faldende risikopræmier på realkredit- og virksom-hedsobligationer medført, at mange segmenter nu begynder at se dyre ud. Vi vurderer, at de massive penge- og finanspolitiske tiltag understøtter markederne, hvorfor det kan blive dyrere endnu. Dertil kommer, at centralbankerne, Fed og ECB, ser ud til at ændre deres inflationsmålsætninger. Dette kan medføre lave renter i længere tid. Derfor fastholder vi afdelingens overvægt i lange konverterbare obligationer, men vil være klar til at nedbringe eksponeringen og risikoen, hvis den bliver for høj.

Juli og august var stille måneder på omlægningsfronten, men i september købte vi efterstillet gæld fra et par danske pengeinstitutter. Det var ikke for at øge risikoen i afdelingen, men som erstatning for udstedelser, der udløber i fjerde kvartal. På realkreditsiden geninvesterede vi noget af terminslikviditeten i 1-årige flexlånsobligationer, der næsten gav samme rente som de 3-årige. Vi vurderede, at 2-5 årige flexlånsobligationer var dyre ift. renterisikoen, så ved kvartalsskiftet har vi præference for de 1-årige.

Download seneste Kvartalsnyt.