Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2021

Maj Invest Makro gav i fjerde kvartal 2021 et afkast på 5,8 pct., mens sammenligningsindekset steg 4,7 pct. For 2021 som helhed gav afdelingen et afkast på 14,7 pct., mens sammenligningsindekset steg 13,4 pct. Afkastet bør som altid bedømmes over mindst tre år.

Afdeling Makro er et balanceret produkt, der investerer i en kombination af aktier og obligationer. Det sker både via andre afdelinger i Maj Invest og direkte i obligationer og inden for udvalgte temaer. Fordelingen mellem aktier og obligationer styres aktivt og kan variere mellem 0 og 100 pct. Porteføljens eksponering mod aktier lå i niveauet 70-73 pct. i fjerde kvartal. Afdelingens sammenligningsindeks består af 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer, ergo havde porteføljen gennem hele kvartalet en overvægt af aktier. Indenfor aktieporteføljen var der en overvægt af value- og emerging markets-aktier, da vi vurderede, at de havde det største potentiale. Derudover havde afdelingen en eksponering mod en række aktietemaer: ”elektriske biler”, ”nordamerikanske gasselskaber”, ”guldmineaktier”, ”mineselskaber og leverandører” og ”kinesiske teknologiaktier”.

I fjerde kvartal var udviklingen på de finansielle markeder præget af både stigende aktier og stigende renter. Den amerikanske centralbank, Fed, gjorde endelig op med sin vurdering af, at inflationspresset er ”midlertidigt”. Samtidig begyndte Fed at neddrosle støtteopkøbene af de amerikanske obligationer.

I løbet af fjerde kvartal blev det en generel opfattelse, at inflationen har bidt sig fast, og at styringsrenterne vil blive hævet i løbet af 2022. Centralbankernes opgave bliver nu at tilbagerulle pengepolitikken netop så hurtigt, at der undgås en overophedning af økonomien, og netop så langsomt, at det ikke skaber bekymring om, hvorvidt likviditeten og økonomien er stærk nok til at klare sig selv. Dette er ikke nogen let øvelse, men centralbankerne ligger, som de har redt.

Aktiemarkedet hæftede sig fortsat ved, at vækstudsigterne er positive, og beskæftigelsen på vej tilbage. Derfor var aktiemarkedet i en positiv stemning og endte med at stige hele 9,9 i kvartalet målt ved MSCI World omregnet til danske kroner.

Investeringsvalg
Aktieporteføljens afkast blev i fjerde kvartal 7,5 pct., hvilket var noget lavere end afdelingens sammenligningsindeks på aktier. Vi fastholdt gennem kvartalet alle temaerne i afdelingen, men nedbragte i starten af kvartalet beholdningen i nogle af de temaer, der havde klaret sig bedst: ”nordamerikanske gasselskaber” og ”elektriske biler”. Aktieinvesteringerne i udvalgte ”mineselskaber”, ”guldmineaktier” og Maj Invest Value Aktier klarede sig alle bedre end det generelle aktiemarked, mens ”kinesiske teknologiaktier”, ”elektriske biler” og ”emerging markets-aktier” trak afkastet ned med negative afkast.

Blandt enkeltinvesteringerne var First Quantums stigning på 29 pct. og Sandviks stigning på 26 pct. de højeste. Begge aktier er en del af temaet ”mineselskaber og leverandører”. Umicore og Johnson Matthey faldt mest med henholdsvis 20 og 23 pct. Begge selskaber er kemiselskaber, der leverer batterimateriale, som indgår i ”elektriske biler”.

Obligationsporteføljen gav et afkast på 0,8 pct. i fjerde kvartal mens sammenligningsindeksets faldt 0,4 pct. Inden for obligationsporteføljen var det især investeringerne i kreditobligationer, der trak afkastet op.

Ved kvartalets afslutning var investeringerne rettet mod en overvægt af aktier gennem valueaktier. Rentefølsomheden på porteføljen var lav, og der var valgt aktietemaer, der vil blive positivt understøttet af et kombineret vækst- og inflationscenario.

Download seneste Kvartalsnyt her.