Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2021

Maj Invest Kontra gav i første kvartal 2021 et afkast på -5,8 pct. Afkastet skal som altid ses over en periode på mindst tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning. Afdelingen har ikke et sammenligningsindeks.

Første kvartal var præget af positive aktieafkast og stigende statsrenter. Finansmarkederne fokuserede på, at Covid-19-vaccinerne kombineret med finanspolitiske tiltag vil hjælpe og udviske det økonomiske tilbageslag i foråret 2020. Globalt viste de makroøkonomiske nøgletal fortsatte forbedringer og optimismen, eksempelvis målt på fremstillingssektorens tillidsindikator PMI, tog til i styrke.

De store temaer i første kvartal var ”rentestigninger” og ”inflation”. Investorerne indregnede en øget sandsynlighed for, at forbruget tager til senere i år, og det vil presse inflationen op. Spørgsmålet er, om det vil medføre rentestigninger tidligere end ventet. Pludselige rentestigninger er en risiko, eftersom Covid-19 har efterladt en række økonomier med en meget stor gældspukkel. Den amerikanske centralbank, Fed, svarede i marts, at de ikke har tænkt sig at hæve renten foreløbigt. Konsekvensen af det har været stigende aktier og en stejlere rentekurve (forskellen mellem statsrenter med henholdsvis lang og kort løbetid). Aktiemarkedet fortsatte med at købe aktier, der vil drage nytte af højere økonomisk aktivitet, eksempelvis energiaktier. I modsætning til 2020 kunne de mere rentefølsomme vækst- og teknologiaktier ikke helt følge med de valueorienterede aktier.

Generelt var kvartalet dermed mest i en tilstand af optimisme, om end der var korte perioder med tvivl. Det mest omtalte eksempel er et såkaldt short-squeeze i januar måned. Detailinvestorer spekulerede i aktier, der havde en stor andel af hedgefonde med korte positioner. Ved at presse kurserne op, blev short-investorerne klemt ud. Det medførte en generel bekymring om, at markedet var blevet for spekulativt, hvorefter Nasdaq-indekset faldt 5 pct. Nasdaq genvandt dog det tabte, men faldt 10 pct. i slutningen af februar på bekymring om renten.

Afdeling Kontra investerer overordnet i fire aktivklasser: lange obligationer, stærke valutaer, guld/ædelmetaller og defensive aktier samt aktieafdækning. Byggeklodserne har generelt fungeret efter hensigten, om end de meget store penge- og finanspolitiske pakker har understøttet højrisikoaktiverne i en sådan grad, at det har taget noget af stigningspotentialet i Kontra.

Investeringsvalg
Da afdeling Kontra har til hensigt at yde beskyttelse i perioder, hvor frygten er større end risikoappetitten, er det i sig selv ikke overraskende, at afdelingens afkast blev negativt i første kvartal. Vi havde dog forventet, at den lange position i ædelmetaller og den korte position i amerikanske teknologiaktier, der begge har høj rentefølsomhed, samlet set havde givet mere beskyttelse i februar måned. Afdelingen har haft en aktieafdækning på ca. 35 pct. i kvartalet. Det betyder, at hvis aktieindekset stiger 10 pct., så vil det alt andet lige koste 3-4 pct. på afkastet.

Porteføljens ædelmetaller bidrog med -2,3 procentpoint til afkastet. Aktieafdækningen bidrog negativt med 1,6 procentpoint, mens obligationsporteføljen og valutafdækningen begge bidrog negativt med 1,3 procentpoint. I positiv retning trak positionerne i de defensive aktier, der bidrog positivt med 0,6 procentpoint.

I løbet af kvartalet øgede vi positionen i defensive aktier til 14 pct., mens aktieafdækningen, brutto, har været forholdsvis konstant omkring 35 pct. inkl. optionsafdækning. Vi benyttede desuden den midlertidige stigninger i sølv- og guldprisen til at reducere den samlede eksponering af ædelmetaller til 34 pct. Endelig har vi reduceret varigheden af obligationsporteføljen. Alle tiltag har haft til formål at nedbringe den samlede rentefølsomhed i porteføljen. Vi ser ved kvartalsskiftet ind i et scenario, hvor inflation kan tage til, hvilket kan presse renten højere. Realrenten bør ikke stige helt så meget, hvilket bør understøtte ædelmetallerne.

 

 

Download seneste Kvartalsnyt.