Klik her for at printe

Ændring af tillæg og fradrag

25. maj 2020

Meddelelse om ændring af midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag i Investeringsforeningen Maj Invest

Afdelingerne Globale Obligationer, High Income Obligationer, Pension og Makro, ændrer pr. i morgen, den 26. maj 2020, de midlertidigt forhøjede satser.

  Normal     Gældende fra 17. april 2020   Gældende fra 26. maj 2020
Afdelinger Emission Indløsning   Emission Indløsning   Emission Indløsning
Globale Obligationer 0,10 0,15   0,15 0,30   0,15 0,25
High Income Obligationer 0,20 0,25   0,30 0,75   0,25 0,50
Pension 0,15 0,20   0,15 0,30   0,15 0,25
Makro 0,20 0,20   0,20 0,30   0,20 0,25

De med understregning markerede satser er uændrede siden 17. april.

De med fed markedere satser, vender tilbage til de i prospektet angivne satser.

Afdeling Danske Obligationer har fortsat midlertidigt forhøjede satser jf. meddelelse af den 16. april 2020. 

Når afdelingerne igen vender tilbage til emissionstillæg og indløsningsfradrag i henhold til prospektet vil der blive givet meddelelse herom.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Peter Kock på tlf. 33 28 14 15.

 

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest