Klik her for at printe

Aktuelle obligationer

21. mar. 2024

Selv om renten i slutningen af 2023 er faldet en smule, er obligationer fortsat interessante. Både på grund af forventet afkast og risikospredning.

Hvad nu når både Den Europæiske Centralbank, ECB, og den amerikanske centralbank, Fed, taler om at sætte renten ned igen på et tidspunkt i løbet af 2024? Er det så stadig en god ide at investere i obligationer?

Det helt korte svar er ja.

Man kan som investor fortsat få fornuftige afkast på obligationer. Især en blandet obligationsportefølje kan give interessante afkast.

For det første er renten stadig på et attraktivt niveau.

”Vi er stadig på et relativt højt niveau, selv om renten er faldet lidt, og vi ligger stadig på nogle af de højeste niveauer i forhold til de seneste 10-15 år,” siger seniorporteføljemanager Tino Henriksen, obligationsafdelingen i Fondsmæglerselskabet Maj Invest.

Helt konkret betyder det, at afkastene på obligationer er værd at gå efter. Generelt kan obligationer give en effektiv rente på mellem 3 og 8 pct. afhængig af løbetid og risiko. For eksempel giver amerikanske virksomhedsobligationer en effektiv rente på mellem 5 og 8 procent.

Mange investorer har vænnet sig til at fokusere på aktier, fordi de i de senere år har givet det bedste afkast sammenlignet med obligationer, og fordi aktiemarkedet generelt har givet meget attraktive afkast.

Men obligationer kan give både beskyttelse og et fornuftigt afkast med de nuværende højere renter. Der findes årtier historisk, hvor obligationer har givet bedre afkast end aktier, så betragt obligationer som en stødpude til dine aktier.

Som figuren viser, så gav aktier i S&P 500 faktisk et negativt afkast i perioden fra 2000 til 2010. I samme periode gav amerikanske statsobligationer et positivt afkast i alle år, jf. NYU Stern.

”For nogle er obligationer en helt ny verden,” siger Tino Henriksen.

På kort sigt er det godt for investorer i obligationer, hvis renten falder, for så får de både kuponrenten og en kursstigning. Så det er godt for det samlede afkast, hvis renten falder. Modsat er det naturligvis, hvis renten stiger, fordi der så kommer et kurstab. I den nuværende situation er der dog heldigvis noget at stå imod med i form af kuponrenter grundet det højere renteniveau.

”Hvis man som investor forventer yderligere fald i renten, så er det smart at købe obligationer nu,” siger Tino Henriksen.

Eksempel investors pengestrømme på en stående obligation, som holdes til udløb

 • Investor køber obligation til kurs 98
 • Obligation har en kuponrente på 4 pct.
 • Løbetid 5 år
 • Obligation indfries til kurs 100

I ovenstående eksempel er man sikker på kurs 100 ved indfrielse efter 5 år, fordi det er et stående lån. Gevinst i perioden er 4 pct. i rente i 5 år samt 2 kurspoint ved indfrielse (forskel på kurs 98 og 100). Så samlet fortjeneste er 22 kr. pr. 100 kr. nominelt investeret efter 5 år.

Flere muligheder

Maj Invest har fire forskellige obligationsporteføljer med fire forskellige profiler: Danske Obligationer, Globale Obligationer, High Income Obligationer og Grønne Obligationer. De fire porteføljer investeres forskelligt.

Desuden har Maj Invest to blandede porteføljer med både aktier og obligationer: Maj Invest Pension og Maj Invest Big Picture. De blandede porteføljer henvender sig til investorer, der fremfor selv at sammensætte en blanding af aktier og obligationer gerne vil have en pakke med en fordeling.

Af de rene obligationsprodukter er Maj Invest Danske Obligationer normalt den mest sikre. Afdelingen investerer primært i danske realkreditobligationer og statsobligationer. Afdelingen har kun danske udstedere, og alle obligationerne er udstedt i euro eller kroner. Cirka 20 pct. af porteføljen er investeret i virksomhedsobligationer, der ofte giver en lidt højere forrentning.  Den effektive rente på afdelingen er ultimo februar 2024 ca. 3,9 pct.

I den anden ende af risikospektret ligger Maj Invest High Income Obligationer. Afdelingen har den højeste effektive rente på ca. 6,7 pct. ultimo februar 2024, men også den højeste risiko. Porteføljen i Maj Invest High Income Obligationer investeres i højtforrentede globale stats- og virksomhedsobligationer inden for emerging markets-, high yield- og investment grade-segmentet. Teamet bag afdelingen har brede rammer for sammensætningen af porteføljen. Derfor kan de investere frit i de markeder, hvor forholdet mellem afkast og risiko vurderes til at være mest fordelagtigt.

De to sidste obligationsafdelinger i Maj Invest, Maj Invest Grønne Obligationer og Maj Invest Globale Obligationer, ligger i midten, når det gælder risiko. De to afdelinger vil for mange investorer kunne dække behovet for obligationer, da begge afdelinger har en sammensat portefølje med både de mest sikre stats- og realkreditobligationer og samtidig en vis eksponering mod de højere forrentede dele af obligationsmarkedet.

 

Danske Obligationer

Globale Obligationer

Grønne Obligationer

High Income Obligationer

Nøgleord

Mest sikker

Global ”All weather”

Grøn ”All weather”

Høj rente

Afkast seneste 12 mdr. (opgjort pr. 06.03.2024)

8,3%

10,0%

10,5%

12,9%

Årligt merafkast ift. benchmark seneste fem år (opgjort pr. 06.03.2024), procentpoint

+1,2

+3,9

+3,3

+2,9

Årligt merafkast ift. Morningstar-Kategori™ seneste fem år (opgjort pr. 06.03.2024), procentpoint

+1,0

+2,8

+2,5

+1,0

Gns. effektiv rente

3,9%

5,5%

4,9%

6,7%

Fordeling på obligationstype, andel af protefølje

Sikre statsobligationer

2%

8%

12%

 

Realkredit

77%

52%

10%

 

Virksomhedsobligationer

21%

22%

53%

64%

Statsobligationer EM

 

19%

25%

36%

Morningstar Rating™ (29.02.2024)

5 stjerner

5 stjerner

4 stjerner

3 stjerner

Fondskode

DK0060005098

DK0060004950

DK0061281060

DK0060642809

 

Om obligationer:

 • En obligation er et lån
 • Man kan typisk opnå afkast på en obligation via
  • Kuponrente
  • Kursstigninger
 • Man kan typisk få tab på en obligation via
  • Kreditrisiko
  • Kurstab
 • Kursfølsomhed eller varighed er med til at vise risikoen på en obligation
  • Høj varighed er stor kursfølsomhed og omvendt

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.

Læs flere artikler om investering her.