Klik her for at printe

Skattebetaling fremrykkes for afdeling Globale Obligationer

30. jan. 2023

Ved udbyttebetalingen for 2022 fremrykkes skattebetalingen for udbytter fra Maj Invest Globale Obligationer. Det betyder, at der bliver tilbageholdt aconto skattebetaling for personer og selskaber. For pensionsdepoter, er der ingen ændringer.

I rene obligationsafdelinger afregnes der normalt ikke acontoskat i forbindelse med udbetaling af udbytter. I stedet beskattes investor i forbindelse med årsopgørelsen for den samlede skattepligtige indkomst året efter.

Det har tidligere også været tilfældet for afdeling Globale Obligationer. Afdelingen har imidlertid skiftet status til en ’blandet’ obligationsbaseret afdeling, på samme måde som Maj Invest Pension er en ’blandet’ obligationsbaseret afdeling.

Årsagen er, at Maj Invest Globale Obligationer blandt andet har investeringer i en særlig type obligationer, kaldet hybride obligationer (Corporate Hybrids). Disse hybride obligationer har for nuværende en anden skattemæssig status end obligationer generelt.

Ændringen har ingen betydning for investors samlede skattebetaling, hvis man bor og beskattes i Danmark. Udbyttet er uændret kapitalindkomst ved investering for frie midler. Men det har betydning for tidspunktet for skattebetalingen. Ved udbyttebetaling for 2022 tilbageholdes aconto skat på 27 pct. for personer med frie midler og 22 pct. for almindelige selskaber og fonde. Øvrige typer af investorer kan se satserne her.

For investorer bosat i udlandet kan ændringen have skattemæssige konsekvenser, og det bør overvejes at tale med en skatterådgiver.