Kvartalsnyt - 4. kvartal 2017

31. december 2017

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2017 et afkast på 1,9 pct. Afkastet er tilfredsstillende. Afdelingen har ikke et sammenligningsindeks, men afdelingerne i den sammenlignelige Morningstar Kategori™ gav et gennemsnitligt afkast på 1,3 pct. i kvartalet. Afdelingens afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Vi har også gennem fjerde kvartal fastholdt en aktieandel på ca. 37 pct. Det er nogenlunde midt i intervallet på 25-49 pct. aktier, som er afdelingens rammer, og svarer til en neutral eksponering mod aktier. Det var i første kvartal 2017, at afdelingen for første gang i mange år gik fra en overvægt af aktier til en neutral vægtning. Indtil videre er det generelle aktiemarked fortsat med at stige. Man kan derfor konkludere, at det var for tidligt at nedbringe aktieandelen. De fleste finansielle aktiver er dog ret dyrt prissat. Derfor er det stadig vores vurdering, at det er relevant at have en neutral eksponering mod aktier.

Aktiemarkederne fortsatte i fjerde kvartal den positive udvikling som følge af gode regnskaber og nøgletal fra især USA. Dertil bidrog forventningen om vedtagelsen af Trumps skattereform også mærkbart til den positive stemning på de globale aktiemarkeder. Kvartalets bedste aktiemarked var atter det japanske, der steg med over 6 pct. målt i danske kroner. Derudover nød investorer godt af stigningerne i USA, hvor aktierne var oppe med godt 5 pct. målt i kroner. Europa haltede atter efter med et fladt marked, idet afkastet endte med blot 0,5 pct. for kvartalet. Også emerging markets-aktierne nød godt af den positive stemning, og med et samlet afkast på over 5 pct. i danske kroner.

Samlet set skete der ikke voldsomt meget på obligationsmarkederne i fjerde kvartal. De korte amerikanske renter steg noget, hvilket afspejler forventninger om yderligere renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank. Bortset herfra er mange renter meget tæt på niveauet primo kvartalet. Udvalgte kreditspænd er kørt noget ud, men det ændrer ikke på billedet af et obligationsmarked, hvor der er langt mellem de attraktive investeringer og det løbende afkast ikke er højt nok til, at man har lyst til at tage for meget risiko.

Investeringsvalg
I obligationsporteføljen gav de risikable statsobligationer et afkast på -0,6 pct. Realkreditobligationerne gav et afkast på 0,2 pct., mens kreditobligationerne og de sikre statsobligationer gav et afkast på henholdsvis 0,2 og -1,6 pct.

Blandt de risikable statsobligationer var det især Mexico, der trak ned som følge af et betydeligt fald i den mexicanske peso. Derudover var faldet i særligt svenske og norske kroner den primære årsag til det negative afkast i porteføljen af sikre statsobligationer.

Afdelingens bedste aktier i kvartalet var den amerikanske dialyseserviceudbyder Davita, der steg med 20 pct. målt i danske kroner. Derudover nød afdelingen godt af stigninger i det amerikanske jernbaneselskab Union Pacific Corp., samt den britiske kioskkæde WHSmith, der begge steg 14-15 pct. målt i lokal valuta.

Blandt de investeringer, der bidrog negativt, kan man entydigt pege på afdelingens position i den britiske tøjkæde Next Plc., som faldt med 13 pct. Derudover var der negativt bidrag fra det britiske industriselskab Meggitt Plc., der faldt med 8 pct. oven på et mindre godt regnskab.

Download seneste Kvartalsnyt.