Klik her for at printe

Bestyrelse

Henrik Normann
Formand siden 2017, valgt første gang i 2016
Henrik NormanHenrik Normann var fra 2012-2021 adm. direktør og præsident i den Nordiske Investeringsbank. Forud for dette havde han en direktørpost i Danske Bank, hvor han var i mere end 25 år. Her havde Henrik Normann blandt andet ansvar for Danske Markets og for Danske Bank Danmark. Derudover har han været formand for Danske Capital og medlem af Executive Committee i Danske Bank.

Henrik Normann er medlem af bestyrelsen i Syfoglomad, Nordsøenheden, Saga Private Equity og Saxo Bank.


Mads Bryde Andersen
Næstformand siden 2017, valgt første gang i 2017
Mads Bryde, næstformandMads Bryde Andersen er dr.jur. og har siden 1991 været professor i formueret ved Københavns Universitet. Han har i en årrække beklædt et stort antal tillidsposter i ind- og udland, bl.a. som Danmarks medlem i UNCITRAL (the U.N. Commission on International Trade Law), som formand for Finanstilsynet (2014-2016), for Radio- og tv-nævnet (2011-2016) og for regeringens IT-sikkerhedsråd (1995-2002). Mads Bryde Andersen har siden 2003 været hovedredaktør for den litterære afdeling af Ugeskrift for Retsvæsen og siden 1992 været redaktionel koordinator for samme tidsskrifts domssamling. Han er formand for Juridisk Forening i København og forfatter til en lang række lærerbøger og artikler.

Mads Bryde Andersen er medlem af bestyrelsen i Alfred Benzons Fond og Danmarks Statistik.


Charlotte Esmaralda Kamp
Valgt første gang i 2022
Charlotte Esmaralda Kamp er uddannet cand.polit. fra 1994 og har siden 1999 arbejdet med ledelse, projektledelse og forretningsudvikling indenfor den finansielle sektor og indenfor energisektoren. Charlotte har både erfaring med udvikling af kundevendte systemer, implementering af finansiel regulering i store finansielle institutioner, implementering af it-sikkerhed og compliance. Før det arbejdede Charlotte Esmaralda Kamp som analytiker med valuta, obligationer og renteprodukter.

Medlem af bestyrelserne for Flux AD A/S og CABA Capital A/S samt specialskolen Søgårdsskolen.


Peter Damgaard Jensen
Valgt første gang i 2020
Peter Damgaard JensenPeter Damgaard Jensen er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 1981. Han var administrerende direktør for PKA i perioden 2001-2020, sad i Fondsmæglerselskabet Maj Invests bestyrelse i 2011-2015, har siden 2002 siddet i kapitalfonden Axcels Advisory Board og sad i bestyrelsen for pensionsadministrationsselskabet Forca i perioden 2006-2020. Peter Damgaard Jensen var medlem af bestyrelsen for brancheorganisationen Forsikring & Pension 2002-2020. Internationalt har Peter Damgaard Jensen, udpeget af den danske regering, været medlem af The Global Commission on Adaption, som særligt har beskæftiget sig med behovet for og finansiering af klimatilpasning.

Medlem af bestyrelsen for AIP Management, der varetager investeringsopgaver i grøn infrastruktur for institutionelle investorer siden 2018, og for IIGCC (The Institutional Investors Group on Climate Change), som er et europæisk samarbejde af institutionelle investorer omkring klimatilpasning og klimainvesteringer.


Anita Baun Hørdum
Valgt første gang 2022
Anita Baun HørdumAnita Baun Hørdum er uddannet cand.mag. (BA i teologi og kandidat i mellemøststudier) i 2007. Hun har siden 2015 været en del af direktionen i kommunikationshuset LEAD Agency og siden 2017 også været partner samme sted.

Hun har mere end 14 års erfaring med kommunikationsrådgivning, branding og kampagner. Anita har tidligere været i LEAD Agencys bestyrelse 2019-2021.