Klik her for at printe

Månedsopdateringer

Månedsopdateringer for Investeringsforeningen Maj Invest

Udvalgte afdelinger laver månedsopdateringer. I månedsopdateringerne for Vækstaktier, Value Aktier og Globale Obligationer er der også generelle kommentarer til udviklingen på aktiemarkedet og obligationsmarkedet. For de øvrige afdelinger henvises til Kvartalsnyt. For alle afdelinger er der opdaterede afkast og nøgletal under den enkelte afdeling.

For obligationsafdelingerne og de blandede afdelinger udgives endvidere en række udvidede faktaark med mere information om porteføljen i de enkelte afdelinger.

Månedsopdateringerne offentliggøres løbende og udgives ikke nødvendigvis samtidig.

Månedsopdateringer for udvalgte aktieafdelinger

Vækstaktier Value Aktier og Value Aktier Akkumulerende Global Sundhed Emerging Markets
Oktober Oktober Oktober Oktober
September September September September
August August August August
Juli Juli Juli Juli
Juni Juni Juni Juni
Maj Maj Maj Maj
April April April April
Marts Marts Marts Marts
Februar Februar Februar Februar
Januar Januar Januar Januar

Månedsopdateringer for obligationsafdelinger og Kontra

Danske Obligationer Globale Obligationer Grønne Obligationer High Income Obligationer Kontra
Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober
September September September September September
August August August August August
Juli Juli Juni Juli Juli
Juni Juni   Juni Juni
Maj Maj   Maj Maj
April April   April April
Marts Marts   Marts Marts
Februar Februar   Februar Februar
Januar Januar   Januar Januar

Se månedsopdateringer fra tidligere år her:

2020 2019 2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Udvidede faktaark

Danske Obligationer Globale Obligationer Grønne Obligationer High Income Obligationer Pension Kontra Makro
Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober
September September September September September September September
August August August August August August August
Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli
Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni
Maj Maj   Maj Maj Maj Maj
April April   April April April April
Marts Marts   Marts Marts Marts Marts
Februar Februar   Februar Februar Februar Februar
Januar Januar   Januar Januar Januar Januar