Klik her for at printe

Opsparingsprofil 1

Maj Invest Opsparingsmodel 1Frie midler

Opsparingsprofil 1 betyder, at investor bør have mellem 0 og 10 procent af opsparingen i aktier og omvendt mellem 90 og 100 procent i obligationer.

Når du investerer frie midler kan du vælge mellem de udbyttebetalende aktie- og obligationsafdelinger fra Maj Invest. Størstedelen af opsparingen placeres i de globale afdelinger Vækstaktier, Value Aktier, Globale Obligationer og Grønne Obligationer. Suppler eventuelt med en eller flere af de øvrige afdelinger.

Aktieafdelinger Obligationsafdelinger
Aktieandel omkring 5 pct. Obligationsandel omkring 95 pct.
Danske Aktier
Afdelingen investerer i danske aktier. Strategien er langsigtet, og der lægges stor vægt på et godt kendskab til det enkelte selskab og dets ledelse.
Danske Obligationer
Afdelingen investerer hovedsageligt i obligationer, der er udstedt i danske kroner. Valutarisikoen er derfor meget begrænset.
Vækstaktier
Afdelingen investerer i 40-60 store danske og udenlandske virksomheder. Aktierne i afdelingen er bredt fordelt på sektorer og regioner.
Globale Obligationer
Afdelingen kan investere i alle obligationstyper fra hele verden og uanset kreditvurdering. Kreditobligationer udgør op til 35 pct. af formuen.
Value Aktier
Afdelingerne arbejder efter den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt kan betale sig at investere i undervurderede selskaber.
Grønne Obligationer
Med en investering i Maj Invest Grønne Obligationer er du med til at finansiere en lang række grønne projekter. Samtidig kan du som investor forvente et afkast.
Globale Aktier non fossil
Afdelingen er et tilbud til investorer, der ikke ønsker at investere i udvalgte sektorer. Afdelingen har samme etiske screening som de øvrige afdelinger, men screeningsprocessen er udvidet med fravalg af visse sektorer.
High Income Obligationer
Afdelingen investerer primært i højtforrentede globale stats- og virksomhedsobligationer med høj risiko. Afdelingen bør højst udgøre en mindre del af den samlede obligationsportefølje.
Emerging Markets Value
Afdelingen investerer i aktier med fokus på vækstmulighederne i en række af verdens økonomier, der er på vej frem.
 
Planet & People
Afdelingen investerer inden for sundhed i bred forstand, dvs. miljø- og klimaområdet samt medicinalindustrien, medikoteknik, biotek og sundhedsydelser.
 
Net Zero 2050
Afdelingen investerer i hele værdikæden bag den grønne omstilling fra råstoffer og energiforsyning til industriselskaber.
 

Ved mindre investeringsbeløb er det ikke hensigtsmæssigt at investere i mange afdelinger, hvis din bank opkræver minimumskurtage.

Vær også opmærksom på skatteregler og afsnittet gode råd før du investerer.