Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2021

Afdelingen gav i første kvartal 2021 et afkast på -1,5 pct., mens sammenligningsindekset Bloomberg Danmark SBI 1-10 år faldt 1,4 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

I første kvartal blev vaccineprogrammerne for alvor rullet ud, og den vestlige del af verden lagde ved kvartalets afslutning an til forsigtig genåbning af samfund. Derudover fik den amerikanske præsident Joe Biden underskrevet og igangsat en enorm, amerikansk coronahjælpepakke. En række markedsrelevante tillidsindikatorer kom ud til den positive side, senest en ganske solid amerikansk arbejdsmarkedsrapport.

Samlet set steg renterne pænt, særligt i februar, og mest i USA. Det kan tilskrives både øgede vækst- og inflationsforventninger, men også forventninger til, at den amerikanske centralbank, Fed, kommer til at hæve renterne tidligere end ventet. Den Europæiske Centralbank, ECB, lovede i marts måned at øge opkøbshastigheden i coronaopkøbsprogrammet, hvilket har holdt de europæiske renter i ave. I USA steg den 10-årige amerikanske rente fra 0,9 pct. til 1,7 pct., mens den tilsvarende tyske steg fra -0,6 pct. til -0,3 pct. Renten på den nye danske 10-årige statsobligation steg til 0,0 pct. ultimo kvartalet.

De 30-årige konverterbare realkreditobligationer faldt som følge af rentestigningerne og udvidelser af risikopræmier med 3,5-5 kurspoint i første kvartal, mens den 10-årige statsobligation ’kun’ faldt 3 kurspoint. Vi mener fortsat, at segmentet ser attraktivt ud i forhold til eksempelvis danske eller tyske statsobligationer. Såfremt obligationsrenterne stiger yderligere fra de nuværende niveauer, vil vi begynde at se de første låntagere lave omvendte konverteringer i 0,5-procentobligationerne. Altså købe deres fastforrentede obligationer tilbage i markedet langt under kurs 100 og udstede nye lån omkring kurs 100. Det vil virke understøttende for prisfastsættelsen i markedet, og i det lys kan man sige, at den ”værste” del af rentestigningerne ligger bag os. Det er dog ikke det samme som, at obligationerne ikke vil falde i kurs, hvis renterne stiger yderligere. Vi forventer dog ikke at se den samme udvidelse af risikopræmier, som vi så i især januar og februar.

Investeringsvalg
Afdelingen investerer i tre obligationstyper, statsobligationer, realkreditobligationer og kreditobligationer. I første kvartal kom det negative bidrag primært fra realkreditobligationer, delvis opvejet af et beskedent positivt bidrag fra afdelingens kreditobligationer og fra renteafdækning. Vi er ikke helt tilfredse med resultatet for kvartalet.

I første kvartal har vi benyttet kursfaldene til at supplere op i lange konverterbare realkreditobligationer, primært med en kupon på 1 pct. Derudover solgte vi de fleste af porteføljens konverterbare obligationer med en kupon på 1,5 pct., da de lå i et risikabelt prisniveau med 1,5’53io tæt på kurs 100. Det finansierede vi ved at nedbringe vores krediteksponering og eksponering til indeksobligationer, der var blevet meget korte og gav en meget lav rente. Ultimo marts købte vi nogle renterisikoafdækkede danske 10-årige statsobligationer, der giver 0,3 pct. mere end de tyske. Rentestigningen har øget renterisikoen i realkreditobligationerne betydeligt, da faldende kurser betyder, at færre låntagere vil indfri deres realkreditlån.

Samlet set har det øget varigheden fra 1,9 til 4,5. Omvendt har vi nedbragt kreditrisikoen i porteføljen, så krediteksponeringen kun udgør 16 pct. ved udgangen af kvartalet mod 18 pct. ved indgangen.

Download seneste Kvartalsnyt.