Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2021

Maj Invest Makro gav i første kvartal 2021 et afkast på 7,1 pct, mens sammenligningsindekset steg 3,8 pct. Afkastet bør som altid bedømmes over mindst tre år.

Første kvartal begyndte med indsættelsen af Joe Biden og besættelsen af Capitol Hill. Siden kom der mere ro fra den politiske front, og finansmarkederne skiftede sit politiske fokus fra ”uoverensstemmelser” til ”vedtagelsen af nye hjælpepakker”. Sideløbende kørte vaccineudrulningerne. Særligt EU havde udfordringer, men de ugentlige smittetal i USA begyndt at pege ned i februar. Det gav yderligere tiltro til det økonomiske opsving. Det overvejende investeringstema i kvartalet var ”inflation”. Rationalet var, at genåbningen af økonomierne, de oparbejdede opsparingsoverskud, hjælpepakker og infrastrukturinvesteringer vil understøtte forbruget. Det bevirkede, at cykliske aktier og valueaktier steg mere end vækstaktier i kvartalet. Den største bekymring i forbindelse med det cykliske opsving var dog, at centralbankerne på et tidspunkt kan blive nødt til at hæve renterne for at undgå en for høj inflationsrate. Det sendte den 10-årige amerikanske rente op med 0,8 procentpoint, mens den korte amerikanske rente kun steg beskedent. Den amerikanske centralbank understregede i kvartalet, at de ikke ser basis for at hæve renten inden for en overskuelig fremtid. Det skete for at mane bekymringer om en kraftigt gældsat økonomi til jorden. Rentebevægelsen havde dog en effekt på de mere rentefølsomme aktier, heriblandt teknologiaktierne.

Afdeling Makro er et balanceret produkt, der investerer i en kombination af aktier og obligationer. Det sker både via andre afdelinger i Maj Invest og udvalgte investeringer inden for udvalgte temaer. Fordelingen mellem aktier og obligationer styres aktivt og kan variere mellem 0 og 100 pct. Aktievægten var i gennemsnit 65 pct., da vi havde en ”overvægt” på aktier. Eksponeringen var dog reelt højere via brug af aktieoptioner og købte aktiefutures, så den nærmere lå i underkanten af 75 pct. ved kvartalets udgang. Aktieporteføljen havde en overvægt af valueaktier og emerging markets-aktier, da vi vurderede, at de havde det største potentiale. Derudover havde vi en eksponering mod aktieteamerne ”elektriske biler” og ”nordamerikanske gasselskaber”.

Investeringsvalg
Aktieporteføljens afkast blev i fjerde kvartal 13,6 pct, mens det globale aktieindeks MSCI World målt i danske kroner steg 9,1 pct. Afdelingens valueaktier steg 14,1 pct. og bidrog med 4,2 procentpoint af porteføljens afkast. Afdelingens investering i vækstaktier, der udgjorde knap en fjerdedel af aktieeksponeringen, bidrog med 1,3 procentpoint til afkastet. Emerging markets-aktierne i porteføljen steg 10,7 pct. Porteføljens aktietemaer og derivater bidrog samlet med 2,1 procentpoint til porteføljens afkast. Blandt aktietemaerne, så vi de største afkast i ”nordamerikanske gasselskaber”, der steg 29,5 pct., positionen i Vestjysk Bank (”special case”), der efter et overtagelsestilbud steg 3,7 pct. og ”elektriske biler”, der steg 16,5 pct. Guldmineaktierne faldt 9 pct., da realrenten steg.

Obligationsporteføljen gav et afkast på -2 pct. i første kvartal. Første kvartal var som nævnt påvirket af stigende renter i særligt USA, hvilket kostede på flere af basisobligationerne. Blandt de obligationer, der bidrog mest, var kreditobligationer som DNO ASA og Green Cube Innovation, der steg henholdsvis 11 og 13 pct.

Valueaktier udgjorde 31 pct., vækstaktier 15 pct., emerging markets 8 pct., og temaerne ca. 10 pct. I løbet af kvartalet solgte vi helt ud af ”japanske aktier” og købte ”guldmineaktier”, som aktietema. Der blev desuden taget gevinst i LG Chem (”elektriske biler”) efter en kursgevinst på 140 pct. siden købet i juni 2020. Blandt obligationsinvesteringerne har vi solgt Ford og Infinion efter kursgevinster.

Download seneste Kvartalsnyt.