Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. marts 2024

Afdelingen gav i første kvartal 2024 et afkast på 5,8 pct., mens sammenligningsindekset steg 3,8 pct. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

I porteføljer med både aktier og obligationer vil fordelingen mellem aktier og obligationer typisk have størst betydning på afkastet. Maj Invest Pension arbejder med en aktieandel mellem 25 og 49 pct. Ved indgangen til første kvartal var aktieandelen 37,5 pct., svarende til en ”neutral” allokering mellem aktier og obligationer.

Ved indgangen til 2024 var obligationsrenterne relativt lave, drevet af markante forventninger om rentesænkninger fra centralbankerne i de store økonomier. Markedet forventede 6-7 lempelser á 0,25 procentpoint i 2024 for både Fed og ECB. Disse forventninger blev dog løbende udfordret ved stærkere end forventede økonomiske nøgletal og et fortsat stærkt arbejdsmarked, der fik obligationsrenterne til at stige moderat. Hen over kvartalet steg den 10-årige amerikanske statsobligationsrente fra 3,9 pct. til 4,2 pct., mens den tilsvarende tyske statsobligationsrente steg fra 2,0 pct. til 2,3 pct. Ved udgangen af kvartalet forventede markedet knap 2-3 rentesænkninger á 0,25 procentpoint fra Fed i løbet af 2024 og 3-4 sænkninger fra ECB. Det er umiddelbart i tråd med centralbankernes egne udmeldinger.

Aktiemarkedet viste nærmest konstant fremgang hen over kvartalet på trods af de stigende obligationsrenter. I første halvdel af kvartalet var stigningerne i de globale aktieindeks primært drevet af de største teknologiaktier med fokus på kunstig intelligens. Undervejs i kvartalet gav fremgang i forbrugerefterspørgslen, især i USA, et positivt momentum til markedet og mildnede frygten for en recession. Denne udvikling bidrog til en stabilisering af aktiemarkedet, og hen imod slutningen af kvartalet blev opsvinget spredt til andre og mere cykliske sektorer. Samlet set steg verdensindekset knap 10 pct. i kvartalet.

Som konsekvens af de store aktiekursstigninger var porteføljens aktieandel knap 40 pct. ved udgangen af kvartalet.

Investeringsvalg
Porteføljen gav et afkast på 5,6 pct. i kvartalet, som primært kom fra porteføljens aktier, der gav et afkast på 13,8 pct., hvilket var markant mere end verdensindekset. Porteføljens obligationer gav et afkast på 0,4 pct., hvilket var lidt højere end sammenligningsindekset for obligationer, der faldt 0,2 pct.

På obligationsporteføljen kom den største del af afkastet fra virksomhedsobligationer, der gav knap 3 pct. i afkast, og fra emerging markets-obligationer, der gav et afkast på 1,2 pct. De mere sikre dele af porteføljen gav samlet et nul-afkast som følge af de stigende statsobligationsrenter.

Kvartalets bedste aktie var den amerikanske producent af hukommelseschips Micron Technology, som steg over 41 pct. i kølvandet på fortsat stærk global efterspørgsel. Kvartalets næstbedste aktie var den amerikanske sociale medieplatform Meta Platforms, som steg over 40 pct. i perioden som følge af endnu et stærkt kvartalsregnskab og selskabets førende rolle inden for kunstig intelligens. Desuden var der et markant positivt bidrag fra det japanske holdingselskab SoftBank Group, som steg med 36 pct.

Kvartalets ringeste aktie var den schweiziske medicinalgigant Roche Holding AG. Aktien faldt næsten 8 pct. som følge af fortsat skuffende nyheder fra selskabets pipeline og manglende vækstudsigter på den korte bane. Desuden var der negativt bidrag fra underholdningsselskabet Sony Group og det franske modeselskab Kering, som begge faldt med over 7 pct. i perioden.

Download seneste Kvartalsnyt her.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.