Klik her for at printe

Forventede udbytter for 2020 - opdateret

12. jan. 2021

Meddelelse om forventede udbytter for 2020

I forlængelse af meddelelse om forventede udbytter for 2020 af den 30. november 2020 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger og andelsklasser offentliggøres hermed et opdateret estimat.

Beregningerne er baseret på data pr. ultimo december 2020. Udbyttet er opgjort i kr. pr. andel à nominelt 100 kr. Venligst bemærk, at de endelige udbytter kan afvige væsentligt fra de forventede udbytter, som fremgår af tabellen nedenfor.

De endelige og reviderede udbytter offentliggøres i januar 2021 i en separat meddelelse, hvor også den endelige dato for aconto-udbetaling af udbytterne for 2020 fremgår.

Foreløbig tidsplan for aconto-udbetaling af udbytte for 2020:
- 21. januar 2021: Aconto-dag og sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte for 2020
- 22. januar 2021: Udbyttet fragår, og Investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2020
- 26. januar 2021: Udbyttet er til disposition på investors konto

 

Afdeling

ISIN

Forventet udbytte for 2020
i kr. pr. andel

Danske Aktier

DK0060005171

2,10

Vækstaktier

DK0060005254

8,20

Value Aktier

DK0060005338

0,00

Value Aktier SRI+

DK0061074432

0,00

Emerging Markets

DK0060522316

0,00

Global Sundhed

DK0060157196

36,60

Danske Obligationer

DK0060005098

1,80

Globale Obligationer

DK0060004950

3,50

Grønne Obligationer

DK0061281060

0,40

High Income Obligationer

DK0060642809

4,90

Pension

DK0060004877

0,60

 

For oplysning om de foreløbige udbytter for foreningens unoterede andelsklasser henvises til majinvest.dk.

Bemærk, at foreningen tilbyder automatisk geninvestering af udbytter. Investorer, der ønsker at gøre brug af dette, skal i god tid forud for udbyttebetalingen rette henvendelse til eget pengeinstitut herom. Læs mere om muligheden for automatisk geninvestering på foreningens hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest
v/Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S