Klik her for at printe

Ændring af tillæg og fradrag

12. jun. 2020

Meddelelse om ændring af midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag i Investeringsforeningen Maj Invest

Afdelingerne Danske Obligationer, Globale Obligationer, High Income Obligationer, Pension og Makro, ændrer pr. dags dato, de midlertidigt forhøjede satser..

  Normal     Gældende pr. 26. maj 2020   Gældende pr. 12. juni 2020
Afdelinger Emission Indløsning   Emission Indløsning   Emission Indløsning
Danske Obligationer 0,05 0,10   0,10 0,15   0,05 0,10
Globale Obligationer 0,10 0,15   0,15 0,25   0,15 0,20
High Income Obligationer 0,20 0,25   0,25 0,50   0,25 0,45
Pension 0,15 0,20   0,15 0,25   0,15 0,20
Makro 0,20 0,20   0,20 0,25   0,20 0,20

De med understregning markerede satser er uændrede siden 26. maj.
De med fed markerede satser, er de i prospektet angivne normale satser.
Øvrige afdelinger er normale satser.

Når afdelingerne igen vender tilbage til emissionstillæg og indløsningsfradrag i henhold til prospektet vil der blive givet meddelelse herom.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Peter Kock på tlf. 33 28 14 15.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest