Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2021

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2021 et afkast på 5,6 pct., mens sammenligningsindekset steg 3,2 pct. For 2021 som helhed gav afdelingen et afkast på 12,3 pct., mens sammenligningsindekset steg 8,6 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

Fjerde kvartal bød på stigende aktiekurser og en blandet udvikling på obligationsmarkederne, hvor de kortere obligationsrenter steg, mens de lange obligationsrenter faldt en smule.

De stigende kortere obligationsrenter var i høj grad drevet af, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, varslede, at de relativt hurtigt vil aftrappe de månedlige obligationsopkøb, og formentlig vil de være færdige med støtteopkøb i løbet af første kvartal 2022. Markedet forventer ved årsskiftet, at Fed vil hæve den amerikanske rente tre gange i 2022 og igen tre gange i 2023. Centralbanken reagerer på, at den amerikanske inflation siden forsommeren har været over 5 pct. På trods af udmeldingen fra centralbanken er den 10-årige amerikanske statsobligationsrente fortsat omkring 1,5 pct., hvilket fortsat synes lavt i lyset af inflationen.

Generelt var stemningen på aktiemarkederne positiv, dog med lidt uro i slutningen af november i kølvandet på Omikron-varianten. De globale aktiemarkeder steg 10 pct. i kvartalet opgjort i danske kroner, og dermed blev 2021 et meget stærkt aktieår med afkast på 31 pct. målt ved MSCI World omregnet til danske kroner. Afdelingen har gennem hele året haft en højere aktievægt end sammenligningsindekset, hvilket har været positivt for afkastet.

Investeringsvalg
Afdelingens obligationsportefølje gav et afkast på 1,2 pct. i kvartalet, hvilket var noget højere end sammenligningsindekset for obligationer, der faldt 0,4 pct. Aktieproteføljen gav et afkast på knap 12 pct., hvilket var bedre end sammenligningsindekset for aktier.

Obligationsporteføljens afkast var bredt fordelt på både statsobligationer, realkreditobligationer samt kredit- og emerging markets-obligationer, der alle gav et afkast i størrelsesordenen 0,7-1,6 pct.

Periodens tre bedste aktier var det amerikanske jernbaneselskab Union Pacific (+32 pct. i fjerde kvartal), det amerikanske sundhedsforsikringselskab United Health Group (+31 pct.), og den amerikanske byggemarkedskæde Lowe's Co’s (+30 pct.). Kvartalets ringeste aktie var det japanske jernbaneselskab Central Japan Railway Co. (-15 pct.), der faldt som følge af fornyet frygt for konsekvenserne af Omikron-varianten og en udskydelse af landets genåbning. Den amerikanske halvlederproducent Intel Corp. og den kinesiske internetgigant Alibaba Group bidrog også negativt.

I fjerde kvartal blev der solgt helt ud af krydstogtsselskabet Carnival Corp. Provenuet er brugt til at etablere en ny position i den kinesiske internetgigant Alibaba Group, som var faldet i kølvandet på øget regulatorisk fokus fra den kinesiske regering. Derudover er der også etableret en ny position i den amerikanske producent af udstyr til halvlederindustrien KLA Corp.

Download seneste Kvartalsnyt her.