Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2021

Afdelingen gav i andet kvartal 2021 et afkast på 0,9 pct., mens sammenligningsindekset steg 2,2 pct. Afkastet for første halvår blev 6,0 pct., mens sammenligningsindekset steg 4,5 pct. i samme periode. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

I takt med at vaccineudrulningen tager fart i mange lande, er Covid-19 trådt lidt i baggrunden på de finansielle markeder. Her har fokus især været på genåbningen og på stigende inflation. Den amerikanske inflation nåede i maj måned op på 5,0 pct., hvilket er markant højere end centralbankens målsætning om en inflation på 2 pct.

Der er en række midlertidige faktorer, der er med til at trække inflationen op, men det helt store spørgsmål er, om den højere inflation er midlertidig, eller om der er strukturelle faktorer, der taler for, at perioden med lav inflation siden årtusindeskiftet er ved at lakke mod enden. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, mener, at stigningen i inflationen er midlertidig, og finansmarkederne ser indtil videre ud til at give dem ret. I hvert fald er den 10-årige amerikanske statsobligationsrente faldet fra omkring 1,75 pct. til 1,5 pct. på trods af den markante stigning i inflationen. På kort sigt vil markedet formentlig fastholde troen på, at stigningen er midlertidig. På den lidt længere bane er det en potentiel risiko for både aktier og obligationer.

I porteføljer med både aktier og obligationer vil fordelingen mellem aktier og obligationer typisk have stor betydning for afkastet. Maj Invest Pension arbejder med en aktieandel mellem 25 og 49 pct. Aktieandelen har været omkring 44-45 pct. i kvartalet.

Investeringsvalg
Porteføljens afkast på 0,9 pct. i kvartalet var resultat af et afkast på 0,6 pct. i obligationsporteføljen og 1,6 pct. i aktieporteføljen. Dermed klarede obligationsporteføljen sig bedre end det sammenligningsindeks, der anvendes for flere af obligationsafdelingerne. Det faldt 0,3 pct. Aktieporteføljen klarede sig derimod ringere end aktieindekset MSCI World, der omregnet til danske kroner steg 6,8 pct.

Obligationsporteføljens afkast blev især trukket op af porteføljens emerging markets-obligationer, der gav et afkast på 4,4 pct., mens stigende danske realkreditrenter førte til, at afdelingens realkreditobligationer trak mest ned i obligationsafkastet.

Periodens bedste aktie var den amerikanske onlinemarkedsplads eBay Inc., der steg 21 pct. i kølvandet på nye tiltag for at øge trafikken på selskabets platform. Periodens næstbedste aktie var den amerikanske social media-gigant Facebook Inc., der steg med 17 pct. i forlængelse af stærke regnskabstal, der viste fortsat høj vækst. Slutteligt tjente afdelingen godt på det amerikanske kreditkortfirma American Express Co., der steg med 16 pct. Kvartalets ringeste aktie var den amerikanske halvlederproducent Intel Corp., der faldt 13 pct. som følge af profittagning efter pæne stigninger i begyndelsen af året. Kvartalets næstringeste aktie var det canadiske jernbaneselskab Canadian National Railway Co., der faldt 9 pct. i forbindelse med selskabets overtagelsesforsøg af konkurrenten Kansas City Southern.

Download seneste Kvartalsnyt her.