Kvartalsnyt - 4. kvartal 2017

31. december 2017

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2017 et afkast på 0,0 pct. Afdelingen har intet sammenligningsindeks, men er hos Morningstar blevet inkluderet i kategorien fleksibel aktivallokering, der i gennemsnit steg 1,3 pct. Som altid bør afkast bedømmes over en periode på mindst tre år.

Maj Invest Makro er en balanceret afdeling, hvor der investeres i både aktier og obligationer. Fordelingen mellem disse kan svinge meget afhængig af vores vurdering af den globale økonomi og de finansielle markeder. I fjerde kvartal fastholdte vi en neutral allokering mod aktier. Det vil sige, at aktieandelen lå på ca.50 pct. gennem hele kvartalet. Da aktier klarede sig en del bedre end obligationer både i fjerde kvartal og ikke mindst gennem hele 2017, kan man konkludere, at vi skulle have fastholdt overvægten fra de foregående 3½ år. Det ærgrer man sig selvfølgelig lidt over efterfølgende, men omvendt er det stadig vores vurdering, at prisfastsættelsen af risikoaktiver tilsiger en neutral allokering.

Bevægelserne på rentemarkederne var de fleste steder forholdsvis begrænsede gennem fjerde kvartal. Således lå de europæiske renter ved udgangen af kvartalet utroligt tæt på det niveau, de havde ved indgangen til kvartalet. De 2-årige renter lå helt nede omkring -0,65 pct., mens de 10-årige stadig lå tæt på 0,45 pct. I USA steg de korte renter. De 2-årige gik fra 1,5 pct. til 1,9 pct. De 10-årige steg dog kun med godt 0,1 procentpoint til 2,5 pct. Selvom visser renter og kreditpræmier steg en anelse, ændrer det ikke ved billedet af et globalt obligationsmarked, som ved indgangen til 2018 var meget dyrt prissat, og hvor der var langt mellem de attraktive investeringer.

Aktiemarkederne fortsatte den meget positive udvikling i kvartalet som følge af de fortsatte positive regnskaber og nøgletal fra især USA samt den høje kvalitet af de aflagte regnskaber over en bred kam. Dertil bidrog forventningen om vedtagelsen af Trumps skattereform også mærkbart til den positive stemning på de globale aktiemarkeder.

Investeringsvalg
Overordnet set var afkastet for aktieporteføljen stort set neutral på kvartalet, men det dækker over en ikke ubetydelig variation. De bedste aktier i perioden var sundhedsselskabet DaVita Healthcare, som steg med næsten 20 pct. Derudover var det betydeligt positive bidrag fra jernbaneselskabet Union Pacific og den engelske kioskkæde WHSmith, der begge steg med godt 15 pct. Derudover trak makrotemaet effektiv transport ligeledes op med en samlet stigning på godt og vel 6 pct. Kvartalets værste aktie var det franske medieselskab Criteo SA, som faldt med over 35 pct. i årets sidste tre måneder Desuden bidrog specialcasen i Vestjysk Bank negativt med et fald på over 18 pct. Der blev foretaget et par enkelte omlægninger i kvartalet, hvilket er sket ved at sælge delvist ud af eksisterende positioner og etablere to nye positioner i hhv. det japanske handelsselskab ITOCHU Corp. og det amerikanske sundhedsforsikringsselskab Aetna.

Afkastet i obligationsporteføljen blev igen i fjerde kvartal påvirket negativt af valutakursudviklingen. Renset for valutaeffekter var afkastet på 0,6 pct. En meget stor del kan henføres til obligationer udstedt i svenske kroner, norske kroner og mexicanske pesos. De tre valutaer havde det ret svært i fjerde kvartal. Pga. de meget lave renter og deraf følgende lave løbende afkast betød valutakursbevægelser relativt mere i forhold til det samlede afkast. I 2017 gik de fleste valutakursbevægelser imod os og påvirkede afkastet negativt. Det får os dog ikke til at ændre strategi, og vi vil fremadrettet opretholde en afmålt valutaeksponering, såfremt vi vurderer, at det er attraktivt.

Download seneste Kvartalsnyt.