Klik her for at printe

Kvartalsnyt

30. juni 2021

Afdelingen gav i andet kvartal 2021 et afkast på 2,5 pct., mens sammenligningsindekset MSCI World omregnet til danske kroner steg 6,8 pct. Afkastet for første halvår blev 17,6 pct., mens sammenligningsindekset steg 16,5 pct. i samme periode. Afdelingernes afkast bør som altid ses over minimum tre år.

Maj Invest Value Aktier SRI+ er et tilbud til investorer, der ikke ønsker at investere i udvalgte sektorer. Afdelingen arbejder på samme måde som afdeling Value Aktier og har samme etiske screening som afdeling Value Aktier og de øvrige afdelinger i Maj Invest.

Screeningsprocessen er dog udvidet for SRI+. Er der selskaber i valueporteføljen inden for fossile brændstoffer, vælges de fra. På samme måde vælges eventuelle selskaber eksponeret mod våbenproduktion, tobak, voksenunderholdning og gambling fra. Definitionerne af områderne følger konsulenthuset Sustainalytics.

Den generelle markedsudvikling er beskrevet på forrige side under afdeling Value Aktier.

Investeringsvalg
Periodens bedste aktie var danske Pandora, der steg 25 pct. i kvartalet. Den amerikanske onlinemarkedsplads eBay Inc. steg 21 pct. i kølvandet på nye tiltag for at øge trafikken på selskabets platform og var periodens næstbedste aktie. Tredjebedst målt på kursstigning var den amerikanske social media-gigant Facebook Inc., der steg med 17 pct. i forlængelse af stærke regnskabstal, der viste fortsat høj vækst. Med en lidt højere vægt i porteføljen end Facebook Inc. bidrog det amerikanske kreditkort firma American Express Co. tredjemest til det samlede afkast med en stigning på 16 pct.

Kvartalets ringeste aktie var den amerikanske halvlederproducent Intel Corp., der faldt 13 pct. som følge af profittagning efter pæne stigninger i begyndelsen af året. Kvartalets næstringeste aktier var Sony Group og Gentex Corp., der begge faldt 8 pct. i løbet af kvartalet.

I løbet af andet kvartal er der foretaget en række omlægninger og rebalanceringer. Det engelske selskab Next Plc. blev solgt helt ud efter pæne kursstigninger. Provenuet blev blandt andet investeret i den amerikanske online markedsplads eBay Inc.

Download seneste Kvartalsnyt her.