Klik her for at printe

Attraktive renter

31. aug. 2023

Potentialet for gode afkast på obligationer er nu større, end mange nok forventer. Maj Invest High Income Obligationer har historisk givet gode afkast og kan ses som et alternativ eller et supplement til aktier.

Investorer bør igen tænke obligationer ind i deres portefølje.

Sådan lyder opfordringen fra teamet bag Maj Invest High Income Obligationer. Renten på obligationer er generelt steget i de senere år efter flere år med ekstremt lave renter. Samtidig er kreditspændet, forskellen mellem renten på statsobligationer og renten på andre typer af obligationer, fornuftigt. Derfor kan det være attraktivt at investere i obligationer helt generelt på nuværende tidspunkt – herunder også obligationer, der indebærer en lidt større risiko, men også har potentialet til bedre afkast.

Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Ansvarlig for Maj Invest High Income Obligationer

Gustav har mere end 20 års erfaring med obligationsinvesteringer og mere end 10 års erfaringer med balancerede produkter. Gustav kom til Maj Invest i 2011.
Tino Henriksen, porteføljemanager
Tino Henriksen, seniorporteføljemanager
Ansvarlig for Maj Invest High Income Obligationer

Tino kom til Maj Invest i 2016 og har over 10 års erfaring med finansmarkederne. Tino er uddannet cand.merc. fra CBS.

Afkastet på Maj Invest High Income Obligationer har i år til medio august ligget på 8-9 procent. Det er attraktivt, men naturligvis ikke i sig selv en garanti for fremtidige afkast. Porteføljen har pr. ultimo juli en gennemsnitlig effektiv rente på over 7,5 procent, så det fremadrettede afkastpotentiale ser attraktivt ud.

”Sammenlignet med andre investeringer – også aktier – er det meget fornuftigt,” siger obligationschef Gustav Bundgaard Smidth.

Maj Invest High Income Obligationer investerer i højtforrentede globale stats- og virksomhedsobligationer. Typisk vil euro, danske kroner og dollar udgøre størstedelen af porteføljen, men der investeres også i andre valutaer. Porteføljen er derfor en blanding af mange forskellige typer af obligationer.

”Vi har stor frihed til at blande porteføljen. Vi leder efter en højtforrentet og diversificeret porte-følje, så eksponeringen er bred,” siger seniorporteføljemanager Tino Henriksen.

Porteføljen investeres i emerging markets-, high yield- og investment grade-obligationer. Andre fonde kan have mere snævre strategier, eksempelvis ved kun at investere i high yield og dermed være eksponeret mod mere snævre markeder. Afdelingen Maj Invest High Income Obligationer har brede rammer for sammensætningen af porteføljen. Det kan give en fordel over tid, da teamet bag kan investere frit i de markeder, hvor forholdet mellem afkast og risiko vurderes til at være mest fordelagtigt.

Tino Henriksen og Gustav Bundgaard Smidth har blandt andet holdt øje med rentebevægelserne i de lande, der hurtigt måtte sætte renten op for at styre inflationen.

”Lande i eksempelvis Latinamerika startede tidligt med at sætte renten op, men nu har de så også sat renten ned igen. Det har været en af vores kæpheste, at vi købte lange obligationer, mens obligationsrenterne var høje, hvilket har været yderst gunstigt for afkastet i år. Selv om obligationsrenterne er faldet, ser potentialet fortsat meget attraktivt ud”, siger Gustav Bundgaard Smidth.

Når teamet leder efter attraktive virksomhedsobligationer, kigger de bredt på udstederne både med udgangspunkt i makroøkonomi, sektorer og muligheder på tværs af kapitalstrukturen. Teamet vurderer, at subordinerede obligationer udstedt af banker og forsikringsselskaber har høje renter i forhold til kredit-risikoen, og anser disse typer af obligationer for interessante lige nu.

”Bankerne har haft en fornuftig indtjening, og højere renter fremmer umiddelbart deres indtjening. Dels mindskes behovet for at udstede denne form for obligationer qua den højere indtjening, og dels er der en større kapitalbuffer, hvis der kommer en negativ økonomisk overraskelse,” siger Gustav Bundgaard Smidth.

Porteføljen indebærer en højere risiko end en dansk statsobligation eller realkreditobligationer. Risikoen ved at investere i for eksempel en mexicansk statsobligation er større end ved at investere i en dansk realkreditobligation. Til gengæld kan afkastet blive væsentligt højere.

”Volatiliteten for obligationer er mindre end for aktier,” siger Tino Henriksen. Han påpeger samtidig, at en effektiv rente på 7,5-8 procent på en blandet portefølje af risiko-obligationer er relativt højt set i en historisk kontekst.

”Med de renter, vi ser i øjeblikket, kan risikoobligationer faktisk være et godt supplement eller endda et alternativ til aktier,” siger Gustav Bundgaard Smidth. ”Selv hvis der kommer en krise eller en recession, så har risikoobligationer potentialet til, at man over en periode kan få et afkast, uden at det kaster investoren ud i problemer, da de højere renter giver porteføljen mere modstandskraft end tidligere, hvor renterne var lave.”