Klik her for at printe

Reviderede udbytter for 2023

29. jan. 2024

Meddelelse om reviderede udbytter for 2023

I forlængelse af meddelelse om forventede udbytter for 2023 af den 12. januar 2024 for Investeringsforeningen Maj Invests udloddende, noterede afdelinger og andelsklasser offentliggøres hermed de endelige og reviderede udbytter for 2023, som udbetales aconto i henhold til nedennævnte tidsplan.

Udbytterne er opgjort i kr. pr. andel à nominelt 100 kr.

Tidsplan for aconto-udbetaling af udbytte for 2023:

  • 30. januar 2024: Aconto-dag og sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte for 2023
  • 31. januar 2024: Udbyttet fragår, og Investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2023
  • 2. februar 2024: Udbyttet er til disposition på investors konto
Afdeling ISIN Revideret udbytte for 2023 i kr. pr. andel
Danske Aktier DK0060005171 7,90
Vækstaktier DK0060005254 2,80
Value Aktier DK0060005338 3,50
Globale Aktier non fossil DK0061074432 2,60
Emerging Markets Value DK0060522316 5,30
Planet & People DK0060157196 0,00
Danske Obligationer DK0060005098 0,00
Globale Obligationer DK0060004950 3,30
Grønne Obligationer DK0061281060 1,10
High Income Obligationer DK0060642809 6,40
Pension DK0060004877 3,90

For oplysning om de reviderede udbytter for foreningens unoterede andelsklasser henvises til majinvest.dk.

Bemærk, at foreningen tilbyder automatisk geninvestering af udbytter. Investorer, der ønsker at gøre brug af dette, skal i god tid forud for udbyttebetalingen rette henvendelse til eget pengeinstitut herom. Læs mere om muligheden for automatisk geninvestering på foreningens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest
v/Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S