Klik her for at printe

Porteføljerådgiver

Fondsmæglerselskabet Maj Invest er valgt som porteføljerådgiver for alle afdelinger i Maj Invest. Fondsmæglerselskabet Maj Invest rådgiver både om porteføljestrategi og investeringsvalg samt om produktudvikling og -formidling. Fondsmæglerselskabet Maj Invest er bemandet med erfarne medarbejdere, som i årevis har forvaltet værdipapirer for en lang række andre institutionelle investorer. 

Professionel porteføljepleje fra et anerkendt fondsmæglerselskab, der har vist gode resultater i en lang årrække, er foreningens vej til at give medlemmerne de bedste muligheder for gode afkast.

En lang og bred erfaring med investering og porteføljestyring samt medarbejdernes viden og integritet var væsentlige kriterier ved valget af Fondsmæglerselskabet Maj Invest som porteføljerådgiver. Endvidere kunne ledelse og centralt placerede medarbejdere dokumentere meget tilfredsstillende investeringsresultater over en lang årrække.

Fondsmæglerselskabet Maj Invest vurderes ligeledes at have stærke kompetencer inden for analyse af udviklingstendenser i global økonomi og kan med afsæt heri levere et kompetent grundlag for investeringsvalgene i afdelingernes porteføljer. Fondsmæglerselskabet Maj Invests kompetencer inden for analyse af global økonomi ligger også til grund for udvikling af nye afdelinger.

Der stilles krav om, at der er tilstrækkelige ressourcer hos porteføljemanagerne og analytikerne til at yde en kvalificeret rådgivning. Disse krav er afspejlet i aftalen om porteføljerådgivning, hvor honoraret er fastsat på markedskonforme vilkår.

Fondsmæglerselskabet Maj Invest blev stiftet i 2005 under Maj Invest Holding, der er ejet af ledelse og medarbejdere. Du kan læse mere om Fondsmæglerselskabet Maj Invest  og Maj Invest Holding på selskabets hjemmeside:

Fondsmæglerselskabet Maj Invest (åbner nyt vindue)

Porteføljerådgiverens honorar
Satserne i foreningens væsentligste aftaler fremgår af side 111-112 i årsregnskabet for 2022. Honoraret til Fondsmæglerselskabet Maj Invest for porteføljerådgivning er indeholdt i satserne for foreningens administrationsomkostninger og udgør:

Aktier Pct. p.a.
Danske Aktier KL med andelsklasserne:
- Danske Aktier
- Danske Aktier W
0,50
Vækstaktier KL med andelsklasserne:
- Vækstaktier
- Vækstaktier W
0,65
Value Aktier KL med andelsklasserne:
- Value Aktier
- Value Aktier W
0,65
Value Aktier Akk. KL med andelsklasserne:
- Value Aktier Akkumulerende
- Value Aktier Akkumulerende W
0,65
Globale Aktier non fossil med andelsklasserne:
- Globale Aktier non fossil
- Globale Aktier non fossil W
0,65
Emerging Markets Value KL med andelsklasserne:
- Emerging Markets Value
- Emerging Markets Value W
0,65
Planet & People KL med andelsklasserne:
- Planet & People
- Planet & People W
0,65
Net Zero 2050 KL med andelsklasserne:
- Net Zero 2050
- Net Zero 2050 W

0,65
Obligationer Pct. p.a.
Danske Obligationer 0,15
Globale Obligationer 0,25
Grønne Obligationer KL med andelsklasserne:
- Grønne Obligationer
- Grønne Obligationer W
0,25
High Income Obligationer 0,55
Blandede Pct. p.a.
Pension 0,40
Kontra Strategier KL med andelsklasserne:
- Kontra Strategier
- Kontra Strategier W
0,60
Big Picture 0,60