Klik her for at printe

Høje udbytter og automatisk geninvestering

8. dec. 2021

Et foreløbigt overslag over udbytterne for 2021 viser, at udbytterne generelt er høje.

Vær opmærksom på negative renter
Når udbytterne udbetales, falder kursen på investeringsbeviserne tilsvarende. Som investor betyder det, at en væsentlig del af kursværdien udbetales kontant som udbytte for flere afdelinger i Maj Invest.

For mange investorer vil det derfor være en fordel at gøre brug af foreningens tilbud om automatisk geninvestering. Med automatisk geninvestering udbetales udbyttet som nye investeringsbeviser i stedet for som kontanter. På den måde undgår man efterfølgende udgifter til geninvestering af den del af udbyttet, som man ikke ønsker at bruge.

Hvad hvis jeg skal bruge noget af udbyttet kontant?
Skal du kun bruge en del af dit udbytte og geninvestere resten, vil det ofte være fordelagtigt at tilmelde sig automatisk geninvestering af udbytte. Så kan du sælge et antal investeringsbeviser den dag, det passer dig at få ”udbytte”. På den måde bestemmer du selv dit "udbytte".

Læs mere om fordelene ved automatisk geninvestering her.

Hvordan gør jeg?
Hvis du ønsker at gøre brug af automatisk geninvestering, skal du rette henvendelse til egen bank. Du kan evt. gøre brug af denne blanket, som skal afleveres i din egen bank i god tid før udbetalingen af udbytter.

Hvor store bliver udbytterne?
Nedenfor er angivet de forventede udbytter for 2021 for børsnoterede afdelinger og andelsklasser. Beregningerne er baseret på data pr. 22. november 2021. Bemærk venligst, at de endelige og reviderede udbytter kan afvige væsentligt fra de forventede udbytter, som fremgår af tabellen nedenfor. De endelige udbytter og adato for udbetaling offentliggøres senest i januar 2022.

Afdeling ISIN Forventet udbytte
for 2021 i kr. pr. andel
Danske Aktier DK0060005171 28,80
Vækstaktier DK0060005254 17,10
Value Aktier DK0060005338 15,20
Value Aktier SRI+ DK0061074432 9,90
Emerging Markets Value DK0060522316 3,50
Global Sundhed DK0060157196 18,50
Danske Obligationer DK0060005098 0,70
Globale Obligationer DK0060004950 0,80
Grønne Obligationer DK0061281060 1,20
High Income Obligationer DK0060642809 2,30
Pension DK0060004877 7,80