Klik her for at printe

Offentliggørelse af prospekt Globale Obligationer Akk.

20. jun. 2024

Hermed offentliggøres opdateret prospekt for afdeling Globale Obligationer Akkumulerende KL (tidligere Kontra Strategier KL) i Investeringsforeningen Maj Invest.

Prospektet er opdateret som følge af, at afdelingen pr. dags dato ændrer navn fra Kontra Strategier KL til Globale Obligationer Akkumulerende KL, og som følge af, at afdelingen pr. dags dato ændrer investeringsstrategi. Ændringerne er foretaget med henblik på, at afdelingen fremadrettet skal være en søsterafdeling til afdeling Globale Obligationer i Investeringsforeningen Maj Invest. Den børsnoterede andelsklasse hedder fremover Maj Invest Globale Obligationer Akkumulerende. 

Med denne ændring vil afdelingens investorer være investeret i en afdeling, der tilbyder bred eksponering mod obligationsmarkedet med fokus på både muligheder og risikospredning.

Ændringen vil samtidig betyde, at de løbende omkostninger falder fra et niveau omkring 1,45% til et niveau omkring 0,40%.

Læs mere om navneændringen og ændringen i investeringsstrategien på foreningens hjemmeside, majinvest.dk/goa.

Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via foreningens hjemmeside.

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.

 

Med venlig hilsen 

Investeringsforeningen Maj Invest