Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2020

Maj Invest Kontra gav i fjerde kvartal 2020 et afkast på -5,2 pct. For hele 2020 gav afdelingen et afkast på -4,4 pct. Afkastet skal som altid ses over en periode på mindst tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning. Afdelingen har ikke et sammenligningsindeks.

Fjerde kvartal fortsatte med at give positive aktieafkast, særligt i november måned, hvor der kom (delvis) afklaring på det amerikanske valg, og Pfizer/BioNTech fik godkendt sin vaccine. Det globale aktieindeks MSCI World steg med 9 pct. målt i danske kroner i fjerde kvartal, og størstedelen kom i november. Fjerde kvartal vil blive husket for det mudrede amerikanske valg, der endte med en sejr til Joe Biden, og en ny og mere omfattende smitteudvikling af covid-19, som førte til skærpede restriktioner og en spirende forhåbning om, at 2021 bliver lysere som følge af vaccineudrulningerne. Finansmarkederne valgte at fokusere på det positive og med udsigten til, at de penge- og finanspolitiske stimuli vil fortsætte, købte investorerne ind i cykliske aktier, nye børsintroduktioner, kryptovaluta, call-optioner og andre aktiver med forholdsvis høj risiko. Det skete på bekostning af mere sikre aktiver som statsobligationer og guld, der er nogle af hovedkomponenterne i afdeling Kontra. Ved udgangen af 2020 pegede CNNs Greed & Fear-indeks, der måler risikotemperaturen, på et glohedt finansmarked, og investorerne har suppleret sig med risiko.

På den globale scene viste de makroøkonomiske nøgletal fortsatte forbedringer, og både bilsalget og detailsalget steg. De nationale nedlukninger i november og december viste sig i mobilitetsdata, der pegede i nedadgående retning. Men mobilitet og økonomisk aktivitet er ikke nødvendigvis sammenfaldende, og derfor havde vi endnu til gode at se en ny nedadgående vending i vækstforventningerne. Det så ved udgangen af 2020 ud til, at det K-formede opsving, der har været kendetegnende for den globale økonomi siden marts vil fortsætte ind i 2021. Et K-formet opsving er karakteriseret ved, at nogle virksomheder, særligt digitale, nyder godt af nye forbrugsmønstre, mens andre, særligt turist- og oplevelsesindustrien, rammes negativt af nedlukningerne.

Investeringsvalg
Afdelingens byggeklodser nævnt ovenfor har generelt fungeret efter hensigten, men de meget store penge- og finanspolitiske pakker understøttede risikable aktiver i en sådan grad, at det påvirkede afdeling Kontra negativt. Afdelingen har til hensigt at yde beskyttelse i perioder, hvor frygten er større end risikoappetitten, og afdelingens afkast blev negativt i fjerde kvartal, hvor aktier steg kraftigt. Afdelingens aktieafdækning på netto 35 pct. i kvartalet betød, at en stigning i aktieindekset på 10 pct. alt andet lige kostede 3-4 procentpoint på afkastet. I løbet af 2020 har afdelingens position i ædelmetaller og guldaktier 'betalt' omkostningerne til aktieafdækning. Det virkede dog ikke i november, hvor priserne på ædelmetallerne faldt, mens aktierne steg kraftigt. Dette er årsagen til det negative afkast i Kontra i kvartalet. Ædelmetalpriserne steg i december, hvor Kontra gav et positivt afkast på trods af aktiekursstigninger.

Vi rebalancerede løbende i porteføljen i kvartalet. I december reducerede vi aktieafdækningen med fem procentpoint og øgede brugen af optionsstrategier, der kan beskytte bedre ved aktiekursstigninger. Put-optionerne, der stiger i værdi, når aktiemarkedet falder, har generelt været dyre, men i takt med, at volatiliteten er faldet i 2020, er præmierne på denne afdækningsstrategi blevet billigere. Afdækningen i afdeling Kontra var ved årets udgang gennem S&P 500 og Nasdaq, da det var her, prissætningen og euforien steg mest i 2020. Vi har opretholdt en høj andel i ædelmetaller, da vi vurderer, at der er et kurspotentiale, når der sammenlignes med realrenteudviklingen. Typisk nyder ædelmetallet godt af perioder med udvanding af pengemængden gennem penge- og finanspolitik.

Download seneste Kvartalsnyt.