Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2020

Maj Invest Makro gav i tredje kvartal 2019 et afkast på 2,6 pct, mens sammenligningsindekset steg 1,8 pct. Afkastet bør som altid bedømmes minimum over mindst tre år.

Tredje kvartal var præget af fortsatte kursstigninger på både aktier og obligationer. Efter den meget skarpe aktiekorrektion i første kvartal indhentede de globale aktier kurstabet i løbet af andet og tredje kvartal. Det var dog ikke alle aktier, der vendte tilbage til niveauerne forud for Covid-19. Aktiemarkedet har generelt kørt i to spor, hvor selskaber med et digitalt præg blev handlet op kurs, og selskaber med restruktureringsislæt lå lavere end forud for krisen. Realøkonomien viste et tilsvarende billede. Det er særligt serviceerhvervene, der er ramt af krisen, mens fremstillingssektoren har fået genskabt aktiviteten. Det står i kontrast til tidligere.

Afdeling Makro er et balanceret produkt, der investerer i en blanding af aktier og obligationer. Det sker både ved investeringer gennem andre af foreningens afdelinge rog ved direkte investeringer inden for særlige temaer. Fordelingen mellem aktier og obligationer styres aktivt og kan variere mellem 0 og 100 pct. Vi havde gennem kvartalet en aktieandel på ca. 50 pct., hvilket svarer til neutralt niveau, som det også ses i afdelingens sammenligningsindeks. Aktierne bidrog med 0,9 procentpoint og obligationerne med 1,7 procentpoint af afdelingens samlede afkast i tredje kvartal.

Afkastet på afdelingens portefølje af aktier blev 1,6 pct, hvilket var lavere end de 3,2 pct. det globale aktieindeks steg. Value Aktier, der udgør omkring halvdelen af den samlede aktieeksponering, steg beskedent og trak ned i det samlede afkast i tredje kvartal. Afdelingens investering i Vækstaktier, der udgjorde en fjerdedel af aktieeksponeringen, steg med 4,7 pct. og bidrog med 0,7 procentpoint af afkastet. Afdelingens tema ’elektriske biler’ bidrog med 0,6 procentpoint efter en stigning på 13 pct. i kvartalet. Temaet elektriske biler har i årets første ni måneder givet et afkast på 24 pct., og mange af aktierne har været positivt påvirket af udsigten til finanspolitiske stimuli. De øvrige temaer gav beskedne bidrag.

Investeringsvalg
Obligationsporteføljen gav et afkast på 4,2 pct., hvilket var markant højere end afkastet for sammenligningsindekset på 0,2 pct. Statsobligationerne, der udgjorde den største del af porteføljen, gav et negativt afkast på 0,8 pct., og realkredit- og kreditobligationerne gav begge et positivt afkast på 0,8 pct. Den største bidragsyder på obligationssiden var afdelingens investering i SAS hybridobligationer. Denne investering bidrog med 1,6 pct. af afkastet. SAS hybridobligationen var en investering, der blev foretaget i tredje kvartal i forbindelse med luftfartsselskabets annoncering af en stor kapitalrestrukturering. Hybridobligationerne vil efter planen blive konverteret til aktier i oktober. Siden investeringen blev foretaget, er bytteforholdet på konverteringen blevet forbedret. Dette understøttede kursen på obligationerne og bidrog positivt til afkastet i porteføljen.

I tredje kvartal foretog vi et par ændringer i porteføljens sammensætning. På obligationssiden investerede vi som nævnt ovenfor i SAS hybridobligationerne, der ved kvartalets udløb udgjorde 3,6 pct. af porteføljens værdi. På aktiesiden solgte vi afdelingens portefølje af sundhedsplejeaktier, der blev købt i sommeren 2019, da aktierne var blevet ramt af frygt for at blive demokraternes store valgtema. Salget gav plads til at investere i en række amerikanske og canadiske selskaber, der er eksponeret mod naturgasforbruget i USA. Selskaberne er kendetegnet ved en positiv pengestrøm og er handlet kraftigt ned i kurs i indeværende år. På trods af store kursstigninger i temaet elektriske biler har vi fastholdt positionen.

Download seneste Kvartalsnyt.