Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2020

Maj Invest Kontra gav i tredje kvartal 2020 et afkast på -0,7 pct. Afkastet skal som altid ses over en periode på mindst tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning.

Tredje kvartal fortsatte med at give positive aktieafkast, særligt i juli og august, hvor det amerikanske teknologiindeks Nasdaq steg med 8 pct. målt i kroner. Den historisk hurtige aktiekorrektion i første kvartal blev efterfulgt af en lige så vedholdende aktiestigning. I årets første ni måneder er de globale aktier faldet med 3 pct. målt i kroner, og afdeling Kontra har i samme periode givet 0,8 pct. i afkast. Tredje kvartal vil blive husket for, at de makroøkonomiske nøgletal efterhånden begyndte at vise bedring. Det skaber håb om, at de finanspolitiske hjælpepakker har skabt en tilstrækkelig hånd under økonomien og kan genetablere jobmarkedet. Kvartalet vil også blive husket for sit fokus på inflationsforventningerne. Finansmarkedet gav kursstigninger til aktiver, der traditionelt klarer sig godt, når inflationen er stigende, som for eksempel kobber eller sølv, der steg henholdsvis 6 og 22 pct. målt i danske kroner. Fed satte også fokus på inflationen ved at ændre sit pejlemærke for inflation fra højst at måtte være til 2 procent til i gennemsnit at være 2 pct. Det giver finansmarkederne forventninger om en fortsat lempelig pengepolitik.

På den globale scene viste de makroøkonomiske nøgletal generelt en forbedring. Bilsalget er tilbage på niveauet før Covid-19, og detailsalget er steget. Underliggende er der dog tegn på betydelige aktivitetsforskelle, hvor særligt varige forbrugsgoder og onlinesalg viser pæne stigninger på bekostning af serviceerhverv som hotel- og restaurantbesøg og detailhandel i fysiske butikker. Det er i det lys, at makroøkonomerne er begyndt at tale om en K-vending i økonomien, hvor nogle erhverv har fået en fordel ud af Covid-19, mens andre traditionelle erhverv er blevet sat mærkbart tilbage. Covid-19 har desuden vist sig stadig at udgøre en risikofaktor i forbindelse anden bølge af smitte. Derudover er de første økonomiske hjælpepakker begyndt at løbe ud, og finansmarkederne håber på nye stimuli. Efter vores vurdering lever finansmarkedernes prissætning på forhåbning om en blanding af stimuli og en vaccine i 2021, mens der på den korte bane skeles til det amerikanske valg. Der er dog generelt ikke bekymring om et større økonomisk tilbageslag.

Investeringsvalg
Afdeling Kontra investerer overordnet i fire aktivklasser: lange obligationer, stærke valutaer, guld/ædelmetaller og defensive aktier samt aktieafdækning. Byggeklodserne har generelt fungeret efter hensigten, om end de meget store penge- og finanspolitiske pakker har understøttet højrisikoaktiverne i en sådan grad, at det har taget noget af stigningspotentialet i Kontra.

Da afdelingens målsætning er at yde beskyttelse i perioder, hvor frygten er større end risikoappetitten, er det ikke overraskende, at afdelingens afkast blev negativt i tredje kvartal. Afdelingen har haft en netto aktieafdækning på ca. 35 pct. igennem kvartalet. Det betyder, at hvis aktieindekset stiger 10 pct., så vil det alt andet lige koste 3-4 pct. på afkastet. Afdelingens investeringer i ædelmetaller og obligationer har dog været i stand til at kompensere i perioder med positive aktiemarkeder. I løbet af kvartal et rebalancerede vi porteføljen og reducerede varigheden på obligationsporteføljen en anelse. Da guldprisen steg til over 2000 dollar/ounce, reducerede vi afdelingens investeringer i guld og guldmineaktier med 5 procentpoint. Mod slutningen af kvartalet genkøbte vi dog noget af det solgte. Ædelmetallerne har efter vores opfattelse stadig et potentiale til at yde beskyttelse. Samtidig har de vist sig som en sikker havn, når markederne indimellem bekymrer sig om vækst- eller konkursrisici eller bliver ramt af aktiekorrektioner som følge af meget spekulative positioner. Den type korrektion forventer vi, at der kan komme flere af fremadrettet.

Download seneste Kvartalsnyt.