Klik her for at printe

Kvartalsnyt: Flaskehalse øger pricing power

13. okt. 2021

Vi har på det seneste set en afmatning af konjunkturen i en række lande. Det skyldes dels mangel på komponenter og arbejdskraft, dels stigende smittetal i tredje kvartal. Stigende smitte får folk til at gå mindre ud, og nye nedlukninger forværrer den i forvejen udtalte komponentmangel. Den underliggende drivkraft bag den ellers meget robuste konjunkturopgang er imidlertid intakt. Udviklingen i lønindkomsterne understøttes af solid beskæftigelsesfremgang, og samtidig løftes forbrugskvoten i blandt andet USA af, at der er ved at komme særdeles god gang i afbetalingskøbene. Husholdningernes grundlag for og vilje til at øge forbruget er usvækket, og det samme gælder virksomhedernes incitament til at genopbygge lagre og investere i ny kapacitet.

Manglen på komponenter har ramt mange brancher. Manglen på chips i bilindustrien er nok det bedst kendte eksempel. Bilsalget er faldet markant de seneste måneder, men samtidig viser stigende priser på biler tydeligt, at årsagen til faldet skal findes på udbudssiden. Også beskæftigelsesudviklingen i USA har skuffet i tredje kvartal, men en væsentlig del af opbremsningen er inden for leisure and hospitality og dermed relateret til stigningen i coronasmitten. Den eksplosive vækst i antal ubesatte stillinger viser, at der trods fortsat høj arbejdsløshed er udtalte flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet. Det bekræftes af udviklingen i timelønnen, der er accelereret kraftigt de seneste måneder. Oprindeligt forventede vi, at manglen på komponenter ville være begyndt at aftage ved indgangen til fjerde kvartal. Det ser dog langt fra ud til at holde stik. Senest er der opstået knaphed på naturgas, som kan give problemer vinteren igennem.

Accelererende lønninger oven i kraftige prisstigninger på råvarer og komponenter kunne være en trussel mod virksomhedernes indtjening. Efterspørgselspresset gør imidlertid virksomhederne i stand til...

Læs resten af artiklen og Maj Invests analyse af inflationsudviklingen i Kvartalsnyt for tredje kvartal 2021.