Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2021

Maj Invest Kontra gav i andet kvartal 2021 et afkast på -2,3 pct., mens afkastet for første halvår blev -7,9 pct. Afkastet skal som altid ses over en periode på mindst tre år og i forhold til afdelingens særlige målsætning. Afdelingen har ikke et sammenligningsindeks.

Afdeling Kontra investerer overordnet i fire aktivklasser: lange obligationer, stærke valutaer, guld/ædelmetaller og defensive aktier samt aktieafdækning med det samlede formål at klare sig godt i forbindelse med aktiekorrektioner. Byggeklodserne har generelt fungeret efter hensigten, men de meget store penge- og finanspolitiske pakker har understøttet risikoaktiver i en sådan grad, at det har været et vanskeligt miljø for afdeling Kontra. Generelt har udviklingen på de finansielle markeder været relativ gunstig i andet kvartal. Globale aktier målt ved MSCI World steg 6,8 pct. målt i danske kroner, mens de amerikanske statsobligationsrenter er faldet, og de europæiske statsrenter er steget svagt hen over kvartalet.

Det helt store tema var ”inflation”. Det skyldes den gradvise genåbning af økonomierne og store prisstigninger på en lang række af råvarer. Oveni var annonceringen af store infrastrukturprogrammer med til at puste til inflationstemaet.

Kvartalet var generelt i en tilstand af optimisme. Den positive side af inflation er, at den vil medføre højere priser til virksomhederne, og indtjeningen vil følge med. Dermed ræsonnerer aktiemarkedet, at der vil være en indtjeningsbund, der kan holde hånden under de højt prissatte aktier. Den opfattelse var særligt udtalt i april, mens maj måned var lidt anderledes. Her tiltog den frygt, der også kan opstå af højere inflation, nemlig at økonomien får så meget fart på, at udfasning af støtteopkøb og rentestigninger bliver en del af dagsordenen. Stigende renter kan gøre det vanskeligt at opretholde prissætningen på de mest rentefølsomme aktier. I juni fik den amerikanske centralbank dog lagt en dæmper på bekymringerne og gentog, at de ser inflationen som et midlertidigt fænomen. Samtidig kommunikerede centralbanken, at rentestigninger slet ikke er på tale for nærværende. De lykkedes med at tale markedet over i et positivt syn på inflationen og forlænge optimismen i markedet.

Investeringsvalg
Da afdeling Kontra har til hensigt at yde beskyttelse i perioder, hvor frygten er større end risikoappetitten, er det ikke overraskende, at afdeling Kontra har haft vanskeligt ved at levere positive afkast i kvartalet. Den store optimisme på aktiemarkedet kombineret med Kontras aktieafdækning giver en negativ cocktail. Når renten samtidig stiger, og der både er direkte og indirekte renteafledte positioner i Kontra, får porteføljen det vanskeligt.

Det negative bidrag kom primært fra aktieafdækningen, der bidrog med -3,5 procentpoint til det samlede afkast. I modsat retning trak ædelmetallerne (1,2 procentpoint), de defensive aktier (0,4 procentpoint) og obligationerne (0,0 procentpoint).

Kvartalet bød på store udsving for ædelmetaller, og vi foretog flere ændringer. Samlet set blev ædelmetaller nedbragt til ca. 30 pct. Renterisikoen blev mindsket ved at nedbringe varigheden yderligere, således den nu er historisk lav for porteføljen. Renterisikoen kommer nu primært fra ædelmetaller og rentefølsomme aktier. Afdækning af aktierisiko er først og fremmest sket gennem S&P 500-indekset (optioner og solgte futures) og Nasdaq-indekset (solgte futures), og udgjorde i alt 42 pct. af afdelingen. En del af afdækningen er modsvaret af defensive aktier på i alt 17 pct. af porteføljen. Der er uændret fokus på, at afdeling Kontra skal give et positivt afkast ved pludselige aktiekorrektioner. Samtidig søger vi at balancere rente- og inflationsrisiko gennem investeringer i ædelmetaller.

Download seneste Kvartalsnyt her.