Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2022

Maj Invest Makro gav i første kvartal 2022 et afkast på -4,6 pct, mens sammenligningsindekset faldt 3,6 pct. Afkastet bør som altid bedømmes over mindst tre år.

Afdelingen er et balanceret produkt, der investerer i en blanding af aktier og obligationer – både i Maj Invests foreninger og udvalgte investeringer inden for udvalgte temaer. Fordelingen mellem aktier og obligationer styres aktivt og kan variere mellem 0 og 100 pct. Porteføljens eksponering mod aktier blev i januar nedvægtet fra ca. 70 pct. til ca. 50 pct., svarende til en ”neutralvægt”. Afdelingens sammenligningsindeks består af 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer. Aktieporteføljen havde en overvægt af valueaktier og emerging markets-aktier, der efter vores vurdering havde det største potentiale. Derudover havde vi gennem hele perioden en eksponering mod en række aktieteamer, herunder Net Zero 2050, guldmineaktier og kinesiske teknologiaktier.

I første kvartal var udviklingen på de finansielle markeder præget af buldrende inflation, rentestigninger og krigen i Ukraine. Aktiemarkedsindekset MSCI World faldt 3 pct., men var i forbindelse med krigen i Ukraine nede med omkring 10 pct. i løbet af kvartalet. Obligationsinvestorne havde det ligeledes svært, og benchmarket endte med et fald på 4,2 pct. Både aktie- og obligationsmarkedet var præget af store udsving undervejs i kvartalet. Udsvingene var dels skabt af den geopolitiske situation og den medfølgende energipolitiske krise, der udspringer af Europas behov for russisk gas. Derudover har den ekskalerende inflation udstillet, at centralbankerne – ikke mindste den amerikanske – må gyde olie på vandene i form af renteforhøjelser og nedtrapning af balancen. Finansmarkederne er gået fra at forvente 3-4 renteforhøjelser i løbet af 2022, således at styringsrenten i USA ville ramme 1 pct. ultimo 2022, til i skrivende stund at forvente en rente på 2,5 pct. ultimo 2022.

Investeringsvalg
Aktieporteføljens afkast blev i første kvartal -6,9 pct, hvilket var lavere end for MSCI World. De største vægte i porteføljen var valueaktier, vækstaktier og emerging markets-aktier. I løbet af kvartalet blev der skiftet ud i temaerne, da vi lukkede ”nordamerikanske gasselskaber”, ”mineselskaber og udstyrsleverandører” og ”elektriske biler”. Til gengæld investerer afdelingen nu i ”Net Zero 2050”, og der blev åbnet en lille position i russiske aktier efter tilbagefald i januar. De positive bidragsydere til afkastet i kvartalet var ”guldmineaktier”, der blev understøttet af geopolitisk risiko, og ”Net Zero 2050”, der var understøttet af interessen for mineudstyr og energiomstillingen. De ”kinesiske teknologiaktier” bidrog også, efter at vi supplerede i temaet som følge af tilbagefald. De negative bidrag kom særligt fra value-aktier og vækstaktier samt russiske aktieindeks, der dog kun udgjorde 0,5 pct. af porteføljen.

Obligationsporteføljen gav et afkast på -2,5 pct. i første kvartal mod sammenligningsindeksets fald på 4,2 pct. Obligationer havde det generelt vanskeligt, men afdelingens fokus på at reducere varigheden har hjulpet på det relative afkast i kvartalet.

Ved kvartalets afslutning var investeringerne rettet mod en overvægt af aktier gennem valueaktier. Rentefølsomheden på porteføljen var lav, og der var valgt aktietemaer, der vil blive positivt understøttet ved et kombineret vækst- og inflationscenario. Den nye investering i ”Net Zero 2050” understøtter et langsigtet syn på behovet for en energiomstilling.

Download seneste Kvartalsnyt her.