Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2020

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2020 et afkast på 15,7 pct., mens sammenligningsindekset MSCI Emerging Markets omregnet til danske kroner steg 14,7 pct. For 2020 som helhed gav afdelingen et afkast på -1,2 pct., mens sammenligningsindekset steg 8,1 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Årets sidste kvartal bød på en af de største stigninger i emerging markets i nyere tid. Mens oktober stadig var vanskelig for emerging markets-aktierne, satte to store begivenheder i november skub i tingene: Først vandt Joe Biden præsidentvalget i USA, hvilket resulterede i stigende aktiemarkeder over en bred kam på trods af den afgående præsidents forsøg på at så tvivl om valgresultatet. Og kun få dage herefter buldrede markederne derudaf oven på meldinger om en effektiv coronavaccine i kliniske forsøg. Mange anså også dette som en katalysator for rotation fra vækstaktier og ind i valueaktier. For emerging markets var rotationen kraftigst de første tre dage efter vaccinenyheden, hvorefter den fladede lidt ud.

De største negative bidragsydere til det relative kvartalsafkast var kinesiske Pinduoduo og Nio, der lagde ud med indeksvægte under 0,5 pct., men mere end fordoblede kursen i løbet af kvartalet. I indeksene indgår aktierne i forbrugssektoren, der var den ringest performende sektor. De mest positive bidragsydere var inden for it-sektoren, herunder TSMC, Chinasoft Samsung og Hynix, hvoraf de to sidstnævnte nød godt af høje forventninger til fremgangen i efterspørgslen efter hukommelseschips. Overvægt i koreanske aktier og store positioner i råvareselskaber som Vale var en fordel som følge af valueaktiers generelle fremgang.

Anden coronabølge har ramt økonomierne hårdt, og udrulning af vacciner får stor betydning for aktiemarkederne, der ved årsskiftet har priset økonomisk vækst ind. De fremstillingsbaserede økonomier i emerging markets forventes at vokse kraftigst, da de blev ramt hårdere end de servicebaserede økonomier. De fleste emerging markets-lande har iværksat økonomiske stimuli. Får disse ikke den forventede effekt, vil visse lande få svært ved at afdrage gæld og holde valutaen stabil. Regulering er også en risiko. Den kinesiske regering vil stramme reglerne for nogle store internetselskaber, hvilket kan tvinge Alibaba ud i en rekonstruktion af selskabet til skade for den nuværende stærke rentabilitet.

Investeringsvalg
Vi har købt en ny position i Sinotrans, som er et integreret kinesisk logistikselskab. Efter vores vurdering handlede selskabet til en meget fornuftig pris. Vi har også investeret i tyrkiske Sabanci, der blev købt på meget lave multipler i lyset af de makroøkonomiske risici, der var priset ind i aktien.

Vi har ligeledes investeret i det russiske mineselskab Norilsk Nickel, der med fokus på nikkel og kobber er leverandør til selskaber inden for vedvarende energi samt producenter af elbiler og batterier. Yderligere har vi tilføjet det kinesiske ejendomsadministrationsselskab Justbon, som handlede med stor rabat i forhold til sammenlignelige selskaber. Ejendomsudvikling er i høj grad cyklisk, mens ejendomsadministration er mere stabilt og genererer et højt cashflow i Kina. Samtidig med at det er en fragmenteret sektor, hvor der er plads til yderligere konsolidering.

Vi har øget eksponeringen mod finansselskaber, herunder KB Financial i Korea, da prisforskellen til aktiemarkedet generelt havde nået et meget højt niveau, og da banker ventes at nyde godt af en generel fremgang i økonomien. Vi har solgt ud af China Xinhua, fordi det ikke var tydeligt, hvad der skulle drive aktien på kort sigt. Ligeledes skilte vi os af med det taiwanske teknologiselskab Quanta samt China Railway Group. Det russiske ejendomsudviklingsselskab Etalon blev ligeledes solgt fra. Selskabet oplevede en væsentlig fremgang i omsætningen, som ikke nødvendigvis vil fortsætte.

Download seneste Kvartalsnyt.