Klik her for at printe

Meddelelse om reviderede udbytter for 2020 - for unoterede andelsklasser

21. jan. 2021

Meddelelse om reviderede udbytter for 2020

I forlængelse af meddelelse om forventede udbytter for 2020 af den 12. januar 2021 for Investeringsforeningen Maj Invests unoterede andelsklasser offentliggøres hermed de endelige og reviderede udbytter.

Udbyttet er opgjort i kr. pr. andel à nominelt 100 kr.

Tidsplan for aconto-udbetaling af udbytte for 2020:

- 21. januar 2021: Aconto-dag og sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte for 2020
- 22. januar 2021: Udbyttet fragår, og Investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2020
- 26. januar 2021: Udbyttet er til disposition på investors konto

 

Afdeling

ISIN

Revideret udbytte for 2020
i kr. pr. andel

Danske Aktier W

DK0060825487

2,90

Vækstaktier W

DK0060825560

8,90

Value Aktier W

DK0060825644

0,00

Value Aktier SRI+ W

DK0061074515

0,00

Emerging Markets W

DK0060825990

0,00

Global Sundhed W

DK0060825800

37,60

Grønne Obligationer W

DK0061281144

0,50

 

For oplysning om de foreløbige udbytter for foreningens noterede afdelinger og andelsklasser henvises til majinvest.dk.

Bemærk, at foreningen tilbyder automatisk geninvestering af udbytter.

 

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest
v/Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S