Klik her for at printe

Kontra Strategier

Maj Invest Kontra

Maj Invest Kontra Strategier blev lanceret i 2006, hvor vi i Maj Invest var nervøse for den økonomiske udvikling. Afdeling Kontra Strategier er et tilbud til investorer, der ønsker at investere i noget, der normalt klarer sig godt, når resten går skidt, og på den måde få en beskyttelse mod en finansiel eller økonomisk krise.

Afdeling Kontra Strategier har som mål at klare sig godt og give et positivt afkast i krisetider og give et afkast svarende til pengemarkedet i rolige tider. Afdelingen gav i kriseåret 2008 et afkast på mere end 20 pct., hvilket var det højeste afkast for nogen investeringsforening i Danmark det år. Igen i 2011, hvor gældskrisen i Europa sendte finansielle aktiver ned i værdi, levede Kontra op til sin målsætning og gav et afkast på mere end 11 pct. Historiske afkast er naturligvis ingen garanti for fremtidige afkast.

Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Gustav Bundgaard Smidth, obligationschef
Ansvarlig for Maj Invest Kontra Strategier

Gustav har mere end 15 års erfaring med obligationsinvesteringer og 8 års erfaringer med balancerede produkter. Gustav kom til Maj Invest i 2011.
Torsten Bech, seniorporteføljemanager
Torsten Bech, seniorporteføljemanager
Ansvarlig for Maj Invest Kontra Strategier

Torsten Bech har arbejdet med analyse og aktieinvesteringer siden 2000 og kom i 2007 til Maj Invest. Torsten er uddannet cand.merc. i finansiering.

Sådan udvælger vi porteføljen
Afdeling Kontra Strategier investerer i fire områder, der er kendetegnet ved ofte at klare sig godt, når resten klarer sig skidt. De er fundet i en analyse af, hvad der har klaret sig godt gennem de seneste 60 års recessioner. Det er naturligvis ikke altid, at alle områderne klarer sig godt i recessioner, men historien har vist, at områderne oftest giver et godt afkast og dermed en fornuftig beskyttelse i svære tider.

Lange statsobligationer
Under kriser søger investorer ofte fra aktier og kreditobligationer til sikre statsobligationer. Det presser kursen på statsobligationer op og renten ned. Rationalet er, at kriser ofte betyder lavere inflation og rentenedsættelser fra centralbankerne. Den seneste gældskrise har vist, at der er stor forskel på statsobligationer. Det er vigtigt at vælge obligationerne fra lande med sunde balancer. Afdeling Kontra har gennem tiden købt tyske, danske, amerikanske og norske statsobligationer.

Guld og sølv
Guld og sølv er verdens ældste betalingsmidler. I lange perioder i historien har mønter og pengesedler kunnet ombyttes til fysisk guld. Derfor er det naturligt, at investorer søger mod guld og sølv, hvis de bliver nervøse for stabiliteten i det globale finansielle system. Det kan ske, hvis man frygter, at nogle lande ikke er i stand til at tilbagebetale deres lån, eller hvis man frygter, at centralbankerne øger pengemængden for at skabe inflation. I begge tilfælde giver det mening at søge tilflugt i guld eller sølv, som der kun er en begrænset mængde af. Afdeling Kontra har investeret i guld indirekte via guldmineaktier og direkte i fysisk guld og sølv via ETF’er.

Stærke valutaer
Når kriser indtræffer, søger investorernes penge til lande, som investorerne føler sig trygge ved. Det vil være rige lande med relativt lav gæld og generelt sunde balancer. Afdeling Kontra investerer primært i disse ved at købe korte eller lange obligationer fra kreditværdige modparter udstedt i landenes valuta. Eksempler på stærke valutaer, som har været en del af Kontra, er japanske yen, som blev kraftigt styrket i 2008, og schweizerfranc, som investorer søgte tilflugt i under den europæiske gældskrise i 2011. Derudover har Kontra haft investeret i amerikanske dollar, singaporedollar samt norske og svenske kroner. Da amerikanske dollar fungerer som global reservevaluta, vil dollar ofte fungere som den ultimativt stærke valuta, som investorer vil søge mod under meget voldsomme kriser.

Defensive aktier og aktieafdækning
Når institutionelle aktieinvestorer bliver nervøse, er det ikke altid, at de kan sælge deres aktier eller holde op med at købe aktier. I stedet sælger de deres konjunkturfølsomme aktier og køber defensive aktier. Historisk er der eksempler på, at defensive aktier som medicinalaktier og stabile forbrugsaktier giver beskyttelse i kriser. Samtidig giver defensive aktier på længere sigt en vis beskyttelse mod inflation. Aktierne kombineres i perioder med aktieafdækning. Det betyder, at afdelingen kan tjene penge på faldende aktiekurser ved at købe optioner eller sælge aktiefutures.

Fordeling mellem aktivtyper
Fordelingen mellem de forskellige investeringsområder afhænger af Maj Invests aktuelle vurdering af den globale økonomi og vores syn på de finansielle markeder. Er vi bekymrede, har vi en relativt høj aktieafdækning, meget guld og en høj rentefølsomhed på obligationsporteføljen. Er det modsatte tilfældet, vil afdelingen have en lav aktieafdækning og en lav rentefølsomhed. Vores forventninger til den fremtidige udvikling i såvel økonomien som på finansmarkederne kombineres med analyser af risikoscenarier. Her kigger vi særligt på de områder, hvor vi ser en risiko for, at det kan gå galt, og på hvilke aktiver som vil yde beskyttelse, hvis det sker. 

Risikospredning
Grundreglen inden for investering er risikospredning. Det vil sige, at man skal investere i forskellige typer af aktiver for at sikre værdien af sin opsparing mod det uventede. De fleste investerer derfor i både aktier og obligationer, men mange ender alligevel med at være tungt eksponeret mod et positivt finansielt marked. Det kan ske, hvis man har købt for mange aktiver som kreditobligationer og emerging markets-obligationer, der opfører sig på samme måde som aktier under en krise. Kontra vil være et stabiliserende element i de fleste porteføljer.

Få mere information
Maj Invest Kontra Strategier er en specialafdeling. Læs om afdelingens omkostninger eller læs mere om, hvad omkostninger betyder for din opsparingLæs også afdelingens prospekt. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytter.

Afdelingen kategoriseres efter artikel 6 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019.

Afdelingen ændrede navn fra Maj Invest Kontra til nuværende 31. maj 2022.

Afdelingen kan blandt andet købes for frie midler, pensionsmidler, under virksomhedsskatteordningen eller af selskaber. Læs mere om, hvor afdelingen er skattemæssigt egnet her.

Oversigt  Afkast  Risiko  Indhold  Administration  Grafer  Månedsopdatering  Kvartalsnyt