Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2022

Afdelingen gav i første kvartal 2022 et afkast på -4,6 pct., mens sammenligningsindekset faldt 3,8 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

I porteføljer med både aktier og obligationer vil fordelingen mellem aktier og obligationer typisk have stor betydning for afkastet. Maj Invest Pension arbejder med en aktieandel mellem 25 og 49 pct. Aktieandelen var på ca. 45 pct. i starten af kvartalet, men medio januar reducerede vi aktieandelen til ca. 36 pct., hvilket også var vægten ultimo første kvartal.

Første kvartal bød på markant stigende renter og faldende aktiekurser. Undervejs i kvartalet, da Rusland invaderede Ukraine, så vi dog markant faldende aktiekur-ser og faldende statsobligationsrenter. I løbet af marts indhentede aktierne en del af det tabte, mens statsobligationsrenterne steg til de højeste niveauer siden 2018. Europæiske aktier lå dog fortsat et stykke under niveauet fra før invasionen, mens amerikanske aktier generelt er tæt på niveauerne fra før invasionen.

De stigende obligationsrenter var i høj grad drevet af, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, næsten direkte sagde, at de var blevet bekymrede for inflationen og for at ’komme bagefter’ med at hæve renten. Markedet forventer nu, at Federal Reserve har hævet renten til 2,5 pct. ultimo 2022. For tre måneder siden var forventningen, at renten ville blive hævet til 1 pct. ultimo 2022.

Investeringsvalg
Porteføljens afkast på -4,6 pct. i kvartalet var baseret på, at obligationsporteføljen gav et afkast på -2,8 pct., hvilket var noget højere end sammenligningsindekset for obligationer, der faldt 4,2 pct. Aktier gav et afkast på -6,7 pct., hvilket var 3,7 procentpoint lavere end sammenligningsindekset for aktier.

Obligationsporteføljens afkast blev især trukket ned af de stigende obligationsrenter. De laveste afkast havde vi i porteføljen af realkredit- og emerging markets-obligationer, som dog til dels blev modvirket af en position i rentefutures mod stigende statsobligationsrenter.

Periodens bedste aktie var den amerikanske emballageproducent Packing Corp. of America, der steg med over 17 pct. i perioden, hvilket stort set var det samme afkast, som kvartalets næstbedste investering, det amerikanske kreditkortfirma American Express, leverede i årets første tre måneder. Kvartalets ringest performende aktie var den amerikanske gigant inden for sociale medier Meta Platforms, der faldt med ca. 32 pct. Derudover bidrog både det amerikanske byggefirma Lennar Corp og den amerikanske producent af maskiner til halvlederindustrien LAM Research negativt til kvartalsresultatet. I løbet af første kvartal er der foretaget en enkelt omlægning. Central Japan Railways blev solgt ud af porteføljen til fordel for en investering i det japanske investeringsselskab Softbank Corp. Derudover er der etableret en ny position i Teradyne, som tester udstyr og maskiner for halvlederindustrien.

Download seneste Kvartalsnyt her.