Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2021

Afdelingen gav i første kvartal 2021 et afkast på 5,0 pct., mens sammenligningsindekset steg 2,2 pct. Afdelingens afkast bør dog som altid ses over minimum tre år.

På trods af, at året begyndte med politisk uro i forbindelse med Biden’s indsættelse som præsident, så har kvartalet været altovervejende positivt på de finansielle markeder. Kombinationen af nye finanspolitiske lempelser fra USA, centralbanker med fortsat ekstrem lempelig pengepolitik og positive realøkonomiske nøgletal betød et kvartal med flotte aktieafkast og stigende obligationsrenter.

Globale aktier steg med mere end 9 pct. i kvartalet, og på obligationsmarkederne så vi en pæn stigning i den 10-årige amerikanske statsobligationsrente. Den steg 0,8 procentpoint til 1,7 pct. i rente. De tilsvarende tyske og danske statsobligationsrenter steg lidt mindre i kvartalet til hhv. ca. -0,3 pct. og ca. 0,0 pct.

I porteføljer med både aktier og obligationer vil fordelingen mellem aktier og obligationer typisk have stor betydning for afkastet. Maj Invest Pension arbejder med en aktieandel mellem 25 og 49 pct. Ved indgangen til 2021 udgjorde aktier 44 pct. af porteføljen og ved indgangen til fjerde kvartal var aktieandelen knap 45 pct.

Investeringsvalg
Porteføljens afkast i første kvartal var hovedsageligt drevet af en høj vægt af aktier og et afkast på aktierne i porteføljen på 14 pct. Dette var 5 procentpoint højere end verdensindekset MSCI World, der gav steg 9 pct. i kvartalet målt i kroner. Obligationsporteføljen gav et afkast på -1,5 pct. i kvartalet, hvilket var på niveau med sammenligningsindekset for afdeling Globale Obligationer.

Obligationsporteføljens afkast var især trukket op af porteføljens virksomhedsobligationer, der gav et afkast på 3,5 pct. og trukket ned af stigende amerikanske statsobligationsrenter samt et negativt afkast på 2,5 pct. i porteføljen af danske realkreditobligationer.

Periodens bedste aktier var den amerikanske bilproducent General Motors, der steg 44 pct., den amerikanske producent af halvledere, Intel Corp., der steg 34 pct. og den amerikanske retailer Tractor Supply Company, der steg 31 pct. Kvartalets ringeste aktier var den canadiske operatør af convenience stores Alimentation Couche-Tard, der faldt 11 pct., og den tyske producent af flymotorer MTU Aero Engines, der faldt 6 pct. I løbet af kvartalet blev der foretaget en række omlægninger. Alimentation Couche-Tard blev solgt helt ud til fordel for en investering i det schweiziske medicinalselskab Roche. Derudover blev positionen i Goldman Sachs afhændet til fordel for en ny position i byggefirmaet Lennar Corp. Desuden blev der etableret en ny position i Facebook, og rekrutteringsfirmaet Robert Half International blev frasolgt.

Download seneste Kvartalsnyt.