Klik her for at printe

Defence & Cybersecurity

Maj Invest UCITS ETF Defence & Cybersecurity - DK0062615746

Inden for NATO-området investerer afdelingen blandt andet i virksomheder med aktiviteter i forsvarsindustrien. Investering i forsvarsaktier kræver etiske overvejelser, og afdelingen er derfor afgrænset til investeringer i selskaber hjemmehørende i NATO-lande. Herudover investerer afdelingen i virksomheder inden for cybersecurity.

Forsvar og sikkerhed er fundamentet for de frie, åbne demokratier, selvom det naturligt er områder, der også rummer store etiske dilemmaer. Med denne afdeling bliver det muligt for investor at vælge området til, hvis det ønskes.

Afdelingen investerer ikke i konventionsstridige våben som klyngebomber og kemiske våben og lever op til foreningens politik for ansvarlig investering.

I en lang periode har vi haft fred i Europa, men krig i Ukraine og globale spændinger har øget fokus på et bedre og mere moderne forsvar. Maj Invest ETF Defence & Cybersecurity giver mulighed for at investere i selskaber, der leverer både militært udstyr og andre former for forsvarsudstyr.

Selskaber inden for forsvarsindustrien er interessante. Udgifterne til forsvar er i flere år faldet drastisk i en del lande. Derfor er der mindre militært udstyr end tidligere, lave beholdninger i varelagrene og en del gammelt militært udstyr, som kalder på udskiftning eller opgradering. Hvis militæret skal stå stærkere, som mange ønsker, skal der ske store investeringer i nyt og bedre materiel. Derudover er der et pres fra NATO - anført af USA - om, at alle NATO-lande bruger mindst to procent af BNP på forsvarsinvesteringer.

Nu har Maj Invest et nyt investeringsprodukt til de investorer, der gerne vil investere i værdikæderne bag leverandørerne til NATOs forsvar, og som også investerer i selskaber relateret til områderne cybersecurity og sikkerhed. Læs mere om porteføljen her.

Militært udstyr er ofte ekskluderet fra globale aktieporteføljer. Det gælder både nogle af produkterne fra Maj Invest og produkter fra andre udbydere.

Som investor skal man derfor finde andre veje, hvis man vil investere i forsvarsaktier. Argumenterne imod investeringer i aktier relateret til forsvar og militær er ofte etisk betonet. Mange har ikke ønsket at investere i produkter, der skader andre.

Nye tanker
Nu er det etiske kompas vendt. Flere ser behov for oprustning og et større militært beredskab i NATO-landene. Hvis man tror på de frie, åbne demokratier, må man også være klar til at forsvare dem, lyder det. Der er også investorer, der fremhæver, at de gerne vil eje en del af den industri, hvor de via deres skattekroner og offentlige indkøb selv er 'kunder'.

Som ordene 'Defence & Cybersecurity' indikerer, investerer afdelingen i værdikæden bag militært forsvar og sikkerhed. Området har i en årrække været nedprioriteret og underprioriteret, fordi der har været fred og fordragelighed. Nu har situationen ændret sig, og NATO-landene står over for store investeringer i forsvaret.

Store offentlige investeringer
Alle NATO-lande skal investere to procent af deres BNP i forsvaret for at leve op til NATOs krav. 81 procent af EU's borgere stemmer for at få en fælles forsvars- og sikkerhedspolitik. Det viser data fra 2022 udgivet af Eurobarometer. De alvorlige geopolitiske konflikter taler deres eget tydelige sprog og har blandt andet fået repræsentanter for den svenske regering til at tale for, at svenskerne forbereder sig på krig.

Området inden for forsvar og it-sikkerhed forventes at have god vækst frem til 2030, vurderer analytikere fra Global Market Insights. Selskaberne inden for forsvar og it-sikkerhed er ofte meget højteknologiske, og derfor kan det være svært at komme ind på markedet og konkurrere. Samtidig gælder kontrakterne med køberne, typisk nationalstater, ofte i mange år.

”Vi udvælger selskaber ved at kigge på deres position på markedet og en stribe økonomiske nøgletal,” siger porteføljemanager Torsten Bech.

Det er blandt andet et krav, at selskaberne har hjemme i NATO. Læs mere om, hvilke typer af selskaber afdelingen investerer i, og hvordan porteføljen sammensættes.

Som investor bør man være opmærksom på, at investering er forbundet med risiko, og at afdelinger med et smalt investeringsområde må forventes at svinge mere i værdi end afdelinger med et bredere investeringsområde.


Få mere information om afdelingen

​Få flere fakta om afdelingen, og læs om investeringsbeslutningerne her. Læs om afdelingens omkostninger her. Læs også afdelingens prospekt og dokumentet med central information. Afdelingen er akkumulerende.

Afdelingen kategoriseres efter artikel 6 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019.

Afdelingen kan blandt andet købes for frie midler, pensionsmidler, på en aktiesparekonto, under virksomhedsskatteordningen eller af selskaber. Læs mere om, hvor afdelingen er skattemæssigt egnet her. Ved investering for frie midler lagerbeskattes afdelingen som aktieindkomst.