Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2019

Afdelingen gav i andet kvartal et afkast på -1,9 pct., mens sammenligningsindekset faldt 0,8 pct. Afkastet skal som altid ses over tre år, som er den korteste anbefalede investeringshorisont.

I andet kvartal var markedet splittet mellem på den ene side udsigten til rentenedsættelser i USA og en mere ekspansiv pengepolitik i Europa og på den anden side handelskrigen mellem USA og Kina. I kvartalets sidste dage indgik USA og Kina en "våbenhvile" på G20-topmødet i Japan. Det kan forveksles med, at "alt endte godt", men bemærk, at der var voldsomme udmeldinger og en krigsmæssig nyhedsstrøm i kvartalet. Dette var eksemplificeret ved USA's foranstaltninger mod den kinesiske elektronikproducent Huawei, som siden blev vendt fuldstændigt på G20-topmødet. Først blev Huawei sortlistet, og den amerikanske regering forbød amerikanske virksomheder at sælge vitale komponenter til det kinesiske selskab. På grund af Huaweis enorme størrelse har dette bred indflydelse på hele værdikæden af Huawei-produkter og påvirker også leverandører til Huawei i Korea og Taiwan. Af samme årsag var aktiemarkederne i Kina, Taiwan og Korea pressede som følge af nyheden, da virksomheder i hele værdikæden måtte forberede sig på den nye sitution. Til markedernes store overraskelse vendte præsident Trump på en tallerken og meddelte på topmødet i Japan, at amerikanske virksomheder igen ville få lov til at sælge komponenter til Huawei.

Oveni bekymringerne om handelskrig er der meget svag vækst i emerging markets-lande som Mexico, Brasillien, Tyrkiet og Sydafrika. De er enten allerede i eller tæt på økonomisk recession. Samtidig har den svage vækst ført til stabile eller faldende inflationstal, og realrenten i Tyrkiet og Brasilien er nu meget høj. Dette burde gøre det muligt for centralbankerne at sænke renten.

Ser vi på virksomhedernes indtjening, har der i første halvår været flere nedjusteringer end opjusteringer. Vi så ved halvårsskiftet tegn på stabilisering, men endnu ikke indikationer på et nyt opsving.

Investeringsvalg
På trods af handelskrigsrelaterede udsving i kvartalet afspejler udviklingen i sektorer og lande i store træk det flade resultat for det samlede emerging markets-univers. Rusland adskiller sig med positiv performance, og afdelingen har haft gavn af overvægten af russiske aktier. Meddelelsen om et væsentligt højere end forventet udbytte for large cap-selskabet Gazprom gav stigninger i markedet på tværs af sektorer. Ikke overraskende var Kina et af de dårligst performende lande i kvartalet, men tabene var begrænsede. Den ringeste sektor var sundhedspleje, hvor afdelingen er eksponeret gennem to kinesiske virksomheder, som viste dårligere resultater end branchen. Den bedste sektor var finans, hvor afdelingen var overvægtet.

På selskabsniveau var den bedste investering den kinesiske producent af byggematerialer China Lesso. Overvægten i russiske Sberbank bidrog også positivt. At afdelingen ikke var investeret i det indekstunge kinesiske selskab Alibaba bidrog ligeledes positivt til den relative performance i kvartalet. Den indiske udbyder af lån, Indiabulls, bidrog negativt til afdelingens afkast og blev solgt ud af porteføljen efter bekymringer om selskabets corporate governance. Den koreanske detailhandelskæde E-Mart var ny i porteføljen og bidrog ligeledes negativt. Selskabet blev købt efter vurdering af, at nedgangen i indtjeningen var cyklisk. China Merchants Port trak ned i afkastet som følge af bekymringer for væksten i den globale handel. Afdelingen frasolgte sin position i Wonik. I stedet blev der investeret i teleselskabet China Mobile og i det rusiske forsyningsselskab Inter Rao. Thai Beverage og Kajaria Ceramics nåede en efter vores vurdering dyr prissætning og blev solgt ud af porteføljen med profit.

Download seneste Kvartalsnyt.