Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2021

Afdelingen gav i første kvartal 2021 et afkast på 9,1 pct., mens sammenligningsindekset MSCI Emerging Markets omregnet til danske kroner steg 6,4 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

I starten af første kvartal fortsatte emerging markets-aktierne de gode takter fra slutningen af 2020 understøttet af håbet om en hurtig økonomisk fremgang fra et lavt niveau samt nylig udrulning af vacciner i store dele af verden. Markederne toppede i februar, hvor visse lande igen var tvunget til at lukke ned. Dette gik ikke overraskende midlertidigt ud over valueselskaberne, hvor fysisk tilstedeværelse ofte er påkrævet, mens de internetbaserede selskaber igen tog føringen. Senere i kvartalet blev vi mindet om, at afkast og risiko hænger sammen. I Tyrkiet afskedigede præsident Erdogan den blandt investorer populære centralbankchef, der kun havde været på posten siden november. De tyrkiske aktier faldt over 15 pct. målt i dollar på den første dag efter meddelelsen. Det er også værd at hæfte sig ved, at tre store EM-centralbanker i henholdsvis Brasilien, Rusland og Tyrkiet i marts hævede renten efter en langvarig periode med pengepolitiske lempelser. I lyset af disse nyheder er det positivt, at emerging markets-indekset sluttede måneden en anelse højere. Det skyldes de virksomheder, hvor kursen understøttes af forventninger om stigende indtjening og øget cashflow, i takt med at økonomierne genåbner eller bedre lærer at leve med Covid-19.

Generelt er udsigterne for emerging markets positive med fornyet håb om en fuld økonomisk genopretning efter Covid-19, stimuleret af øgede finanspolitiske tiltag i USA.

Valueaktier handlede ved kvartalets udgang med en rabat til emerging markets-aktier generelt, der er tæt på sit historiske højdepunkt. Der er dog stadig risici, hvilket faldet i de tyrkiske aktier har mindet investorerne om. Centralbankernes øgede udgifter kombineret med afhængighed af import af nødvendigheder som mad og brændstof kan blive en giftig cocktail. Mens den lokale valuta svækkes, forværres situationen med dyrere og dyrere import.

Investeringsvalg
Porteføljen klarede sig bedre i kvartalet end sammenligningsindekset og blev understøttet af valueaktiers generelt gode performance. Ud fra et risikoperspektiv er det opmuntrende at se, at en bred vifte af selskaber står for de største positive og negative bidrag til porteføljeafkastet. De største positive bidragsydere var taiwanske Hon Hai, kinesiske Justbon og mexicanske Cemex, mens de største negative bidragsydere var brasilianske Petrobras og kinesiske Hollysys. På landeniveau bidrog porteføljens undervægt i Kina positivt til afkastet, mens undervægt i Indien bidrog negativt, da det er svært at finde indiske valueaktier med en acceptabel risikoprofil. På sektorniveau blev porteføljen negativt påvirket af undervægt i sundhedsaktier, mens den blev positivt påvirket af overvægt i finansaktier, hvor markedet forventer en positiv påvirkning fra stigende renter globalt set.

Vi frasolgte Petrobras og erstattede selskabet med Oil India. Brasiliens præsident erstattede den højtrespekterede CEO for Petrobras med en pensioneret general uden sektorerfaring, hvilket i vores øjne var uacceptabelt. Vi solgte også vores position i Smiles efter et forhøjet bud fra GOL Airlines. Vi har købt op af taiwanske Lite-On, der konsekvent har leveret et højt fra cash flow og direkte afkast.

Vi har ligeledes øget afdelingens eksponering mod cykliske valueaktier i kvartalet ved at købe de koreanske selskaber Hyundai E&C og Nexen samt øge eksponeringen mod de kinesiske energiselskaber Sinopec og CNOOC. Vi solgte vores aktier i russiske Magnit på baggrund af et ønske om at begrænse porteføljens eksponering mod Rusland, da der fortsat er risiko for vestlige sanktioner.

Download seneste Kvartalsnyt.