Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2023

Maj Invest Makro gav i første kvartal 2023 et afkast på 4,4 pct, mens sammenligningsindekset steg 3,8 pct. Afkastet bør som altid bedømmes minimum over mindst tre år.

Afdeling Makro er et balanceret produkt, der investerer i en blanding af aktier og obligationer. Det sker både ved investering i andre afdelinger i Maj Invest og ved investering inden for udvalgte temaer. Fordelingen mellem aktier og obligationer styres aktivt og kan variere mellem 0 og 100 pct. Afdelingens sammenligningsindeks består af 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer.

I første kvartal steg verdensmarkedsindekset for aktier 6,0 pct. målt ved MSCI World i danske kroner. I januar og frem mod midten af februar steg aktierne som følge af forbedrede makroøkonomiske udsigter og en generel risikoappetit på de finansielle markeder. Hen mod slutningen af kvartalet faldt aktierne dog; ikke mindst som følge af bekymringer omkring likviditetssituationen i den amerikanske banksektor.

Obligationskurserne havde det lidt vanskeligere i begyndelsen af kvartalet, da fokus fortsat var på, at centralbankerne, herunder amerikanske Fed, havde behov for at stramme pengepolitikken yderligere i kampen mod inflationen. Men da problemerne med amerikanske Silicon Valley Bank opstod i starten af marts, vendte fokus sig mod risiko i banksystemet og deraf risiko for økonomisk afmatning. Effekten blev, at de toneangivende statsobligationsrenter faldt, og kreditspændene steg.

Investeringsvalg
Porteføljeafkastet blev både skabt af investeringerne i obligationer og aktier. Obligationsafkastet var ca. 1,7 pct., hvor investeringer i statsobligationer trak afkastet op, mens kreditobligationer trak afkastet ned. De væsentligste bidragsydere til aktieafkastet var investeringerne i Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Vækstaktier samt investeringer i europæiske aktieindeks via futurespostioner.

I løbet af kvartalet blev der åbnet nye temaer ved at investere i udvalgte olieaktier, der virkede oversolgte efter en periode med faldende tendens i olieprisen. I lyset af vores positive makrosyn vurderer vi, at disse aktier har et potentiale. Vi købte desuden op i udvalgte danske bankaktier, efter at de faldt i kølvandet på likviditetsproblemerne i den amerikanske banksektor. Endelig har vi via vores energiomstillingstema købt en position i Maj Invest Global Sundhed. I dette tema ligger i forvejen Maj Invest Net Zero 2050.

Vi har været forholdsvis aktive i styringen af aktieeksponeringen og har således hævet aktieeksponeringen i de perioder, hvor vi har fundet det gunstigt, og reduceret risikoen, hvor markedet har virket for positivt. Det samme har vi gjort med varigheden på obligationsbeholdningen. Finansmarkederne er p.t. urolige, og det taler for en aktiv styring af risiko og eksponeringer.

Download seneste Kvartalsnyt her.