Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2022

Maj Invest Makro gav i andet kvartal 2022 et afkast på -7,1 pct., mens sammenligningsindekset faldt 7,5 pct. Afkastet bør som altid bedømmes over mindst tre år.

Afdelingen er et balanceret produkt, der investerer i en blanding af aktier og obligationer – både i Maj Invests foreninger og udvalgte investeringer inden for udvalgte temaer. Fordelingen mellem aktier og obligationer styres aktivt og kan variere mellem 0 og 100 pct. Afdelingens sammenligningsindeks består af 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer. Porteføljens eksponering mod aktier har varieret i forbindelse med nogle taktiske positioner, men har i gennemsnit ligget på ca. 50 pct. Aktieporteføljen havde en overvægt af value- og emerging markets-aktier, da vi vurderede, at de havde det største potentiale. Derudover havde vi gennem hele perioden en eksponering mod en række aktietemaer, herunder ”Net Zero 2050” og ”guldmineaktier”.

I andet kvartal var udviklingen på de finansielle markeder præget af rentestigninger, høje inflationstal og frygten for en recession. Den geopolitiske risiko var fortsat til stede, men trådte lidt i baggrunden. Aktiemarkedsindekset MSCI World faldt 10,8 procent. Der har været store udsving i løbet af kvartalet. Obligationsinvestorerne havde det ligeledes svært, og benchmarkindekset endte med et fald på 4,2 pct. Både aktie- og obligationsmarkedet var præget af store udsving undervejs i kvartalet. I starten af kvartalet var fokus på, at centralbankerne skulle hæve renterne mere end forventet. Den amerikanske statsobligation steg således til 3,5 procent. Men i løbet af juni blussede en større bekymring for recession op, hvilket betød, at renten faldt til 3,0 pct.

Ved udgangen af kvartalet opfattede finansmarkederne det makroøkonomiske vækstbillede i retning af et mere afdæmpet forbrugsmønster, men med fortsat høje vare- og energipriser.

Investeringsvalg
Aktieporteføljens afkast blev i andet kvartal -11,2 pct., hvilket var lavere end MSCI World, der faldt 10,8 pct. De største vægte i porteføljen var valueaktier, vækstaktier og emerging markets-aktier. Valueaktierne faldt ca. 13 pct. og gav et negativt bidrag på 2,8 pct. Vækstaktierne faldt 14,7 pct. og gav et negativt bidrag på 1,1 pct. Endelig faldt emerging markets-aktierne 5 pct. og bidrog med -0,4 pct. Blandt aktietemaerne kostede Net Zero 2050 0,7 pct. på afkastet, guldmineaktierne kostede 0,4 pct., mens de kinesiske teknologiaktier gav et positivt bidrag på 0,1 pct. I løbet af kvartalet har vi solgt helt ud af kinesiske teknologiaktier efter en kursmæssig fremgang i kvartalet. Vi har ligeledes solgt afdelingens position i det franske forsyningsselskab EDF. Der er ikke åbnet nye temaer i afdelingen i løbet af kvartalet.

Obligationsporteføljen gav et afkast på -3,3 pct. mod sammenligningsindeksets -4,2 pct. De negative bidrag kommer fra statsobligationer, danske realkreditobligationer samt emerging markets-obligationer. Porteføljen af kreditobligationer har givet et noget mindre negativt afkast end de tre andre segmenter, hvilket primært skyldes en lavere rentefølsomhed på denne del af porteføljen.

Download seneste Kvartalsnyt her.