Klik her for at printe

Den seneste tids fald i grønne aktier giver muligheder

8. jan. 2024

Siden i sommer er grønne aktier kommet ned i pris. Det højere renteniveau har fået de nødvendige investeringer i den grønne omstilling til at bremse lidt op.

Politisk er talen i de fleste lande ret enslydende: Det er helt nødvendigt med den grønne omstilling for at imødegå klimaforandringerne. Men tilsyneladende svigter tiltroen blandt investorerne. Lige nu i hvert fald.

”Det svinger meget med investorernes forventninger til, hvad selskaberne kan levere fremadrettet,” siger seniorporteføljemanager Erik Bak, Maj Invest Planet & People.

Maj Invest Planet & People skiftede tidligere i år navn fra Maj Invest Global Sundhed.

”Strategien er uændret. Vi investerer fortsat i sundhed bredt set,” siger Erik Bak.

To tredjedele af porteføljen er investeret i selskaber inden for klima og miljø, og den sidste tredjedel er investeret i sundhedsaktier.

I nogle perioder er tiltroen til blandt andet vind- og solenergi stor, i andre perioder er den mindre. Siden sommeren 2023 har de grønne aktier haft det svært.

”Vi har haft en stor kursnedtur i grønne aktier, hvor vi vurderer, at meget af den skyldes en midlertidig opbremsning,” siger Erik Bak.

Sektoren forventes at vise høje vækstrater på lang sigt, fordi udviklingen med skifte fra fossile brændstoffer til vedvarende energi er uundgåelig, og samtidig vil den grønne omstilling blive støttet politisk af klimapakker.

Som grafikken viser, udgør afkastet for aktier i MSCI World i år omkring 17 procent (målt pr. 1. december 2023). MSCI Health viser i samme periode et lille fald, mens indekset S&P Clean Energy, der dækker over klima- og miljøaktier, er faldet 27 procent. Især solenergiaktierne er faldet i 2023. Det skyldes primært stigende renter.

”Mange af de grønne projekter er lånefinansierede, og så bliver projekterne dyrere, når renten stiger,” siger Erik Bak.

Derfor sker der en opbremsning i sektoren. Lageropbygningen vokser sig større, når projekterne bliver dyrere at gennemføre. Trods den brede opbakning til den grønne omstilling mangler der nogle steder konkrete politiske beslutninger om at gennemføre for eksempel større sol- eller vindenergiprojekter.

”Selv om politikerne siger, at området skal vokse, så bremser det op, når omkostningerne stiger,” siger Erik Bak.

Det samme gælder privates investeringer i den grønne omstilling. Når private husstande skal betale en højere rente for huslånene, investerer færre i andre energiformer som for eksempel solpaneler. Den samme opbremsning har også ramt salget af elbiler og fødekæden bag elbiler. Væksten i efterspørgslen for elbiler er aftaget siden juli 2023.

Hvis renten fortsætter den seneste måneds fald, kan de grønne aktier blive mere attraktive og igen opleve stigende kurser og afkast. De lave priser lige nu kan give gode muligheder for den langsigtede investor.

Problemet med faldende afkast på aktier er ikke isoleret til grønne aktier. Overordnet set har stigningerne i aktier været drevet af ganske få aktier og sektorer især inden for kommunikation og it. Selskaber som Alphabet, Meta, Apple, Microsoft, Nvidia og Amazon har klaret sig godt, mens mange andre har givet mindre eller negative afkast.

Også markedet for sundhedsaktier har været præget af få selskaber med store stigninger i afkast. Sektoren som helhed har klaret sig en del svagere end markedet generelt. Salget af slankemedicin har fået nogle få aktier inden for dette segment, herunder Novo Nordisk og Eli Lilly, til at stige kraftigt, mens andre større selskaber som Pfizer, Roche og Johnson & Johnson har givet store negative afkast.

”Det har været et meget specielt år for aktierne i porteføljen,” siger Erik Bak.

”Langsigtet har vi stor tiltro til strategien”, siger Erik Bak.

Frem til 12. december mødtes verdens ledere til FN's klimakonference, COP28. Verdens fokus på klimamål er positivt for afdelingen. Særligt hvis toneangivende dele af verden skruer op for de fremtidige klimamål.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.