Klik her for at printe

USA: Opbremsning i boligbyggeriet

12. jan. 2023

De ekstremt lave renter under coronakrisen gav et markant hop i boligpriser og byggeaktivitet, men de store rentestigninger siden årsskiftet har nu udløst et dyk i aktiviteten. Der er dog fortsat historisk få ledige boliger, og det er formodentlig årsagen til, at salget af nye huse både antalsmæssigt og prismæssigt har klaret sig væsentligt bedre end salget af eksisterende huse. Det er primært salget af nye huse, der bestemmer byggeaktiviteten, og vi forventer, at den vil stabilisere sig på et niveau, der er tæt på det, vi kendte før krisen.

Fremgang i nettoeksporten
Coronakrisen gav også et voldsomt dyk i USA’s nettoeksport. Initialt dykkede både import og eksport, men mens importen hurtigt normaliseredes, er den tilsvarende normalisering af eksporten forløbet meget mere gradvist og endnu ikke tilendebragt. Hertil kommer, at de seneste kvartalers omfattende genopbygning af lagrene har trukket ekstraordinært store mængder import. Lageropbygningen ser ud til at være tæt på sin afslutning, og det vil antagelig føre til et fald i importen, mens den gradvise normalisering af eksporten ventes at fortsætte.

Læs hele artiklen i Kvartalsnyt.