Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2022

Afdelingen gav i andet kvartal 2022 et afkast på -7,0 pct., mens sammenligningsindekset faldt 6,5 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

I porteføljer med både aktier og obligationer vil fordelingen mellem aktier og obligationer typisk have stor betydning for afkastet. Maj Invest Pension arbejder med en aktieandel mellem 25 og 49 pct. Aktieandelen var på ca. 45 pct. primo 2022, men blev reduceret i januar måned. Gennem andet kvartal har afdelingen haft en aktieeksponering på omkring 35 pct.

Andet kvartal bød i høj grad på det samme økonomiske tema, som prægede første kvartal: højere inflation og øget bekymring herom. Inflationen har gang på gang overrasket, og i mange lande er inflationen tæt på 10 pct. De højere inflationsrater fik centralbankerne til at stramme retorikken og varsle flere og større renteforhøjelser, hvilket betød rentestigninger på ca. 1 procentpoint i 10-årige danske og europæiske statsobligationsrenter og lidt mindre på amerikanske. Markedet forventer, at Federal Reserve hæver renten til mere end 3 pct. inden årets udgang.

De højere renter og høje inflationsrater kan også aflæses i forbrugertilliden rundt omkring. Mod slutningen af kvartalet begyndte markedet at indprise en vis sandsynlighed for recession, hvilket sendte aktiekurserne og statsobligationsrenterne ned fra topniveauerne medio juni.

Investeringsvalg
Porteføljens afkast på -7,0 pct. i kvartalet var baseret på, at obligationsporteføljen gav et afkast på -4 pct. i kvartalet, hvilket var på niveau med sammenligningsindekset for obligationer, der faldt 4,2 pct. Aktieporteføljen gav et afkast på -13 pct., hvilket var 2 procentpoint lavere end sammenligningsindekset for aktier.

Obligationsporteføljens afkast var især trukket ned af de stigende obligationsrenter. De laveste afkast havde vi i porteføljen af stats-, realkredit- og emerging markets-obligationer, som dog til dels blev modvirket af en position i rentefutures mod stigende statsobligationsrenter.

Kvartalets bedste aktie var det amerikanske bilforsikringsselskab Progressive Corp., som steg over 8 pct., mens periodens næstbedste aktie var det hollandske holdingselskab Prosus, der steg over 28 pct. Kvartalets ringest performende aktie var japanske Tokyo Electron, der faldt med over 33 pct. Derudover bidrog amerikanske META Platforms og eBay negativt til kvartalets resultat med fald på over 20 pct.

I løbet af andet kvartal er der foretaget forskellige omlægninger. Den hollandsk baserede chipproducent NXP Semiconductors er solgt helt ud, ligesom der er solgt helt ud af den kinesiske internetgigant Alibaba Group. Provenuet fra de to positioner er anvendt til at etablere en ny position i den amerikanske producent af hukommelseschips Micron Technologies. Derudover er der etableret en ny position i japanske Shimano, der er verdensførende inden for udstyr til cykler.

Download seneste Kvartalsnyt her.