Klik her for at printe

Globale Aktier non fossil

Maj Invest Globale Aktier non fossil

Maj Invest Globale Aktier non fossil er et tilbud til investorer, der ikke ønsker at investere i udvalgte sektorer. Afdelingen arbejder på samme måde som afdeling Value Aktier og har samme etiske screening som de øvrige afdelinger i Maj Invest. Screeningsprocessen er dog udvidet. Er der selskaber i valueporteføljen inden for udvinding af fossile brændstoffer, vælges de fra. På samme måde vælges eventuelle selskaber eksponeret mod våbenproduktion, tobak, voksenunderholdning og gambling fra. Definitionerne af områderne følger konsulenthuset Sustainalytics og er beskrevet længere nede.

Maj Invest Globale Aktier non fossil investerer i aktier, som er kendetegnet ved at være undervurderede i forhold til selskabernes underliggende fundamentale og forretningsmæssige værdi. Målsætningen for afdelingen er at skabe et afkast, der over tid ligger over markedets afkast målt ved det brede verdensindeks. Afdelingen investerer meget fokuseret i 20-35 aktier og er derfor mere volatil end traditionelle globale aktieafdelinger. Maj Invest Globale Aktier non fossil er udloddende.

Afdelingen ændrede navn fra Maj Invest Value Aktier SRI+ til nuværende 31. maj 2022.

Kurt Kara, aktiechef
Kurt Kara, aktiechef
Ansvarlig for Maj Invest Globale Aktier non fossil

Kurt er uddannet cand.polit. og har mere end 20 års erfaring med investering. Gennem alle årene har han haft stor fokus på valueinvesteringer.
Ulrik Jensen, seniorporteføljemanager
Ulrik Jensen, seniorporteføljemanager
Ansvarlig for Maj Invest Globale Aktier non fossil

Ulrik er uddannet cand.merc. og har mere end 15 års erfaring med aktieanalyse og valueinvestering.
Rasmus Quist Pedersen, porteføljemanager
Rasmus Quist Pedersen, porteføljemanager
Ansvarlig for Maj Invest Globale Aktier non fossil

Rasmus er uddannet cand.merc. og har flere års erfaring med investering i valueaktier.

Valuemetoden
Der findes mange tilgange til investering i aktier. En blandt disse er valueinvestering, der har rødder tilbage til den store depression i 1930’erne. Her led investorer over en bred kam store tab og søgte derfor en disciplineret måde at investere på, der samtidigt sikrede porteføljen mod store permanente tab af kapital. Mens de fleste investeringsmetoder fokuserer på at have ret så ofte som muligt, er kardinalpunktet for valuemetoden at få et fornuftigt afkast, samtidig med at man har en sikkerhedsmargin, når man fejler. Valueinvestorer påpeger, at Titanics kaptajn havde ret 99,9 pct. af tiden. Det er størrelsen af fejlene, der tæller, fordi alle fejler før eller siden.

En af investorerne, der under depressionen i 1930’erne grublede over dette, hed Benjamin Graham. Han er i dag kendt for at være den åndelige fader for valuemetoden. Hans systematiske metode blev nedfældet i bogen ”Security Analysis” i 1934, og i 1949 udgav han bestselleren ”The Intelligent Investor”. I begge bøger redegør Graham for, at man udelukkende bør købe aktier, der er meget billige, hvor selskabets balance er stærk og kan overleve en recession. 

Grahams oprindelige ideer har overlevet stort set alle markeder. Dertil kommer, at han underviste i aktieinvesteringer og værdiansættelse på Columbia Business School. En række af Grahams elever blev nogle af de mest succesfulde investorer, verden har set. Bl.a. modtog både Warren Buffett og William Ruane undervisning hos Graham. Alle disse succesfulde investorer har implementeret en variant af Grahams oprindelige valuedoktrin.

Vores valuemetode
Maj Invest Globale Aktier non fossil følger som de to andre value-afdelinger en disciplineret valuetilgang. Som for de fleste andre valueinvestorer er der tale om en variant, der er tro mod hovedlinjerne af Grahams oprindelige idéer, men som også inkorporerer vores egne tanker om investeringer.

Mens langt de fleste valueinvestorer køber alt på markedet, der virker undervurderet, vælger vi at vende hele denne tankegang på hovedet. Vi er ikke interesserede i at købe alt, der virker billigt og undervurderet. Markedet, som består af mange dygtige og intelligente mennesker, har ofte ret, og ofte skal dårlige virksomheder med tvivlsomme forretningsmodeller netop handle til priser, der virker billige. En billig pris er ofte en indikator for, at der er noget galt med virksomheden, men ikke altid. Derfor begynder vi med at se på kvaliteten af virksomhederne først: Hvor god er selskabet til at forrente kapital? Hvilken kapitalstruktur bruger virksomheden til at skabe denne forrentning? Er produktet let forståeligt, og nyder virksomheden godt af en række varige, kompetitive fordele? Hvis alle disse spørgsmål kan besvares tilfredsstillende, er vi interesserede, hvis prisen er attraktiv. Det betyder med andre ord, at det er kombinationen af kvalitet og en attraktiv pris, vi leder efter.

Sagt lidt firkantet kan man handle ind på to måder. Hvis man køber alt i byen, der er rabat på, ender man med en masse varer, man ikke har brug for. De blev købt, alene fordi de virkede billige. Alternativt kan man udfærdige en indkøbsliste og kun købe de varer, der står på listen, hvis prisen er attraktiv. På denne måde kommer man nogle gange tomhændet hjem, mens man i andre tilfælde har en vare med hjem, som man kan lide, har behov for og til en helt rigtig pris. Mens de fleste valueafdelinger følger den første metode, så følger Maj Invest Value Aktier udelukkende sidstnævnte model.

Det er også vigtigt at nævne, at valueinvestorer generelt ikke anser kursudsving eller volatilitet for at være det samme som risiko. Mens moderne porteføljeteori anser volatilitet for at være et risikomål, betragter valueinvestorerne volatilitet som en adgangsbillet til at købe gode selskaber, der på aktiemarkedet er faldet i kurs pga. f.eks. rygter eller midlertidige problemer. Valueinvestorer anser derimod sandsynligheden for et permanent tab af kapital som det sande risikomål. Derfor ser man ofte, at valueporteføljer klarer sig bedre end markedet under store kriser, selvom de formentlig har haft højere volatilitet og kursudsving.

Screening for visse sektorer
Maj Invest Globale Aktier non fossil investerer ikke i selskaber med aktiviteter indenfor nedenstående områder, der følger definitionerne fra den internationale konsulentvirksomhed Sustainalytics:

 • selskaber indenfor udforskning, produktion, distribution og opbevaring af olie og gas.
 • selskaber indenfor udforskning og udvinding af tjæresand.
 • selskaber indenfor udforskning og udvinding af termisk kul.
 • selskaber indenfor produktion af tobaksprodukter.
 • selskaber indenfor produktion af tobaksrelaterede produkter.
 • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor distribution af tobaksprodukter.
 • selskaber indenfor produktion af våben til militært brug, samt systemer og komponenter til militære våben.
 • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor produktion af skræddersyede produkter og serviceydelser, der understøtter militære våben.
 • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor ejerskab eller drift af gambling-etablissementer.
 • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor produktion af specialiseret udstyr til gambling-etablissementer.
 • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor produktion af voksenunderholdning.
 • selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen indenfor distribution af voksenunderholdning.

Afdelingen er derudover underlagt samme normbaserede ESG-screening som de øvrige afdelinger i Maj Invest.

Få mere information
Maj Invest Globale Aktier non fossil er en specialafdeling. Læs om afdelingens omkostninger eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparingLæs også afdelingens prospekt og dokumentet med central information. Afdelingen er udbyttebetalende.

Afdelingen kategoriseres efter artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019.

Afdelingen ændrede navn fra Maj Invest Value Aktier SRI+ til nuværende 31. maj 2022.

Afdelingen kan blandt andet købes for frie midler, pensionsmidler, på en aktiesparekonto eller af selskaber. Læs mere om, hvor afdelingen er skattemæssigt egnet her.

Oversigt  Afkast Risiko  Indhold  Administration  Grafer Kvartalsnyt