Klik her for at printe

Månedsopdateringer 2024

Månedsopdateringer for Investeringsforeningen Maj Invest

I månedsopdateringerne giver de ansvarlige porteføljemanagere deres vurdering af de aktuelle markedsforhold og et indblik i deres investeringsbeslutninger. Enkelte afdelinger har ikke månedsopdateringer.

I månedsopdateringerne for Vækstaktier, Value Aktier og Globale Obligationer er der også generelle kommentarer til udviklingen på aktiemarkedet og obligationsmarkedet. For de øvrige afdelinger henvises til Kvartalsnyt. For alle afdelinger er der opdaterede afkast og nøgletal under den enkelte afdeling.

For obligationsafdelingerne og de blandede afdelinger er der mere information porteføljerne i de udvidede faktaark nederst på siden her.

Månedsopdateringerne offentliggøres løbende og udgives ikke nødvendigvis samtidig.

Månedsopdateringer for udvalgte aktieafdelinger

Danske Aktier Vækstaktier Value Aktier og Value Aktier Akkumulerende Emerging Markets Value Planet & People Net Zero 2050
April April April April April April
Marts Marts Marts Marts Marts Marts
Februar Februar Februar Februar Februar Februar
Januar Januar Januar Januar Januar Januar

Månedsopdateringer for obligationsafdelinger og Kontra Strategier

Danske Obligationer Globale Obligationer Grønne Obligationer High Income Obligationer Kontra Strategier
April April April April April
Marts Marts Marts Marts Marts
Februar Februar Februar Februar Februar
Januar Januar Januar Januar Januar

Udvidede faktaark

Danske Obligationer Globale Obligationer Grønne Obligationer High Income Obligationer
April April April April
Marts Marts Marts Marts
Februar Februar Februar Februar
Januar Januar Januar Januar
Pension Kontra Strategier Big Picture
April April April
Marts Marts Marts
Februar Februar Februar
Januar Januar Januar

Se også månedsopdateringer for 2023 og 2022.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Det, du får, afhænger af, hvordan markedet fungerer, og af hvor længe du beholder investeringen/produktet. Afkastet kan desuden variere som følge af valutaudsving.