Klik her for at printe

Opsparingsprofil 2

Maj Invest Opsparingsprofil 2 til frie midlerFrie midler

Opsparingsprofil 2 betyder, at investor bør have mellem 10 og 30 procent af opsparingen i aktier og omvendt mellem 70 og 90 procent i obligationer. Aktuelt er det vores vurdering, at aktieandelen bør være omkring 20 procent.

Når du investerer frie midler kan du vælge mellem de udbyttebetalende aktie- og obligationsafdelinger fra Maj Invest. Størstedelen af opsparingen placeres i de globale afdelinger Vækstaktier, Value Aktier og Globale Obligationer. Suppler eventuelt med en eller flere af de øvrige afdelinger i tabellen.

Aktieafdelinger Obligationsafdelinger
Aktuel vurdering: ca. 20 pct. Aktuel vurdering: ca. 80 pct.
Danske Aktier
Afdelingen investerer i danske aktier. Strategien er langsigtet, og der lægges stor vægt på et godt kendskab til det enkelte selskab og dets ledelse.
Danske Obligationer
Afdelingen investerer hovedsageligt i obligationer, der er udstedt i danske kroner. Valutarisikoen er derfor meget begrænset.
Vækstaktier
Afdelingen investerer i 40-60 store danske og udenlandske virksomheder. Aktierne i afdelingen er bredt fordelt på sektorer og regioner.
Globale Obligationer
Afdelingen kan investere i alle obligationstyper fra hele verden og uanset kreditvurdering. Kreditobligationer udgør op til 35 pct. af formuen.
Value Aktier
Afdelingerne arbejder efter den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt kan betale sig at investere i undervurderede selskaber.
High Income Obligationer
Afdelingen investerer primært i højtforrentede globale stats- og virksomhedsobligationer med høj risiko. Afdelingen bør højst udgøre en mindre del af den samlede obligationsportefølje.
Value Aktier SRI+
Afdelingen er et tilbud til investorer, der ikke ønsker at investere i udvalgte sektorer. Afdelingen har samme etiske screening som de øvrige afdelinger, men screeningsprocessen er udvidet med SRI+.
 
Emerging Markets
Afdelingen investerer i aktier med fokus på vækstmulighederne i en række af verdens økonomier, der er på vej frem.
 
Global Sundhed
Afdelingen investerer inden for sundhed i bred forstand, dvs. miljø- og klimaområdet samt medicinalindustrien, medikoteknik, biotek og sundhedsydelser.
 

Ved mindre investeringsbeløb er det ikke hensigtsmæssigt at investere i mange afdelinger, hvis din bank opkræver minimumskurtage.

Vær opmærksom på skatteregler og afsnittet gode råd før du investerer.