Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2022

Maj Invest Makro gav i fjerde kvartal 2022 et afkast på 5,3 pct., mens sammenligningsindekset faldt 0,1 pct. For 2022 som helhed gav afdelingen et afkast på -10,9 pct., mens sammenligningsindekset faldt 12,6 pct. Afkastet bør som altid bedømmes over mindst tre år.

Afdeling Makro er et balanceret produkt, der investerer i en blanding af aktier og obligationer. Det sker både ved investering i andre afdelinger i Maj Invest og ved investeringer inden for udvalgte temaer. Fordelingen mellem aktier og obligationer styres aktivt og kan variere mellem 0 og 100 pct. Afdelingens sammenligningsindeks består af 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer.

I fjerde kvartal steg verdensmarkedsindekset for aktier 0,8 procent målt ved MSCI World i danske kroner. Der har været store udsving i løbet af kvartalet, hvor særligt november viste store stigninger, som dog blev udvisket af en mere tung december måned. Obligationsindekset faldt 1,2 pct. og fulgte samme tendens med en forholdsvis hård december måned. Det var atter den makroøkonomiske usikkerhed og usikkerhed om centralbankernes rentepolitik, der var udslagsgivende. Frem mod december var der opbygget en forhåbning om, at centralbankerne ville signalere, at renteforhøjelserne var ved at nå vejs ende. Men særligt Den Europæiske Centralbank, ECB, overraskede markedet ved at signalere yderligere stramninger i 2023.

De store renteforhøjelser fra centralbankerne kan på sigt betyde en afmatning i økonomierne, der bør resultere i aftagende inflationspres. Det betyder formentlig, at centralbankerne på et tidspunkt i 2023 kan stoppe renteforhøjelserne, hvilket formentlig vil sende obligationsrenterne nedad. I lyset af de relativt høje renteniveauer ser obligationer som aktivklasse mere interessante ud end på noget andet tidspunkt det seneste årti. Vi har dog fortsat en overvægt i aktier i forhold til benchmark, da vi forventer, at makroøkonomien vil kunne understøtte aktierne mere, idet vi har et forholdsvis positivt makrosyn. Ved udgangen af kvartalet var aktieeksponeringen 65 pct.

Investeringsvalg
Porteføljeafkastet i fjerde kvartal blev både skabt af investeringerne i obligationer og aktier. Obligationsafkastet var ca. 3,2 pct. og slog dermed porteføljens obligationsbenchmark, der faldt mere end 1 pct. Obligationerne bidrog med 1,3 procentpoint til afkastet, særligt understøttet af afkastet på realkreditobligationerne. Aktierne stod for den resterende del af afkastet og gav et afkast på 7,6 pct., hvilket også var højere end benchmarkafkastet for aktier. De væsentligste bidragsydere til aktieafkastet var investeringerne i Maj Invest Net Zero 2050 samt investeringer i europæiske aktieindeks via futures. Derudover bidrog investeringerne i afdelingerne Value Aktier og Emerging Markets Value positivt.

I løbet af kvartalet åbnede vi nye temaer ved at investere i kinesiske aktier, der virkede oversolgte i frygt for en langvarig covid-nedlukning. Derudover købte vi op i den danske høreapparatproducent GN Store Nord ligeledes efter tilbagefald.

Vi har været forholdsvis aktive i styringen af aktieeksponeringen. Vi har således hævet aktieeksponeringen i de perioder, hvor vi har fundet det gunstigt, og reduceret risikoen, når markedet har virket for positivt. Aktieandelen har i perioden svinget mellem 65 pct. og 75 pct. Denne taktiske styring af aktieeksponeringen har sammen med en aktiv styring af varigheden på obligationsporteføljen bidraget til det positive afkast. Vi forventer, at udsvingene i finansmarkederne vil fortsætte, og vil fortsat spejde efter muligheder for at skabe afkast via en taktisk styring af porteføljen.

Download seneste Kvartalsnyt her.