Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2021

Maj Invest Kontra gav i fjerde kvartal 2021 et afkast på -0,3 pct., mens afdelingens afkast for 2021 som helhed blev -10,4 pct. Afkastet bør som altid ses over en periode på mindst tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning. Afdelingen har ikke et sammenligningsindeks.

Fjerde kvartal var overordnet set præget af optimisme. MSCI World-indekset steg 9,9 pct. omregnet til danske kroner. Der var nye aktierekorder i de vestlige lande, mens aktieindeksene i udvalgte emerging markets-lande havde det vanskeligere. Det var finansmarkedets konklusion, at et udfordret ejendomsmarked i Kina og en fejlslagen økonomisk politik i Tyrkiet ikke havde tilstrækkelig effekt til at påvirke den globale økonomiske fremgang. En ny omgang Covid-19-smitte rystede aktiemarkedet også af sig. De temaer, der i højere grad påvirkede aktiemarkedet var: 1) centralbankernes pengepolitiske udtalelser, 2) de realiserede inflationstal, der mindede finansmarkedet om, at centralbankerne måske kan få behov for at stramme pengepolitikken, og 3) Omikron-varianten, der for en stund mindede markedet om, at Covid-19 stadig kunne påvirke de gode vækstudsigter.

Investorerne foretrak ufortrødent aktierne, da alternativafkastet, renten, var lav og med risiko for at stige. Samtidig forventede analytikerne en opretholdelse af indtjeningsvæksten. Dermed viste aktieinvestorerne, at der var tillid til, at centralbankerne har styr på inflationen, og at de kan neddrosle de massive pengepolitiske stimuli, uden at det påvirkede den høje prissætning på aktierne. Obligati-onsmarkedet virkede en smule mere bekymret for de langsigtede konsekvenser ved inflationen. Således steg statsrenter med løbetider på 1-3 år, mens renten på de 10-årige løbetider var uændret. Denne diskrepans mellem et aktiemarked, der ved årsskiftet fortsat indregner en stabil og positiv kort såvel som langsigtet vækstrate, og et obligationsmarked, der virker mere forbeholdent, kan udgøre en risiko. Der var dog ingen udløsende kraft i fjerde kvartal, der bragte aktiemarkedet og obligationsmarkedet tættere på hinanden.

Investeringsvalg
Da afdeling Kontra har til hensigt at yde beskyttelse i perioder, hvor frygten er større end risikoappetitten, er det i sig selv ikke overraskende, at Kontra i 2021 har haft vanskeligt ved at levere positive afkast. I fjerde kvartal fungerede byggeklodserne som forventet. Vi har ved årsskiftet positioneret afdeling Kontra til den risiko, der vil opstå, hvis inflationen løber hurtigt, og der opstår tvivl om, hvorvidt Fed kan manøvrere sig ud af de pengepolitiske stimuli uden bekymringer i de finansielle markeder. Inflationen er et stort tema, men vi må konstatere, at der er behov for en højere risikoaversion i markedet gennem eksempelvis lavere vækstforventninger, hvis Kontra skal give store positive afkast.

Afdeling Kontras position i ædelmetaller, dvs. fysisk guld og sølv samt guldmineaktier, gav et positivt bidrag på 2,1 procentpoint til afkastet. Årsagen er, at ædelmetallerne (normalt) følger realrenterne, der faldt som følge af de højere inflationsforventninger. I samme retning trak de defensive aktier, der bidrog med 1,6 procentpoint. Obligationsporteføljen gav 0,7 procentpoint i afkast. Aktieafdækningen kostede isoleret set 3,7 procentpoint på afkastet.

Obligationsinvesteringerne havde fortsat en varighed tæt på nul og porteføljen er ikke direkte følsom over for rentestigninger. Kontras rentefølsomhed kommer i højere grad fra positioner i de mest rentefølsomme aktieindeks, herunder Nasdaq, og ædelmetallerne.

Download seneste Kvartalsnyt her.