Klik her for at printe

Maj Invest Kontra - stabile afkast

4. maj 2020

Maj Invest Kontra har givet positive afkast i første kvartal 2020, men også på lang sigt kan det give mening at kombinere traditionelle porteføljer med aktier og obligationer med et produkt som Maj Invest Kontra.

Med et positivt afkast for første kvartal på 4,3 procent klarede Maj Invest Kontra sig bedre end 99 procent af de øvrige investeringsforeningsafdelinger og fonde i Danmark i første kvartal af 2020. Dermed gav afdelingen investorerne en udvidet risikospredning og beskyttelse under uroen på ikke mindst aktiemarkedet.

Men der har været overraskende variationer for nogle af aktiverne i porteføljen i perioden.

Formålet med Maj Invest Kontra er at skabe stabilitet i investors samlede portefølje under kriser ved at investere i det, der normalt klarer sig godt i perioder med uro på finansmarkederne. Og netop i disse måneder med uro på markederne skal sammensætningen af porteføljen i Maj Invest Kontra stå sin prøve.

Afdelingen investerer i fire forskellige aktiver: Korte obligationer i udvalgte valutaer, sikre obligationer med lang løbetid, guld og sølv samt defensive aktier, hvor aktiemarkedsrisikoen kan være afdækket ved brug af optioner eller futures.

”De fire byggeklodser virker forskelligt, og de bliver også prissat forskelligt i forhold til hinanden, og det holder vi godt øje med i øjeblikket,” fortæller Torsten Bech, der er seniorporteføljemanager og senioranalytiker. Sammen med obligationschef Gustav Bundgaard Smidth har han ansvaret for Maj Invest Kontra.

Derfor vil vægtningen af de fire aktiver variere afhængig af de finansielle markeder og de aktuelle risici. Obligationer kan udgøre 30 til 80 procent, mens aktier kan udgøre op til 60 procent af porteføljen.

I 2020 var det især guldet og de defensive aktier, som skabte gode afkast. Op til 40 procent af porteføljen kan investeres i guld og sølv og aktier i for eksempel guldminer, og i porteføljen har omkring 38 procent været investeret i ædelmetaller i 2020.

Blandt andet guldet har haft nogle overraskende udsving. ”Markedet faldt de sidste dage i februar og i store dele af marts, fordi nogle investorer tilsyneladende solgte ud af deres guldbeholdning for at skabe noget likviditet,” siger Torsten Bech.

”Når vi gør status over hele kvartalet, så var de største bidrag til afkastet skabt af solgte futures på S&P 500, australske SPI 200 og Eurostoxx,” siger Torsten Bech.
Men guldet er stadig en form for sikker havn. Fordi efter perioden med fald i priserne for guld er guldet igen steget. 

”Historisk har guld vist sig at være stabilt og være det aktiv, der virker bedst. Og det har det også gjort i denne recession – bare med et mindre udsving,” siger Torsten Bech.

Ikke som i 2008
Sammenlignet med krisen på finansmarkederne i 2008 er den nuværende krise på mange punkter anderledes: Usikkerheden er større, krisen har p.t. varet i kortere tid, aktierne er faldet mindre, og for eksempel obligationsmarkedet er helt anderledes i dag end i 2008.

”Renterne på obligationer var betydeligt højere i 2008, og derfor kunne investorerne dengang få dækket noget af deres tab på aktier ved stigende obligationskurser. Med nulrenter er det helt anderledes, og vi er derfor ganske godt tilfredse med, at afdeling Kontra har givet et positivt afkast på over fire procent i første kvartal”, siger 
Torsten Bech og bemærker samtidig, at de mange finans- og pengepolitiske hjælpepakker har ”grebet” aktiemarkedet.

Afkast målt over længere tid
Maj Invest Kontras resultater skal som alle andre afdelinger måles over en længere periode.

Maj Invest Kontra blev lanceret i juni 2006 og har frem til 17. april 2020 givet et afkast på 80 procent. I samme periode er MSCI World steget 143 procent målt i kroner, men her skal omkostninger fraregnes.

Til illustration ville en investor, der havde delt sin opsparing med halvdelen i henholdsvis Maj Invest Kontra og MSCI World, have fået et afkast på 120 procent i samme periode ved månedlig rebalancering. Efter omkostninger er det tæt på samme afkast som for den rene aktieportefølje, men med langt mindre udsving undervejs.

Følg med i overvejelserne bag Maj Invest Kontra i månedsopdateringen for afdeling Kontra.