Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2021

Maj Invest Makro gav i andet kvartal 2021 et afkast på 2,4 pct., mens sammenligningsindekset steg 3,2 pct. Afkastet for første halvår blev 9,7 pct., mens sammenligningsindekset steg 7,2 pct. i samme periode. Afkastet bør som altid bedømmes over mindst tre år.

Afdelingen Makro er et balanceret produkt, der investerer i en blanding af aktier og obligationer. Investeringer kan både ske gennem øvrige afdelinger i Maj Invest og direkte inden for udvalgte temaer. Fordelingen mellem aktier og obligationer styres aktivt og kan variere mellem 0 og 100 pct. Porteføljens eksponering mod aktier har ligget i intervallet 64 til 74 pct. igennem andet kvartal. Afdelingens sammenligningsindeks består af 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer, så porteføljen har gennem hele kvartalet haft en ”overvægt” af aktier.

Aktieporteføljen havde en overvægt af value- og emerging markets-aktier, da vi vurderede, at de havde det største potentiale. Derudover havde vi en eksponering mod aktieteamerne: 'elektriske biler', 'nordamerikanske gasselskaber' og 'guldmineaktier'.

Generelt har udviklingen på de finansielle markeder været relativ gunstig i andet kvartal. Globale aktier målt ved MSCI World-indekset er steget 6,8 pct. i danske kroner, mens de amerikanske statsobligationsrenter er faldet, og de europæiske statsrenter er steget svagt hen over kvartalet.

Den amerikanske inflation er steget markant, men indtil videre er den amerikanske centralbank af den overbevisning, at stigningen er midlertidig. Centralbanken forventer således at fortsætte sin ultralempelige pengepolitik med obligationsopkøb for 120 mia. dollar pr. måned året ud og først begynde at hæve renten mod slutningen af 2022. Finansmarkederne køber indtil videre ind i denne tese, og markederne får således det bedste af begge verdener på den korte bane: høj økonomisk vækst og ultralempelig pengepolitik fra centralbankerne. Spørgsmålet er naturligvis, om dette kan vare ved, og der er en potentiel risiko for, at den høje inflation ikke kun er midlertidig. Det vil betyde stigende renter og formentlig korrektioner på aktiemarkederne.

Investeringsvalg
Aktieporteføljens afkast blev i andet kvartal 3,5 pct., hvilket var noget lavere end aktieindekset MSCI World, der steg 6,8 pct. i kvartalet. Dog havde afdelingen en højere aktievægt end i afdelingens sammenligningsindeks gennem hele kvartalet, hvilket bidrog positivt til det samlede afkast.

Valueaktier udgjorde den største del af aktieporteføljen og havde det svært i forhold til vækstaktier i lyset af faldende renter og lidt reversering oven på et stærkt første kvartal for valuesegmentet. Det trak ned på afkastet relativt til MSCI World. Inden for aktieporteføljen var det især temaet ”Nordamerikanske gasselskaber”, som bidrog positivt med et afkast på mere end 16 pct.

Obligationsporteføljen gav et afkast på 0,6 pct. i andet kvartal, mens det obligationsindeks, der anvendes som sammenligningsindeks i flere af obligationsafdelinger, faldt 0,3 pct. Inden for obligationsporteføljen var det især investeringerne i emerging markets- og kreditobligationer, der trak afkastet op, mens afdelingens sikre statsobligationer og realkreditobligationer gav negative afkast.

Download seneste Kvartalsnyt her.