Klik her for at printe

Nye skatteregler for afdelinger med danske aktier

15. jun. 2021

Folketinget har i begyndelsen af juni måned 2021 vedtaget en ny lov, der påvirker udloddende afdelinger med danske aktier. Hidtil har akkumulerende afdelinger og udenlandske investeringsinstitutter betalt 15 pct. i skat af udbytter fra danske aktier, mens udloddende danske investeringsforeninger har været undtaget.

Dette er konkurrenceforvridende, og med den nye lov skal alle investeringsforeningsafdelinger derfor fra og med 1. januar 2022 betale 15 pct. i skat af modtagne udbytter fra danske selskaber.

Hvad betyder det for investorerne?
Som investor betyder det alt andet lige en lidt højere samlet skattebetaling, når udloddende investeringsforeninger investerer i danske aktier. Afdelingerne kommer til at betale 15 pct. i skat af udbytter modtaget fra danske aktier, og efterfølgende betaler investor uændret samme skattesats som hidtil.

Meget forenklet vil det betyde, at et afkast på 6 pct. fra afdelingen, hvor halvdelen af afkastet stammer fra udbytter fra danske aktier og den anden halvdel fra kursstigninger, med de nye regler falder til 3 x (1-0,15) pct. + 3 pct. =5,55 pct. før skat og til 3,22 pct. efter skat for en investor med frie midler og en skattesats på 42 pct. Før lovændringen ville samme afkast på 6 pct. beløbe sig til 3,48 pct. efter skat. Den samlede skattebetaling går således fra 42 pct. til 46 pct. i eksemplet, mens forskellen i afkast efter skat er 0,26 procentpoint i eksemplet.

For en investor, der betaler 27 pct. i skat af aktieindkomst på frie midler, vil den samlede skattebetaling i samme eksempel stige fra 27 pct. til 32,5 pct. og afkastet efter skat vil falde 0,33 procentpoint.

Er der tale om en pensionsopsparing, betyder ændringen i eksemplet, at skattebetalingen går fra 15,3 pct. til 21,7 pct. og at afkastet falder 0,38 procentpoint.

I praksis kan forskellen være større eller mindre, da det afhænger af både modtagne udbytter, realiserede kursgevinster og -tab i porteføljen. I en situation med udbytter og kurstab i porteføljen, kan man til eksempel opleve større forskel, mens forskellen i en situation hvor afkastet primært kommer fra kursstigninger kan være mindre.

Hvad gør jeg som investor?
Som udgangspunkt behøver du ikke gøre noget, men som investor bør man altid afveje ulemper mod fordele og søge rådgivning, hvis man er i tvivl.

Kravene til Maj Invest for at skabe gode resultater ved investering i Maj Invest Danske Aktier er med lovændringen blevet lidt større, men fordelene ved afdelingen er intakte.

Investor får adgang til en diversificeret portefølje af aktier, som er udvalgt og sammensat af professionelle porteføljemanagere med de nødvendige ressourcer til rådighed. Det er uændret målsætningen at skabe et afkast, der er bedre end sammenligningsindekset for den langsigtede investor. Vi har beskrevet nærmere, hvordan vi arbejder med investeringerne i afdelingen her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vores hotline.