Klik her for at printe

Meddelelse om reviderede udbytter for 2020

21. jan. 2021

Meddelelse om reviderede udbytter for 2020

I forlængelse af meddelelse om forventede udbytter for 2020 af den 12. januar 2021 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende afdelinger og andelsklasser offentliggøres hermed de endelige og reviderede udbytter.

Udbyttet er opgjort i kr. pr. andel à nominelt 100 kr.

Foreløbig tidsplan for aconto-udbetaling af udbytte for 2020:
- 21. januar 2021: Aconto-dag og sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte for 2020
- 22. januar 2021: Udbyttet fragår, og Investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2020
- 26. januar 2021: Udbyttet er til disposition på investors konto

 

Afdeling

ISIN

Revideret udbytte for 2020
i kr. pr. andel

Danske Aktier

DK0060005171

2,10

Vækstaktier

DK0060005254

8,20

Value Aktier

DK0060005338

0,00

Value Aktier SRI+

DK0061074432

0,00

Emerging Markets

DK0060522316

0,00

Global Sundhed

DK0060157196

36,60

Danske Obligationer

DK0060005098

1,80

Globale Obligationer

DK0060004950

3,50

Grønne Obligationer

DK0061281060

0,40

High Income Obligationer

DK0060642809

4,90

Pension

DK0060004877

0,60

 

For oplysning om de foreløbige udbytter for foreningens unoterede andelsklasser henvises til majinvest.dk.

Bemærk, at foreningen tilbyder automatisk geninvestering af udbytter. Investorer, der ønsker at gøre brug af dette, skal i god tid forud for udbyttebetalingen rette henvendelse til eget pengeinstitut herom. Læs mere om muligheden for automatisk geninvestering på foreningens hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest
v/Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S