Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2023

Afdelingen gav i første kvartal 2023 et afkast på 4,2 pct., mens sammenligningsindekset steg 3,1 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

I porteføljer med både aktier og obligationer vil fordelingen mellem aktier og obligationer typisk have størst betydning på afkastet. Maj Invest Pension arbejder med en aktieandel på mellem 25 og 49 pct. Medio september 2022 blev aktieandelen i afdelingen øget til 42,5 pct. Ved indgangen til året var aktieandelen ca. 44 pct., hvilket blev fastholdt over kvartalet.

Første kvartal bød endnu en gang på pæne bevægelser på både obligations- og aktiemarkederne. Fokus i markedet fra medio januar var en lang række af stærke makroøkonomiske nøgletal fra USA og Europa, der viste et stærkt arbejdsmarked samt inflationstal og vækstindikatorer for erhvervslivet, der var højere end forventet. Konsekvensen blev, at markedet gik fra at forvente en ”blød landing” i økonomien til ”ingen landing”, dvs. fortsat høj vækst og inflation. Sidstnævnte scenario ville betyde fortsatte rentehævelser fra Federal Reserve (Fed) og Den Europæiske Centralbank (ECB). Denne optimisme omkring økonomien blev dog afløst af frygt fra den ene dag til den anden. To amerikanske banker, Silicon Valley Bank og Signature Bank, kom i problemer og blev overtaget. Europa gik heller ikke fri, da Credit Suisse blev overtaget af UBS. Det gav stor bekymring i finansmarkederne for især bankerne, mens statsobligationsrenterne faldt markant, da en recessionsbekymring pludselig skulle prises ind.

Samlet set endte kvartalet med at byde på et mindre rentefald, hvor 10-årige statsobligationsrenter faldt ca. 0,3 pct. i Europa og 0,4 pct. i USA. Aktier målt ved verdensindekset MSCI World steg 6 pct. opgjort i danske kroner, hvor teknologi og europæiske aktier trak op.

Investeringsvalg
Porteføljen gav et afkast på 4,2 pct. i kvartalet. Afkast på obligationsporteføljen var ca. 2 pct. i kvartalet, hvilket var godt 0,5 procentpoint bedre end sammenligningsindekset, der steg 1,6 pct. Aktieporteføljen gav et afkast på knap 7 pct., mens sammenligningsindekset for aktier steg 6,0 pct.

Obligationsporteføljens afkast var især trukket op af porteføljen af statsobligationer, der gav et afkast på mere end 4 pct. i kvartalet. Der var ligeledes positive bidrag fra porteføljen af danske realkreditobligationer. Afdelingens rentefølsomhed var nogenlunde uændret over kvartalet og omkring 6,5 år.

Periodens bedste aktie var amerikanske Meta Platforms, som steg 72 pct. Kvartalets næstbedste aktie var amerikanske Intel Corp., som steg 22 pct.Desuden var der et markant positivt bidrag fra Micron Technologies, som steg 18 pct. Kvartalets ringeste aktie var amerikanske Cigna Corp, der faldt 16 pct. i kvartalet. Derudover japanske Softbank Corp. og schweiziske Roche Holding negativt til kvartalets resultat efter kursfald på henholdsvis 10 og 8 pct.

I løbet af første kvartal blev amerikanske Lennar Corp. solgt helt ud af porteføljen, ligesom der er solgt helt ud af hollandske Prosus, som er hovedaktionær i den kinesiske internetvirksomhed Tencent. Der blev etablere t en ny position i amerikanske Cigna Corp., som tidligere har været i porteføljen.

Download seneste Kvartalsnyt her.