Klik her for at printe

Opsparingsprofil 1

Maj Invest Opsparingsmodel 1Pensionsopsparing

Når du investerer pensionsmidler kan du vælge mellem alle afdelinger fra Maj Invest. Nedenfor er opstillet tre eksempler på porteføljer.

Eksemplerne tager udgangspunkt i en neutral aktieandel. I perioder med gode udsigter på aktiemarkederne kan aktieandelen øges lidt, mens den omvendt kan sænkes lidt i perioder med dårlige udsigter.

Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3

Sammensæt selv en portefølje

Suppler afdeling Pension med obligationsafdelinger

Suppler afdeling Big Picture med obligationsafdelinger

5 pct. af opsparingen placeres i aktier og 95 pct. placeres i obligationer.

Størstedelen af opsparingen placeres i de globale afdelinger Vækstaktier, Value Aktier, Globale Obligationer og Grønne Obligationer. Suppler eventuelt med en eller flere af de øvrige afdelinger.

50 pct. af opsparingen placeres i Maj Invest Pension og 50 pct. placeres i obligationer.

Maj Invest Pension investerer i både aktier og obligationer. Fordelingen mellem aktier og obligationer fastsættes med udgangspunkt i vores forventninger til den økonomiske udvikling.

40 pct. af opsparingen placeres i Maj Invest Bic Picture mens 60 pct. placeres i obligationer.

I Maj Invest Big Picture vil der være stor forskel på fordelingen mellem aktier og obligationer alt efter de aktuelle udsigter på finansmarkederne og den globale økonomiske situation.

Læs mere

Læs mere

Læs mere