Klik her for at printe

Reviderede udbytter for 2022

27. jan. 2023

Meddelelse om reviderede udbytter for 2022

I forlængelse af meddelelse om forventede udbytter for 2022 af den 6. januar 2023 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende, noterede afdelinger og andelsklasser offentliggøres hermed de endelige og reviderede udbytter for 2022, som udbetales aconto i henhold til nedennævnte tidsplan.

Udbytterne er opgjort i kr. pr. andel à nominelt 100 kr.

Tidsplan for aconto-udbetaling af udbytte for 2022:

  • 31. januar 2023: Aconto-dag og sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte for 2022
  • 1. februar 2023: Udbyttet fragår, og Investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2022
  • 3. februar 2023: Udbyttet er til disposition på investors konto.

 

Afdeling ISIN Revideret udbytte
for 2022 i kr. pr. andel
Danske Aktier DK0060005171 17,20
Vækstaktier DK0060005254 8,20
Value Aktier DK0060005338 14,10
Globale Aktier non fossil DK0061074432 5,20
Emerging Markets Value DK0060522316 2,30
Global Sundhed DK0060157196 41,90
Danske Obligationer DK0060005098 0,00
Globale Obligationer DK0060004950 2,60
Grønne Obligationer DK0061281060 0,00
High Income Obligationer DK0060642809 0,00
Pension DK0060004877 6,50

For oplysning om de reviderede udbytter for foreningens unoterede andelsklasser henvises til majinvest.dk.

Bemærk, at foreningen tilbyder automatisk geninvestering af udbytter. Investorer, der ønsker at gøre brug af dette, skal i god tid forud for udbyttebetalingen rette henvendelse til eget pengeinstitut herom. Læs mere om muligheden for automatisk geninvestering på foreningens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest
v/Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S