Kvartalsnyt - 4. kvartal 2017

31. december 2017

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2017 et afkast på -2,2 pct. Afkastet er isoleret set utilfredsstillende, men bør som altid ses over minimum tre år.

Fjerde kvartal var en fortsættelse af tredje kvartal, som igen var en fortsættelse af første halvår. Med andre ord har hele 2017 stort set været præget af de samme temaer: kraftigt stigende aktier, en styrket euro og en svækket dollar. Den økonomiske udvikling ser rimelig fornuftig ud. Desværre er den baseret på en absurd pengepolitik med negative renter, som tvinger investorer til at bruge penge og giver voldsomt usunde incitamenter til høj gældsætning for andre. Det er der mange virksomheder, lande og private, der allerede har benyttet sig af.

Umiddelbart er det svært at se, hvad der skal ændre den gode stemning i de kommende seks måneder. Omvendt er stort set alle optimister omkring den fremtidige udvikling for aktier og andre risikoaktiver. Derfor må man formode, at der kun skal marginale skuffelser til af den ene eller den anden slags, før den gode stemning vender. Særligt i betragtning af hvor dyrt prissat en række finansielle aktiver efterhånden er blevet. Den stemning og udvikling, vi ser på de finansielle markeder i øjeblikket, kan sammenlignes med en konkurrence om, hvem der tør gå tættest på afgrunden. I dette tilfælde er det ikke usandsynligt, at et kæmpe stykke af klippen brækker af og trækker investorerne med ned i dybet. Det er bare meget svært at vurdere, hvor langt der er til afgrunden, og hvor meget klippen kan holde til.

Fremadrettet er det indtil videre planen at fastholde den strategi og positionering, som vi har haft gennem 2017. Det vil sige en forholdsvis stor allokering til ædelmetaller og en forholdsvis pæn aktieafdækning. Vi kan sagtens finde flere former for beskyttelse at investere i, men så længe stemningen er så positiv, som det er tilfældet i øjeblikket, forholder vi os afventende.

Investeringsvalg
Kontra gav i fjerde kvartal et afkast på -2,2 pct. Hovedparten af det negative afkast skyldes aktie- og volatilitetsafdækningen, som samlet set påvirkede afkastet negativt med 1,4 procentpoint. Dermed var det de stigende aktiekurser og de meget begrænsede udsving i aktiekurserne, som er den primære årsag til det svage fjerde kvartal. Aktieafdækningen var ved udgangen af kvartalet en kombination af tyske aktier (DAX), amerikanske aktier (S&P) og australske aktier. Da de amerikanske aktier steg mest, havde de også det største negative bidrag.

Råvarerne (guld og sølv) gav et mindre negativt afkast målt i kroner, mens afkastet målt i dollar var positivt. Det negative afkast i kroner blev dog stort set opvejet af valutaafdækningen. Vi har afdækket en del, men ikke hele dollar-eksponeringen i afdelingen.

Euro, og dermed kroner, var den valuta, som klarede sig bedst i fjerde kvartal. Det betyder, at selvom størstedelen af eksponeringen er mod kroner, så bidrog investeringerne i de øvrige stærke valutaer negativt til afkastet. Norske kroner og schweizerfranc var de to valutaer, som faldt mest i forhold til kroner.

I forhold til hvordan markederne har udviklet sig, må vi konkludere, at vi i afdeling Kontra både i fjerde kvartal og hele 2017 har haft for meget afdækning i porteføljen.

Download seneste Kvartalsnyt.