Klik her for at printe

Årsrapport 2022

14. mar. 2023

Kære investor og andre Maj Invest-interesserede

Krig, energikrise og inflation i Europa. Inflation og mangel på arbejdskraft i USA. Fortsatte covid-19-nedlukninger i Kina. 2022 var et dårligt år. Ikke mindst for de mange, der blev direkte berørt, men også for investorerne, der måtte se samtlige investeringskategorier falde i værdi. Kun 12 af de 669 danske investeringsforeningsafdelinger gav således positive afkast for året 2022.

Vi må desværre konstatere, at foreningens afdelinger med danske aktier, vækstaktier og valueaktier er at finde i den nederste fjerdedel af listen. Det er i sig selv ikke tilfredsstillende. Særligt ikke, da disse afdelinger ofte udgør en betydelig del af medlemmernes samlede opsparing.

Vi kan derimod glæde os over, at Maj Invest Kontra Strategier og Maj Invest Global Sundhed var de to bedste blandt alle danske afdelinger i 2022. Vi kan også glæde os over, at afdeling Net Zero 2050, der blev lanceret to uger før invasionen af Ukraine, gav et positivt afkast. Det er særdeles tilfredsstillende med tre afdelinger i den absolutte top i et svært år. Vi kan også med tilfredshed notere, at de blandede afdelinger, obligationsafdelingerne og Emerging Markets Value klarede sig godt relativt set.

Sidste år advarede jeg på denne plads mod at blive fartblind, da afdelingerne Vækstaktier og Danske Aktier begge havde givet mere end 100 pct. i afkast over de tre år 2019-2021. Markederne skifter hurtigt, og som langsigtet aktieinvestor bør man være tilfreds med et afkast på i gennemsnit 6-8 pct. om året. Det har vi knap leveret i afdeling Value Aktier de seneste fem år, og vi kigger derfor lidt nærmere på afdelingen her i årsrapporten, når vi som altid bruger lidt energi på at bedømme afkastet i de enkelte afdelinger. Det gør vi både for året og over længere perioder.

Bliv i markedet
Det er i dårlige år som 2022, at man som investor skal huske på, hvorfor man altid skal investere langsigtet. Når markederne er dårlige, bliver de absolutte afkast dårlige. Og når markederne er meget dårlige, er der kun meget få steder at gemme sig.

Er man ny i investering kan det lyde ulogisk, men det bedste man som investor kan gøre, er at blive i markedet. Der er undtagelser som 1930’erne og anden verdenskrig. Men det gælder næsten altid. Når først værdierne er faldet, er det for sent at undgå risici. Risici kan ikke undgås, men de kan styres ved at følge nogle enkle råd.

Sørg altid for risikospredning. Gå efter et godt gennemsnit, ingen kan ramme de bedste investeringer hvert år.

Tro ikke, at du kan ramme top og bund i markedet. Bliv i markedet med en bred portefølje. Eller som man siger på engelsk: It’s time in the market, not timing the market.

Til dig med klimafokus
I 2022 lancerede vi Maj Invest Net Zero 2050, som investerer i de virksomheder og råvarer, der indgår i den grønne omstilling, også selvom de isoleret set kan medføre høj CO2-udledning. Et eksempel er udvinding af kobber og produktion af batterier til de elbiler, som er en del af løsningen på transportsektorens CO2-udledning. Afdelingen henvender sig derfor mest til de investorer, der ser udvikling og produktion af nye produkter som en forudsætning for den grønne omstilling.

Afdelingen er blevet taget godt i mod, ligesom afdeling Grønne Obligationer fortsatte med at tiltrække nye medlememer i 2022. Investorer, der kombinerer de to afdelinger med investeringer i Maj Invest Global Sundhed, Maj Invest Vækstaktier og Maj Invest Globale Aktier non fossil, får porteføljer, der investerer i grønne løsninger, fremtidens teknologier og er uden tobak og fossile brændstoffer.

Tak for tilliden
Vi blev 2.051 flere medlemmer i 2022, så vi nu er 53.525. Velkommen og tak for den tillid, som både nye og eksisterende medlemmer viser os. Vores vigtigste opgave er at honorere denne tillid. Vi er sat i verden for at tilbyde enkle, gennemskuelige og relevante produkter med gode resultater og rimelige omkostninger for den langsigtede investor.

Henrik Normann
Formand

Læs hele Årsrapport 2022 her.