Klik her for at printe

2018

10. dec. 2018 Meddelelse om formue og antallet af investorer i Value Aktier SRI+

Som følge af, at beviserne i ovennævnte andelsklasse optages til handel pr. 12. december 2018 offentliggøres hermed meddelelse om antal investorer samt formue.

7. dec. 2018 Forventede udbytter for 2018 – unoterede andelsklasser

Forventede udbytter for 2018 for unoterede andelsklasser.

7. dec. 2018 Meddelelse om forventede udbytter for 2018

Meddelelse om forventede udbytter for 2018 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger og andelsklasser.

3. dec. 2018 Finanskalender 2019

Årets generalforsamling 2019 afholdes den 10. april. Årsrapporten for 2018 offentliggøres 4. marts 2019.

21. sep. 2018 Meddelelse om forkert indre værdi september 2018

I medfør af lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, skal Investeringsforeningen Maj Invest (”Foreningen”) hermed meddele, at nedenstående afdelinger den 19. september 2018 i tidsrummet kl. 09:38 til kl. 10:22 har oplyst forkert indre værdi.

28. aug. 2018 Halvårsrapport for første halvår 2018

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har på et bestyrelsesmøde d.d. godkendt halvårsrapporten for første halvår 2018.

27. aug. 2018 Offentliggørelse af vedtægter august 2018

Hermed offentliggøres vedtægter godkendt af Finanstilsynet.

22. jun. 2018 Meddelelse ang. forkert indre værdi

I medfør af lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, skal Investeringsforeningen Maj In-vest (”Foreningen”) hermed meddele, at nedenstående afdelinger den 20 Juni 2018 i tidsrum-met kl. 09:39 til kl. 12:52 har oplyst forkert indre værdi.

11. jun. 2018 Offentliggørelse af vedtægter, Investeringsforeningen Maj Invest

Under henvisning til meddelelser af den 4. april og 25. april offentliggøres hermed vedtægter godkendt af Finanstilsynet.  

26. apr. 2018 Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Maj Invest

Investeringsforeningen Maj Invest har i dag den 25. april 2018 afholdt ordinær generalforsamling.

11. apr. 2018 Hæder til Maj Invest Danske Obligationer 2018

Dansk Aktionærforening har for tredje år i træk tildelt Maj Invest Danske Obligationer en førsteplads i kategorien "Obligationer/Lav risiko".

9. apr. 2018 Udbetaling af udbytter for 2017

Udbytter for 2017 udbetales i januar og april 2018. Se udbytter og dato for udbetaling.

4. apr. 2018 Ordinær generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018.

19. mar. 2018 Opdaterede prospekter marts 2018

Hermed offentliggøres opdaterede prospekter for Investeringsforeningen Maj Invest.

14. mar. 2018 Læs årsrapport 2017 - Et travlt år i Maj Invest

2017 har været et travlt år, hvor vi og resten af branchen har omstillet os til de nye regler, der er trådt i kraft som følge af MiFID II-direktivet. Direktivet har til formål at synliggøre omkostninger og øge gennemsigtigheden. Det er forhold, der altid har ligget Maj Invest på sinde, og vi hilser udviklingen velkommen.

14. mar. 2018 Offentliggørelse af årsrapport 2017

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Maj Invest har på et bestyrelsesmøde d.d. godkendt årsrapporten for 2017. 

1. mar. 2018 Skattemæssige ultimokurser for 2007

Ultimokurser for alle foreningens afdelinger til brug for Skat.

1. mar. 2018 Skattemæssige ultimokurser for 2006

Ultimokurser for alle foreningens afdelinger til brug for Skat.

1. mar. 2018 Skattemæssige ultimokurser for 2008

Ultimokurser for alle foreningens afdelinger til brug for Skat.

1. mar. 2018 Skattemæssige ultimokurser for 2009

Ultimokurser for alle foreningens afdelinger til brug for Skat.

1. mar. 2018 Skattemæssige ultimokurser for 2010

Ultimokurser for alle foreningens afdelinger til brug for Skat.

1. mar. 2018 Skattemæssige ultimokurser for 2011

Ultimokurser for alle foreningens afdelinger til brug for Skat.

23. jan. 2018 Information om fejl i NAV i forbindelse med acontoudbetaling

Som følge af acontoudlodning var NAV som udsendt kl 09.39 ikke korrekt. 

23. jan. 2018 Kursen er faldet fordi udbyttet er på vej

Syv af foreningens afdelinger udbetaler udbytter i januar måned. Kursen er pr. 23. januar faldet tilsvarende.

16. jan. 2018 Udbytter for 2017 og acontoudlodning

Udbytter for 2017 og dato for udbetaling.

9. jan. 2018 Skattemæssige ultimokurser for 2017

Foreningens skattemæssige ultimokurser for 2017.

8. jan. 2018 Kurt Kara: Sådan finder vi undervurderede aktier

År efter år slår afdeling Value Aktier indekset og fastholder de fem stjerner, som Morningstar har tildelt afdelingen. Hvad er hemmeligheden bag at finde de rigtige undervurderede aktier? 

2. jan. 2018 Årets porteføljemanager 2017: Keld Henriksen

Han er ikke spundet af holdninger og teoretiske principper fra internationale business-universiteter. Han har i stedet taget den lange vej op igennem det finansielle system i Danmark og kender historien bag hvert enkelt selskab, han vælger. Det er meget ”old school”, båret af viden, skepsis og sund fornuft – og det virker. Sådan begrunder Dansk Aktie Analyse, der sammen med Jyllands-Posten har kåret Keld Henriksen til årets porteføljemanager i Danmark.