Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. september 2023

Afdelingen gav i tredje kvartal 2023 et afkast på -0,4 pct., mens sammenligningsindekset faldt 0,2 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

I porteføljer med både aktier og obligationer vil fordelingen mellem aktier og obligationer typisk have størst betydning for afkastet. Maj Invest Pension arbejder med en aktieandel på mellem 25 pct. og 49 pct. Ved indgangen til tredje kvartal var aktieandelen ca. 44 pct., hvilket afspejlede en overvægt af aktier, som vi har haft siden september 2022. I starten af august valgte vi dog at nedbringe aktieallokeringen til ”neutral”, hvilket betød, at aktievægten i porteføljen blev reduceret til ca. 37,5 pct. Årsagen til nedvægtningen af aktier skyldtes dels, at alternativafkastet på obligationer relativt til aktiers prisfastsættelse var øget betydeligt, og dels, at aktiers prisfastsættelse relativt til vores estimat for fair value var i den høje ende. Grundlæggende set er vi dog fortsat positive på udviklingen i realøkonomien og ser f.eks. ingen amerikansk recession i kikkerten.

De globale obligationsrenter steg pænt i løbet af tredje kvartal. Den 10-årige tyske statsobligationsrente steg knap 0,5 procentpoint fra under 2,4 pct. til godt 2,8 pct., mens den tilsvarende amerikanske rente steg fra 3,8 pct. til godt 4,6 pct. Renteniveauet er nu på det højeste niveau siden 2011 for de tyske og siden 2007 for de amerikanske 10-årige obligationsrenter.

Globale aktier faldt knap 4 pct. målt i dollar, men en styrket dollar relativt til danske kroner hen over kvartalet betød, at afkastet målt i danske kroner var tæt på 0 pct. Kreditspænd på virksomhedsobligationer blev indsnævret, og generelt klarede risikoaktiver sig hæderligt i lyset af de stigende statsobligationsrenter.

Investeringsvalg
Porteføljen gav et afkast på -0,4 pct. i kvartalet. Afkastet på obligationsporteføljen var ca. 0,1 pct. i kvartalet, hvilket var lidt bedre end sammenligningsindekset, der faldt ca. 0,2 pct. Aktieporteføljen gav et afkast på -0,7 pct., mens sammenligningsindekset for aktier faldt 0,4 pct.

På obligationsporteføljen var der beskedne negative afkast på stats- og realkreditobligationer, mens porteføljen af virksomhedsobligationer med et afkast på ca. 4 pct. i kvartalet trak afkastet op. Afdelingens rentefølsomhed blev øget en smule mod afslutningen på kvartalet og var ved udgangen af kvartalet ca. 6,7 år.

Periodens bedste aktie var den amerikanske papir- og papproducent Packaging Corp. of America, som steg 20 pct. Kvartalets næstbedste aktie var den amerikanske producent af biludstyr Gentex Corp., som steg 15 pct.

Kvartalets ringeste aktie var den tyske producent af jetmotorer MTU Aero Engines. Aktien faldt med 27 pct. på grund af et omfattende tilbagekaldsprogram for selskabets nyeste motorteknologi, som har behov for et tidligere eftersyn end hidtil ventet. Desuden var der negativt bidrag fra modeselskabet Kering, som faldt 14 pct., og fra den amerikanske PC-producent HP, der faldt 12 pct. i kvartalet.

Download seneste Kvartalsnyt her.