Klik her for at printe

Kvartalsnyt

31. december 2021

Afdelingen gav i fjerde kvartal 2021 et afkast på 11,4 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 9,9 pct. For 2021 som helhed gav afdelingen et afkast på 32,7 pct., mens sammenligningsindekset steg 31,0 pct. Afdelingernes afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Maj Invest Value Aktier SRI+ er et tilbud til investorer, der ikke ønsker at investere i udvalgte sektorer. Afdelingen arbejder på samme måde som afdeling Value Aktier og har samme etiske screening som afdeling Value Aktier og de øvrige afdelinger i Maj Invest.

Screeningsprocessen er dog udvidet for SRI+. Er der selskaber i valueporteføljen der producere eller distribuere fossile brændstoffer, vælges de fra. På samme måde vælges eventuelle selskaber eksponeret mod våbenproduktion, tobaksproduktion, distribution af tobak, voksenunderholdning og gambling fra. For de tre sidste områder accepteres det, at de udgør op til fem procent af omsætningen i et selskab. Definitionerne af områderne følger konsulenthuset Sustainalytics.

Afdelingen kan således have positioner, som ikke indgår i afdeling Value Aktier, ligesom der kan være positioner i Value Aktier som ikke indgår i porteføljen i Value Aktier SRI+. Der vil dog altid være en et betydeligt antal positioner, som går igen i begge porteføljer.

Den generelle markedsudvikling er beskrevet på forrige side under afdeling Value Aktier.

Investeringsvalg
Perioden bedste aktie var Tokyo Electron. Aktien steg 32 pct. og bidrog med 1,4 procentpoint til afdelingens samlede afkast i kvartalet. Næstbedste investering var Lowe's, der steg 30 pct. i kvartalet og bidrog med 1,0 procentpoint til det samlede afkast. Derudover bidrog Lam Research, UnitedHealth Group og Lennar Corp alle med mere end et halvt procentpoint til det afkastet i fjerde kvartal efter kursstigninger mellem 26 og 31 pct.

Afdelingen var ikke investeret i Apple, hvilket trak ned i den relative performance. Blandt afdelingens investeringer var Central Japan Railway Co. ringest med et afkastbidrag til den samlede portefølje på -0,7 pct. efter et kursfald på 15 pct. Afdelingens investeringer i Alibaba, Intel Corp. og Ebay bidrog ligeledes negativt til porteføljens samlede afkast med mellem 0,4 og 0,6 procentpoint.

Nippon Telegraph & Telephone og Carnival Corp. blev solgt ud af porteføljen i fjerde kvartal, mens Alibaba Group og KLA Corp. var nye i porteføljen.

Download seneste Kvartalsnyt her.